Brutální útok policistů na občany v Českých Budějovicích. Ti už chystají trestní oznámení. Přinášíme exkluzivně

Šestý červenec se stal novým milníkem v polistopadové historii naší země. Policie, která má českým občanům pomáhat a chránit je, je místo toho bezdůvodně a brutálně napadla. Stalo se tak během pokojného protestního shromáždění proti cikánskému rasismu v Českých Budějovicích.

Ve středu jsem získal koncept trestního oznámení, jež bude v následujících dnech podáno na Okresní státní zastupitelství České Budějovice. Podle mých informací ho podají místní občané hromadně. Jsem rád, že právě Protiproud exkluzivně přináší obsah trestního oznámení, jež je svědectvím o agresivním útoku bezpečnostních složek na české občany. Občany, kteří protestovali proti nespravedlnostem a bezpráví, jemuž jsou ze strany cikánské menšiny (a teď i státu) vystaveni.

Policisté v civilu mlátili muže, ženy i děti

Podle trestního oznámení došlo ke spáchání následujících trestných činů: zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 trestního zákoníku), násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci (§ 352) a ublížení na zdraví (§ 146). K zodpovědnosti by měli být voláni velitel zásahu a dotyční policisté v civilu.

Právě oni nevybíravě zaútočili na poklidně protestující dav. „Nejagresivnější byli psychopaticky jednající policisté v civilu. Jak jsem záhy zjistil (na vlastní oči viděl),“ píše se v trestním oznámení, „policisté v civilu si vybírali postávající lidi, kteří pouze přihlíželi a nijak se neprojevovali. Policisté na ně začali zběsile útočit.“

„Do některých pouze strkali, převážně kolem sebe mlátili teleskopickými obušky a mnoha lidem způsobili různá zranění, nebyla výjimkou tržná zranění na hlavě. Zběsile bili všechny okolo, a pokud někdo protestoval, že jednají nepřiměřeně, začali ho bít teleskopickým obuškem. Bili nejen muže, nýbrž i ženy a děti a nutno podotknout, že zcela bezdůvodně,“ pokračuje oznámení.

To jsou ti extremisté? Ne, to jsou policisté v civilu

Na pováženou je rovněž fakt, že policisté v civilu nebyli nijak označeni, jak jim ukládá zákon. Že se jedná o policisty, se protestující (a napadení) mohli domyslit jedině z jejich zjevné spolupráce s těžkooděnci a jejich „suverénního chování“. Pokud se někdo z přítomných podobal „extremistům“, o nichž nám média neustále přinášejí zprávy, byli to právě oni, policisté v civilu. O tom se ostatně může každý přesvědčit na záznamech.

Policisté v civilu připomínali spíše „extremisty“

Navíc občany dopředu neupozornili, že použijí donucovacích prostředků. I to jim však předepisuje zákon. Stejně tak musejí být účastníci demonstrace vyzváni k rozpuštění shromáždění, pokud odporuje zákonům. Ani k tomu ovšem nedošlo. Místo toho policisté pokojné shromáždění neočekávaně a brutálně napadli.

„Zásah proběhl bez jakékoli předchozí výzvy a bez varování, nikdo z policie takovou výzvu netlumočil mně ani osobám kolemstojícím. Došlo tak k porušení § 5 zákona o policii, neboť policista je při provádění služebního zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti služebního zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy. Podmínky pro použití takovéto výzvy zde zcela jistě byly – dav stál klidně a nevyvolával výtržnosti ani nepoškozoval majetek,“ stojí v odůvodnění.

Návrat k předlistopadovým praktikám

Takový zásah je naprosto bezprecedentní. „Bylo to poprvé od 17. 11. 1989, kdy policie za použití nejtěžších prostředků brutálně zaútočila na zcela poklidně stojící demonstranty. Byl jsem svědkem toho, jak postávající lidé přirovnávají to, co předváděli zasahující policisté k předlistopadovým praktikám Veřejné a Státní bezpečnosti.“

Možná jde o řízenou, zamýšlenou policejní akci. Snad chtěly bezpečnostní složky občany zastrašit, možná je za tím ještě něco jiného. V každém případě jsme svědky zvráceného stavu, kdy stát, ovládaný diktátem politické korektnosti, odmítá plnit jeden ze svých hlavních úkolů – zajistit bezpečnost a spravedlnost. Útočí proti vlastním občanům a chrání nepřizpůsobivou a agresivní menšinu. Jednu demonstraci policie rozehnala, ale stav a náladu lidí tím jen zhoršila. A cikánskou otázku vyhrotila.

Zdroj: protiproud.cz; Úvodní kolář: protiproud.cz; Video: …bez politické korektnosti! ; Foto policistů: …bez politické korektnosti!

Poznámka redakce: Radek Velička, šéfredaktor iMagazínu …bez politické korektnosti! podal trestní oznámení na zásah policie, velitele policie, uniformované těžkooděnce a neuniformované policisty v civilu dne 11. července 2013 a to k Okresnímu státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích a ke Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS).