Exkluzivně

Mohou se psychopati vydávat na webu za právníky?

Jakkoli si můžete myslet, že už otázka obsažená v titulku je nesmyslná, opak je pravdou. Bohužel pravdou, která se denně děje. Jako příklad může naprosto skvěle posloužit trestná činnost Jabloneckého stalkra Rudolfa Koženého. Rudolf Kožený je diagnostikovaným stalkrem a několikrát odsouzeným recidivistou již od roku…

Ženy jako oběti bez pomoci

Oběti násilí jsou těmi nejslabšími členy naší společnosti. Tato společnost by je měla chránit. Zejména ženy, jež jsou obětmi bezohledného domácího násilí a poté co toto prostředí dokážou s pomocí blízkých či státu odejít, jsou velmi často objektem pronásledování bývalých…

Země psychopatů. Měli jste soukromí? Zapomeňte!

Jak agresivní metody mohou používat novodobí stalkeři při narušování Vašeho soukromí, se můžete sem tam dozvědět v novinách. Že ale Česká republika drží smutný primát v nejhorší ochraně práv lidí postižených nebezpečným pronásledováním, přinejmenším v rámci EU, to už nelze…

Stalkři jako zákonem chráněná škodná

Nepamatuji se, že bych, snad krom ůnosců a vrahů dětí, zažil horší zločince, než jsou stalkři. Lidi, jejichž jediným smyslem života je ničit Vaši pověst, život, a pocit vlastního bezpečí. A je opravdu skličující, jak málo zastání před zákonem mají oběti…