Archív autora: Adam B. Bartoš

Předseda Národní demokracie obvinil starostu za TOP 09 Oldřicha Lomeckého z totalitních praktik a ze zneužití pravomoci

Vážený pane starosto, dovolte, abych vyjádřil své hluboké znepokojení nad Vaším rozhodnutím o dalším neposkytování prostor v Revoluční č. 5, které patří do správy městské části Praha 1. V těchto prostorách totiž s vědomím úředníků MČ pořádá už několik měsíců…