Archív autora: Martin Čejka

Nacistické praktiky Bruselské říše. Mají členské země EU vůbec nějakou suverenitu?

Evropská komise koncem prosince podala návrh na zahájení procedury vůči Polsku dle čl. 7 Lisabonské smlouvy, tj. za porušení čl. 2 téže smlouvy, kde stojí, že „unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu…