Archív autora: Tomáš Guttmann

Zakázaná pravda? Morálka Václava Havla a jeho rodiny – doložená fakta o jejich životě jsou málo lichotivá

Havel je často považován za morální autoritu, ale to je v příkrém rozporu se vším, co si lze o jeho životě přečíst. Následující pozorování jsou vybrána z několika dostupných a spolehlivých zdrojů uvedených na konci článku, v textu jsou citace…