Archív autora: Jaroslav Kubera

Nefízlujme lidi

Pořád se mluví o novém programu pro pravici a já v těch diskusích říkám takové ty zdánlivě primitivní věci. Co třeba? Tvrdím: „Snažme se na svět dívat očima normálních lidí a zjednodušujme jim jejich život.

Nesmyslné daně

Ekonomičtí teoretici velmi složitě vysvětlují Lafferovu křivku, která se zabývá poměrem mezi výběrem daní a jejich výškou. Stručně řečeno, když přesáhne výše zdanění určitou mez, stát nakonec získá méně, než by vybral při nižší daňové sazbě. Neplatí tedy, že čím…