Archív autora: Jindřich Pilc

Majetková práva jsou zárukou prosperity

Právo na majetek znamená právo nakládat s vlastním majetkem podle svého vlastního rozhodnutí. Rozhodovat demokraticky, jak má být s majetkem nakládáno, je tedy narušením majetkových práv majitele. Právo na život a svobodu jsou také majetková práva. Každý člověk je majitelem…

I majitel herny má právo na majetek

Je to neuvěřitelné a pro některé pachatele dobra pobuřující, ale dokonce i majitel herny má právo na majetek. Různí obnovitelní a trvale udržitelní sluníčkáři vůbec nechápou, že existuje nějaké právo na majetek. Takže si můžou podat ruku s komunistama. Není…

K tomu, aby se lidi mohli svobodně rozhodovat, nepotřebujeme referendum

Znovu a znovu se ukazuje levicovost zastánců zákazů, ačkoli se často tváří nepoliticky. Tito kolektivisté chtějí, aby rozhodnutí něco regulovat nebo zakázat bylo přijato kolektivně, demokraticky, v referendu nebo prostřednictvím volených zástupců. Nechtějí ponechat jednotlivci jeho individuální svobodnou volbu. „Hlavní…