Archív autora: Karel Januška

Pohrdám soudy

Pravda v naší republice nevítězí. Občané se spravedlnosti dovolají jen někdy. Při dobré vůli zákonodárců by neměl být problém vybudovat právní stát.

Současný stav naší justice? Na zvracení!

Moc soudní je ve stavu, který neodpovídá právnímu státu. Nejsou respektovány zákony matematiky a soudní rozsudky lze vyvracet důkazy opaku. Není ctěno základní právo presumpce neviny, a moc výkonná se dopouští trestných činů na bezúhonných občanech (dokonce na některých bývalých…