Archív autora: Michal Malý

Nenechme se odzbrojit, postavme se dalšímu omezování našich práv

Byl jsem osloven Národní asociací obrany občanských svobod a práv, abych odpověděl na jejich otázky. Témata jsou podle mého názoru natolik důležitá, že bych své odpovědi rád sdělil širší veřejnosti.