Ištván kam se podíváš

Prý pan státní zástupce bude hledat místa mimo budovu Poslanecké sněmovny, ve kterých došlo k údajnému trestnému činu tří bývalých poslanců. Zjevně se nesmířil s faktem, že prohrál. Možná by měl pan prokurátor najít chvilku času k tomu, aby přestal hledat hledal kdo, komu, odkud a kdy telefonoval a věnoval ji raději studiu rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Protože omezit imunitu pouze na budovu sněmovny je tak trochu na palici. Poslanec je totiž poslancem 24 hodin denně a nikoliv jen v jednom baráku. Mandát se neodkládá v šatně sněmovny a poslanec je poslancem i když sedí na oné místnůstce. Omezovat imunitu jen na určité prostory je fakt tak nějak mimo mísu. Taky je zajímavé, že se státní zástupce vzpírá rozhodnutí soudu. Nebo už neplatí, že policie a státní zastupitelství jsou součást moci výkonné, tudíž nejsou samostatným pilířem jako moc soudní? To se nám tu vytváří nová „čtvrtá moc“?

Všiml si toho i Václav Klaus, který napsal: „Represivní složky státní moci se vymanily z kontroly volených zástupců lidu a mohou zničit celý politický systém“. Zajímavá je i reakce Výkonného výboru Unie státních zástupců ČR ze dne 18. 7. 2013.

„Výkonný výbor Unie státních zástupců ČR považuje za nutné odmítnout množící se výroky aktivních politiků, kterými tito v současné době prostřednictvím médií napadají státní zástupce pro výkon jejich pravomoci. Nelze obecně odmítnout možnost kritiky orgánů činných v trestním řízení, ale VV USZ zdůrazňuje, že jakákoli kritika postupu státních zástupců ze strany aktivních politiků by měla být zdrženlivá, korektní, odborná, věcná a nesmí být nátlakem a osobním napadáním jednotlivých státních zástupců.“

Tak to mi připadá jak usnesení Revolučního odborového hnutí pracovníků v Prokuratuře. Taky jste zvědavi, jestli se podaří vypuštěného krakena vrátit zpátky?

Zdroj: paulczynski.cz | Redakčně kráceno | Titulek redakčně upraven