Archív autora: Hana Macharáčková

Sluníčková foto akce „Solidaritu s uprchlíky # přijímám“ skončí u pózování nebo bude naplněna rozdělováním si uprchlíků mezi fotografované osoby?

Jako alarmující situaci už vnímám fakt, kdy i vrcholní politici, když chtějí vyjádřit svůj názor na závažnou migrační situaci v Evropě, prokládají své projevy slovy: nejsem rasista, nejsem xenofob …… Kam jsme se to dostali?  Copak už není vůbec možné…

Totalita ve jménu politické korektnosti: Usmívej se a vše špatné ber jako dobré, jinak jsi hater… To je stejné jako, kdo nejde s námi, jde proti nám

Rasismus a xenofobie se staly synonymy slov odůvodněné obavy a obezřetnost, a zabydlely se v dnešní mluvě tak dokonale, že prakticky každodenní výtky na adresu rasistické společnosti xenofobních Čechů už asi nikoho nepřekvapují a mnozí z nás je vnímají jako soudobý…

Musí povstat Vojsko Krista a hnát psy z Evropy

Islám - zvíře vraždí zvíře

Máme obavy z toho, co může obrovská imigrační vlna mířící do Evropy způsobit? Máme obavy z uprchlíků z Afriky či arabského světa? Máme obavy ze zvýšené kriminality? Ze zavlečení nemocí neznámých i těch, které již byly díky proočkování evropské populace vymýcené? Máme obavy ze zavlečení…