Podezření bez skutku je důvodem ke zbavení občanské svobody? Organizovaný zločin justiční mafie

Asi jsem nějak deformovaný, ale pořád mi vychází, že naši soudci, policie a státní zástupci jednají protiprávně. Ve vazbě je nyní několik současných i minulých poslanců. Nejdéle je vazebně stíhán (dočasně zbaven základního občanského práva svobodného pohybu) bezúhonný poslanec Rath. Byl zadržen v okamžiku, kdy měl u sebe větší částku peněz. Protože nevysvětlil jejich původ, soud v souladu s trestním řádem zadržuje poslance z důvodného podezření spáchání trestného činu korupce.

Ve vazbě je také skupina bývalých poslanců (Tluchoř a spol). Zbavení občanských práv těchto poslanců postrádá logiku. Kdo a jaký trestný čin spáchal dosud policie ani soud nesdělil. Samotná existence trestního činu korupce je snad někde v trestním řádu popsána (alespoň doufám). V souvislosti s činností poslanců trestní čin nemohl být spáchán, protože každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, tudíž poslanci mohou se svým mandátem svobodně nakládat.

Uvedu analogii o spáchání trestného činu. Projdu podél výlohy obchodu se šperky. Může mne policie zadržet a obvinit, že jsem chtěl obchod vykrást? To nelze. Druhá varianta. Projdu kolem rozbité výlohy obchodu. Může mne policie zadržet? Ano, může a v případě že mám u sebe některé předměty z výlohy, může mne dočasně zbavit občanské svobody, protože jsem důvodně podezřelý, že jsem vykonal trestný čin. Ale obvinit někoho, aniž byl trestný čin spáchán, tomu nerozumím. Jen na základě možnosti existence trestného činu jsou zbaveni občanských práv bezúhonní občané. Čili soudce, policie a státní zástupce jednají jako organizovaná skupina a reálně konají trestný čin zbavení občanských práv jiné skupiny bezúhonných občanů.

Zdroj. Titulek redakčně upraven.