ODS začala zavádět diktaturní praktiky. Ze strany odcházím

Do ODS jsem vstoupil před 11 lety plný pravicových ideálů a hodnot. Pracoval jsem na celé řadě úspěšných kampaní, z nichž ODS vzešla vždy vítězně. Vždy jsem prosazoval myšlenku malého státu, nízkých daní a základních principů svobody. Tyto doby jsou bohužel neodvratně pryč, éra suverénní a sebevědomé pravicové strany skončila. ODS se pod vedením Petra Nečase stala nedemokratickou stranou, popírající ideové názory členské základny, začala zavádět diktaturní praktiky a v mnoha případech, pokud již argumenty nestačily, také účelově kriminalizovat vlastní členy strany, úspěšné starosty, komunální politiky, zastupitele, kteří jsou nebo spíše byli krví ODS. Kriminalizaci politiky a popírání názorových proudů, brutální porušování pravidel a stanov v ODS zavedl právě Petr Nečas s Bohuslavem Svobodou, jejich poskoky a lobisty jen pro to, aby si udrželi co nejdéle politický vliv a moc, především na úkor občanů. Důsledkem toho je absolutní rozklad v ODS. Promrhání koaličního, historicky největšího potenciálu 118 hlasů v Poslanecké sněmovně, ztráta pražské radnice jsou právě důsledkem této politiky, diletantismu a sobectví. Největším problémem, který osobně vnímám, je ztráta důvěry občanů České republiky v politiku jako takovou, to se musí změnit!

Za posledních několik let jsem s řadou politických kroků nesouhlasil, ale vždy jsem se loajálně podvolil většinovému názoru ODS. To je nezpochybnitelné!

Poslední kongres ODS byl absolutním zlomem. Delegáti přijali usnesení, které nařizovalo poslancům, aby hlasovali pro zvýšení daní. Měl jsem ale již tehdy pocit, že s ODS, která vždy prosazovala právě nízké daně a podporu ekonomiky není něco v pořádku. Také jsem na tento jev několikrát upozorňoval, bohužel marně.

V ODS jsem nebyl na rozdíl od jiných kvůli vlastním zájmům, ale kvůli pravicové politice, nikoliv kvůli nicnedělání a poslanecké výplatě. Za celou dobu mého mandátu jsem nebyl členem žádné placené dozorčí či správní rady ve státní firmě ani jiných placených funkcích, nezáleželo mi na nich! Politiku jsem se snažil dělat vždy poctivě, a pracovat pro občany naší země, kteří mi dali v posledních volbách do Poslanecké sněmovny nejsilnější mandát v preferenčních hlasech, za což jim velmi děkuji.

Po zralé úvaze jsem se dnes ráno rozhodl po dlouhých letech, ukončit členství v Občanské demokratické straně.

Rád bych poděkoval všem svým kolegyním a kolegům se kterými jsem v ODS prožil řadu krásných let. Děkuji svým přátelům a kamarádům, které jsem měl možnost kvůli ODS poznat. Vážím si toho! Jmenovitě děkuji Václavu Klausovi a Mirkovi Topolánkovi za báječná léta ve staré dobré ODS.

Nic nekončí, nashledanou v lepších časech.

Zdroj: parlamentnilisty.cz |Autor je poslanec PČR a zastupitel MČ Praha 10

Štítky: