Příští volby se už zřejmě obejdou bez Schwarzenberga

V těchto horkých dnech se nejvíce hovoří o důvěře, o předčasných volbách a o rozpuštění sněmovny. Ponechme dvě témata, alespoň pro tuto chvíli, stranou a zaměřme se na plány Karla Schwarzenberga. Politik, který byl členem pěti politických uskupení, jistě v těchto dnech v sobě samém vede několikeré úvahy. Po tolika letech na předních a vysokých funkcích veřejného života a drtivé porážce, kterou okusil po pro něho neúspěšných prezidentských volbách, se jistě zamýšlí – kam DÁL. Jeho kritici by jistě odvětili: „Co nej-DÁL…“

Smlouva s ďáblem podepsaná modrou krví

Jeho poslední prohlášení se točí okolo vyhraňování se vůči ODS. Vnímá, a zcela správně, že ODS ztratila nejen reputaci, ale svým způsobem i osobnosti uvnitř celé partaje. Schwarzenberg zjistil, že za roky jeho úspěšné hadí kariéry v politice už na něho loďka v přístavu s jiným názvem nečeká. Nezbývá, než popracovat a začít trochu vymýšlet a zabřednout do starých dobrých kolejí, aby se po volbách dalo usednout zpátky do vládní limuzíny. Snad ovšem jenom věčný optimista by uvěřil těmto představám. U Karla Schwarzenberga lze již nyní s jistotou říci, že kulturní frontou hýčkaný a přikrášlený zároveň ale poražený kandidát na prezidenta již v dalších volbách neuspěje. Jistě musí být i do značné míry finančně vyčerpán.

Marketingově stvořenému politiku Schwarzenbergovi, jehož pověst a image byla zaplacena krví ďáblu, se totiž situace i díky Kalouskovi radikálně vymknula z jeho plánů. Nelze si nevšimnout, že politik má řadu odpůrců i v TOPce samotné. Dnes je koulí na noze nejen pro politickou scénu jako takovou, ale i pro TOPku. Co vlastně sehrálo takovou dramatickou proměnu u politika, kterého by mnozí raději než prezidenta Zemana viděli na Hradě? Mediální hrdina doplatil na styl, který mu tolik let procházel.

Dnes chce předseda TOP 09 stanout na čele České pravice. V posledních dnech využívá situace, a byť se nevyhraňuje hlouběji k nikterým politickým kauzám, opět se snaží svými typicky povrchními motty zůstat IN. Schwarzenberg nikdy nejde do hlubších myšlenek. Tato názorově mělká a jednoduchá prohlášení, která činí si v časoprostoru i svým způsobem protiřečí. Jeho politické myšlenky se rádoby zdají zásadové, aktuální a vyhraněné. Skutek je však pravdou, ty, které skutečně vycházejí z jeho pera, jsou plytké a bohapusté. Někdy používá jazyk z periferie, jindy předstírá, že je filozof a vyzná se v historii.

TOP 09 najednou nerozlučná sestra ODS aneb nikdo na pravici tolik nebazíruje na funkci jako duo Kalousek a Schwarzenberg

TOPka najednou výrazným způsobem stojí za ODS, a hlasitě vykřikuje o 101 podpisech. Dovedu si naprosto představit, jak 101 podpisů vzniklo. Jistě za plné účasti TOP 09, ODS a LIDEM se uskutečnilo jednání, kde Němcová před všemi vyzvala ostatní, ať ten, který nechce být součástí 101, řekne proč „nepodepíše“, jinak ať pomlčí. Tak se děje v běžném hledání názorové jednoty u politických stran, ale i třeba ve volbě školního důvěrníka z řad rodičů. Je předem vybrán a pod tlakem ostatních přítomných se nikdo další nepřihlásí.

Prezidentovi tedy vznik 101 musí být také naprosto zřejmý. Našel si proto Karel své téma- v době, kdy má stát a přesvědčit prezidenta o sounáležitosti bývalé vládní koalice, začne rýpat do ODS a snaží se ODS na pravici zbavit. Rovněž další zdárný příklad o Schwarzenbergově charakteru, který ovšem je dalším podpůrným krokem prezidenta k tomu, aby další pokus nedal právě bývalé koalici. ODS otřesená vlastní bolestí není schopna reagovat. Karel Schwarzenberg v těchto dnech hledá své další místo na zemi. Ovšem nezbude mu nic jiného, než dotáhnout svoji smlouvu s ďáblem dokonce a opět kandidovat (modlíc se ať není vykroužkován), i když se mu rozhodně nechce ještě jednou od voličů dostat na frak stejným způsobem.

Uvidíme, co je silnější. Osobně si myslím, že Schwarzenberg z politiky odejde (oči pro pláč viděl i u svého kamaráda Vondry, když pohořel v senátních volbách) pokud se bude chtít vrátit, pak opět v prezidentské kampani. Ovšem to už bude natolik starý pán, že už zase bude spíš nevolitelný. A pokud mu jeho našeptávači říkají opak a on tomu věří, pak prožije stejné utrpení, jako posledně. Před volbami bude mít TOP 09 stejné potíže, které má ODS nyní. Kalousek je již nevolitelný, Hudeček je příliš nepraktický politik, jehož politické, primátorské nápady jsou spíš naivními nápady řadového rošťáka a Schwarzenberg už asi nebude kandidovat a nejspíš by to dnes již ani nezachránil.

TOP 09 nebude mít v žádném případě své místo na pravici a řekněme si pravdu, také na pravici nikdy nebyla, když předsedou TOP 09 členové zvolili levicového, zeleného politika. TOPka zjednodušeně na rozdíl od ODS hraje dnes dvě paralelní hry na jednom turnaji. Jednu – tu hraje Kalousek, kde předstírá pevné pouto se 101 – včetně ODS. A druhou hraje Schwarzenberg, tu o přežití. A je to zase onen Schwarzenberg, kvůli kterému prezident vyžaduje ověřené podpisy, když v těchto dnech brojí mediálně proti ODS, se kterou předstírají zároveň jednotu.

Schwarzenberg ztratil image i díky nenasytnosti

Myslím, že dnes již lituje toho, že vyměnil svou čest (pokud se o nějaké dá vůbec hovořit) za pár hlasů v prezidentské kampani z ambasád. Jak také jinak může dvojčlenná posádka ambasády volit Zemana, když je zřejmé, kteří jeho podřízení na dané ambasádě pracují. Ze strachu, že přijdou o práci, to raději vhodili svému ministrovi.

Nikdo nemohl přeci tušit, že by mu dnes zásadové rozhodnutí odejít v době kampaně z pozice ministra, učinilo silné politické body. Kdyby totiž odešel, dnes by sice nebyl ministrem, tím je v Rusnokově vládě už někdo jiný, ale měl by svou „předplacenou“ image o co konkrétně opřít. Takhle budeme opět poslouchat duchem prázdná prohlášení, jako například, že se TOPka stane na České pravici jedničkou.