Archív autora: MUDr. Yekta Uzunoglu

Les jeux sont faite II.

Budoucnost naší společné civilizace je jen a jen na Vás, na nás, na občanech evropského kontinentu , kteří mají větší moc než kdejaké instituce!  Kde se vlastně bere nenávist zbytku Evropy vůči svému východnímu sousedu Rusku?

Bezpečnost českého státu

Občanům České republiky nezbývá nic jiného, než hlasitěji vyzývat odpovědné instituce, aby vůči občanům, státu i vlastní civilizaci začaly plnit povinnosti, které jim vyplývají už ze samotného zákona, jímž byly zřízeny.