Archív autora: Vašek Peričevič

Ministře spravedlnosti Kněžínku, styďte se! Nerozumíte psanému textu? Jste degenerovaný?

Dne 14. 2. 2019 jste v písemné odpovědi na interpelaci ve věci postupu znalce v tzv. kauze Kramný poslankyni Parlamentu ČR, Mgr. Janě Černochové předvedl, že jste odborníkem vskutku na svém místě. Z vaší odpovědi plyne, že nejen nerozumíte psanému…