Dominik kardinál Duka: Způsobí politická korektnost konec civilizace?

Mnozí jste jistě četli Huxleyho knihu Konec civilizace. Její název mi přichází na mysl stále častěji, když slyším o nejnovějších vědeckých experimentech, politickém napětí či rozkolísávání základních etických hodnot, považovaných dříve za samozřejmé.

Otázka eutanázie už zdaleka není debatou o „milosrdné smrti“ – nedávno tiskem proběhla zpráva z Holandska, kde v přímém přenosu bylo návodně ukazováno mladým lidem, jak se asi třicetiletá žena s vyhlídkou na možnou nemoc raději nechá usmrtit, a to po večírku, na kterém si ještě naposledy pořádně užila.

Mohla sice žít ještě i desítky let, ale zvolila jistou smrt proti nejisté budoucnosti. V této zemi je od dvanácti let možno požádat o eutanázii bez vyjádření vlastních rodičů.

Velká Británie zase přichází s možností mít tři rodiče. Jaké etické, psychické a právní důsledky to může mít, nikdo neříká. Podle jejich zákona má člověk na dítě prostě právo a může si je opatřit třeba i tímto zvláštním způsobem křížení.

Někteří z vás si asi řeknou, že se stárnoucí pán pohoršuje nad něčím, co nelze změnit, pokrok se přece nedá zastavit, jak jsme slýchali za minulého režimu. Obávám se, že v naší zemi k výsledkům problematického pokroku patří i takzvaná politická korektnost. Ta už nejen že není ve skutečnosti korektní, ale je vysloveně nespravedlivá.

Podobně jako pozitivní diskriminace, která vytváří skutečnou diskriminaci a vyvolává napětí ve společnosti. Ať se nám to líbí či ne, ohniska nepokojů v naší vlasti se budou patrně rozhořívat stále častěji. Přispíváme k tomu mnohdy nejen lhostejností, ale i diskriminací těch, kdo žijí slušně a spořádaně.

Nepromýšlíme pořádně dosah zákonů a v rámci korektnosti tolerujeme chování, které je zneužívá. Je smutné, že se místo kvalitního a rozumného debatování o zákonech mnohdy zákonodárci jen hašteří o zcela jiné věci.

Zdroj: rozhlas.cz