Archív autora: Miloš Bílý

Putin: Máme své plány světového pořádku a spojence i prostředky jak je prosadit

Vladimir Putin promluvil na závěrečném plenárním zasedání mezinárodního diskusního klubu Valdaj v Soči. Tématem zasedání byl světový řád: Nová pravidla nebo hra bez pravidel? Valdai International beseda se stává významným bezpečnostním fórem. Letošní ročník Valdajského klubu se od minulých podstatně…

Boj proti islamistům není boj proti náboženství, ale proti fanatikům, kteří jej zneužívají

Islamistické hnutí je založeno na přesvědčení, že islamizace společnosti a zavedení islámského práva vyřeší všechny politické, ekonomické i sociální problémy. Jeho stoupenci se přitom odvolávají na náboženství, v němž nacházejí vysvětlení veškerého dění a jehož ustanovení interpretují tak, aby tím…

Důvody války v Sýrii. Islamisté IS? Vyrobeno v USA

Pro pochopení událostí v Sýrii je nutné představit si národnostní a náboženské složení Sýrie. Výrazným způsobem se promítá do aktuální politické krize v Sýrii a ovlivňuje povahu syrského státu jako celku. Syrská pestrost obyvatelstva je odvozena od dvou hlavních štěpících…

Zapamatujte si co znamená ŠOS! Budete o ní ještě hodně slyšet. Je to velmi silná protiváha NATO, ale pozor i ekonomická a kulturní

Můžeme konstatovat, že 21. století je érou integrace a sjednocování. V podmínkách, kdy je všechno závislé na všem, se dá bez partnerů a spojenců přežít jen těžko. V době svého založení nevzbudila Šanghajská organizace spolupráce (Shanghai Cooperation Organisation) příliš velkou…