Pracující volí rezolutní pravici, levice doménou muslimů

Volební výsledky jakož i sociologické studie v Evropě zřetelně potvrzují nastávající profilující se voličský trend. Pracující se stále markantněji utíkají k rezolutní pravici, zatímco levicové strany se stávají doménou muslimských přistěhovalců.

Například ve Francii v posledních prezidentských volbách byli muslimští imigranti a jejich potomci oním jazýčkem na vahách, který rozhodl o vítězství socialistů v čele s prezidentem Hollandem. Polarizační voličský trend rozdělující politickou scénu na rezolutní pravici pracujících mas a levici, coby doménu muslimských imigrantů, ostatně potvrzuje nedávno uveřejněná studie Nadace Jean-Jaurés. Francouzští pracující v dělnických profesích dnes již jako vyděděnci levicových stran nacházejí útočiště v řadách protiislamizační radikálně pravicové národní fronty Marine Le Penové, která tak ve Francii reálně aspiruje na politické a vládní leadrovství. To se shoduje i s výsledky expertíz institutu IFOP, podle kterých francouzské levicové strany se stávají baštou muslimských imigrantů, kteří dnes tvoří více než 10% voličů.

Hybnost tohoto polarizačního trendu navíc překmitává z perimetru politického konsenzuálního mainstreamu (jak levého tak pravého) směrem k extrému a větší míře antagonizmu mezi oběma politickými proudy.

Příčinou – jak se zdá – je, podobně jako v poválečném Československu, šmejdovský volební deal, kdy levice výměnou za sociálně-materiální bakšiš, dosáhla odhlídnutí lidových mas od její ideologické toxicity, a svou takto korupčně získanou legitimitu nakonec nutně proti národním masám krutě obrátila. Že v tomto konceptu byl čert a podepsán sám ďábel, je dnes nabíledni. Tedy nic nového pod sluncem…

Zdroj: euRABIA.cz