Amatérismus, nebo účelové jednání? Svoboda shromažďování v praxi jednoho magistrátu

loading...

23. listopadu měl ve Frýdku-Místku proběhnout protest proti kriminalitě, porušování zákonů Policií ČR a za práva všech slušných občanů a následný průvod ulicemi města. Nic z toho se ale neuskuteční. Magistrát akci zakázal.

Rozhodně tamním úředníkům neupírám právo takto rozhodnout. Ale oficiální rozhodnutí a odůvodnění nám nabízí zajímavý pohled na to, jak vypadá svoboda shromažďování v české praxi. Je to vlastně tragikomické, člověk neví, zda se má smát nebo se rozčilovat. Kromě několika faktických chyb úředníci prokázali naprostý amatérismus, neboť některé důvody zamítavého rozhodnutí (na rozdíl od důvodů protestu) jsou zcela irelevantní.

Problémem je bývalé členství v DSSS

Magistrát rozděluje důvody do tří okruhů. Tím prvním je osoba svolavatele, která se na mne v této věci obrátila. Úředníci ji prolustrovali na internetu a fejsbuku a zjistili, že „byl či stále je členem Dělnické strany sociální spravedlnosti…[úředníkům tímto sděluji, že už není], za kterou mimo jiné kandidoval ve volbách do zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2012.“ A to zdaleka není všechno.

Opírajíce se o informace Prvníchzpráv.cz, připomínají, že svolavatel je jedním z místopředsedů přípravného výboru euroskeptické a pronárodní Demokratické strany pracujících (DSP). A teď to přijde. Úředníci navštívili webovou stránku DSP a ke své hrůze zjistili, že strana vytvořila svou elitní údernou složku.

Úřad se opírá o nepravdivé údaje

loading...

Jenže to má háček. Tyto webové stránky straně nepatří a jejich cílem je ji zdiskreditovat. Při troše inteligence to musí dojít každému, kdo si na stránkách přečte pár vět. Proto mi zůstává rozum stát nad tím, jak může magistrát použít jako jeden z argumentů zamítnutí shromáždění informace z tohoto webu. Nechce se mi ani věřit, že tak učinil pouhým nedopatřením.

A závěr tedy zní: „Z citovaných zdrojů, ať už otevřeně či skrytě ve formě ,vlasteneckých ideálů‘, vyplývá, že hlavní ideovou základnou organizací, jejichž je svolavatel čelným představitelem, je šíření extremistických a xenofobních názorů a nepřátelských nálad vůči tzv. nepřizpůsobivým občanům.“

Mohla by akce zhoršit vztahy mezi většinovou společností a cikány?

Právě přítomnost nepřizpůsobivých je dalším důvodem, proč magistrát akci nepovolil. Průvod měl totiž procházet ulicemi, „kde se vyskytuje převážně komunita romských občanů v počtu přes 200 osob.“ Úředníci se bojí, že by mohl vzniknout konflikt a že by se mohla zhoršit atmosféra ve městě. Raději se tedy o problémech bude nadále mlčet a dělat, že nejsou.

Jak magistrát sám přiznává, obává se přenesení nepokojů, jakých jsme mohli být svědky v Duchcově či v Českých Budějovicích, i do svého města. To je onen třetí důvod. „Úřad má za to,“ praví se v odůvodnění, „že obavu nelze pojímat pouze jako čistě hypotetickou, nýbrž reálně hrozící, a proto za účelem, aby nedošlo k přenesení obdobných nepokojů na území města Frýdku-Místku a zároveň, aby nedošlo k ohrožení samotných účastníků shromáždění a obyvatel města, rozhodl Magistrát města Frýdku-Místku shromáždění zakázat.“

Tak, a občané mají po legraci zvané svoboda slova, projevu a shromažďování. Ta je přece jen pro někoho. Pro toho, kdo je politicky korektní, má „správné“ názory a politického života se účastní ve „správných“ stranách.

loading...

Proč se magistrát bojí?

Přitom jen o něco výše se píše, že magistrát neregistruje vyšší míru kriminality, za níž by stáli nepřizpůsobiví (řečeno politicky korektně). Proto není důvod se domnívat, že by se k „extremistům“ přidali místní (přizpůsobiví) občané. Oškliví „neonacisté“ by přijeli a hned večer zase odjeli. Pokud by snad chtěli vyvolávat konflikty, policie by jim v tom zabránila.

Proč se tedy magistrát tak bojí? Není náhodou realita ve městě poněkud jiná? A nejedná magistrát, který ovládají sociální demokraté, zcela účelově? Není to ryze politické rozhodnutí? Čtenáři, udělej si názor sám.

Zdroj: protiproud.cz

loading...