Zákroky Pohotovostního pluku v roce 1989 a pořádkových těžkooděnců v Budějovicích vedeny totožnou doktrínou

Pan doktor František Novotný, kterého si ČT bere jako experta má zajímavou minulost. Já si ho pamatuji jako advokáta pana doktora Bartáka, známého přítele mladých dívek. Dívám se na ČT24 a vidím Marka Bendu a Jeronýma Tejce diskutovat případ Nečasova skandálu. Jako autoritu a arbitra si televize zvolila skutečného odborníka.

František Novotný je dlouholetý pedagog Policejní akademie ČR. Specializuje se především na trestní právo a právě Katedru trestního práva na akademii vede. Média v minulosti upozornila na jeho minulost v komunistické policii, která vyvrcholila stáží na Vysoké škole KGB v Moskvě. Vyučoval také u nechvalně známého pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti, který byl vrcholným represivním nástrojem režimu a zasahoval proti opozičním projevům v tehdejší ČSSR.

Za nasazení při potírání nepokojů v srpnu 1969 byl odměněn. „…svoji zásadovost prokázal i v akcích proti narušitelům veřejného pořádku v roce 1969, za což byl odměněn,“ stojí v jeho spisu.

Zajímalo by mně, do jaké míry je spojen cs výcvikem pořádkových jednotek které zasahovaly tento týden v Českých Budějovicích.

Alespoň na první pohled se zákroky Pohotovostního pluku v roce 1989 a pořádkových těžkooděnců v Budějovicích zdají být vedeny totožnou doktrínou.

Už to, jeho provázanost s policií by měla být varováním – jak můžeme očekávat objektivní názor od člověka, který je s policií stále svázán?

A pokud jde o jeho minulost komunistickou a jeho napojení na KGB, je trapné, když právě jeho se televize ptá, zda nevidí nějaký politický nátlak na vyšetřování.

Převzato z autorova facebookového profilu