Archív autora: Karel Januška

Pohrdám soudy

Pravda v naší republice nevítězí. Občané se spravedlnosti dovolají jen někdy. Při dobré vůli zákonodárců by neměl být problém vybudovat právní stát.

Současný stav naší justice? Na zvracení!

Moc soudní je ve stavu, který neodpovídá právnímu státu. Nejsou respektovány zákony matematiky a soudní rozsudky lze vyvracet důkazy opaku. Není ctěno základní právo presumpce neviny, a moc výkonná se dopouští trestných činů na bezúhonných občanech (dokonce na některých bývalých…

Podezření bez skutku je důvodem ke zbavení občanské svobody? Organizovaný zločin justiční mafie

Asi jsem nějak deformovaný, ale pořád mi vychází, že naši soudci, policie a státní zástupci jednají protiprávně. Ve vazbě je nyní několik současných i minulých poslanců. Nejdéle je vazebně stíhán (dočasně zbaven základního občanského práva svobodného pohybu) bezúhonný poslanec Rath.…