Archív autora: Helena Vlachová

Pochody hnusu a agresivita menšin

Nevím, proč lidé s odlišnou sexuální orientací mají tendenci na sebe upozorňovat na veřejnosti. Třeba pochodem… Motto „Také leží-li dva pospolu, je jim teplo, jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá…