Archív autora: David Vorovka

O velmoci jinak: Je i mocné Německo pouhou obětí EU a připravované světovlády? Vyzve novodobý Babylon nebesa na souboj?

David Vorovka přináší originální pohled na roli našeho mocného souseda v plánech elitních revolucionářů a míří k otázce: Není všechno ještě trochu jinak? Evropská integrace, kterou osobně nazývám rozpouštěním států proti vůli „Evropanů“, rozděluje lidi na několik táborů: na zbytek…

Kdo je nepřizpůsobivý a kdo spořádaný občan?

Existuje mnoho zažitých, ba přímo pod kůži zažraných termínů, které redukují lidskou podstatu na laboratorní kategorii pojmů, na oběť plánování, experimentů a politiky. Starému člověku neřekneme jinak než důchodce. „Důchodce“ se stal substitucí starce, dědy, báby, stařenky, člověka životem ošlehaného,…

Hurá na korupci aneb budování světlých zítřků

Když v 70. letech vyhlásil Nixon válku proti drogám, vzbudilo to velké naděje a veřejnost jen odpočítávala roky, kdy se podaří drogy podstatně vymýtit. Výsledek? Globální komise pro drogovou politiku před pár lety konstatovala, že protidrogová politika selhala s devastujícími…

Permanentní revoluce proti člověku

Slepotu člověka umožňuje jepičí délka jeho života. Osmdesát let nestačí ani zdaleka na to, abychom byli. Jsme proto odkázáni k opakování stále téhož; vždyť ani dnes neprožíváme nic nového, co by se už dávno neodehrálo pod Sluncem v mnoha variacích.…

Anticivilizace jménem Evropská unie

Když v roce 2004 probíhalo referendum o vstupu České republiky do Evropské unie, hlasoval jsem pro vstup. Byla to nejhorší volba mého života. Jako tehdy 27-letý občan jsem podlehl politicko-mediální mašinerii a přispěl svým dílem k ukotvení naší země do…