Muslimské bratrstvo je zločinnou a teroristickou organizací od svého založení v roce 1928

loading...

Muslimské bratrstvo ( al-Ichwán al-Muslimún) je jedno z největších islámských hnutí se znaky panislamismu, (Panislamismus je politické hnutí obhajující myšlenku jednoty všech muslimů pod záštitou jednotného islámského státu, nejčastěji chalífátu, které požaduje návrat ke kořenům islámu.)

Tuto organizaci založil v Egyptě roku 1928 šajch Hasan al-Banná (1906–1949 v Ismailii, městě rozkládajícím se na březích Suezského kanálu.) Začalo jako jakýsi mládežnický klub, kde byl šejch zvyklý kázat o potřebě zavedení morálních a sociálních reforem v Egyptě a arabském světě. V podstatě šlo o reakci na britskou okupaci a pronikání západních hodnot do arabské společnosti. Širším rámcem vzniku bratrstva byl kolaps otomanského impéria – posledního muslimského impéria – k němuž došlo několik let předtím a pád chalífátu r. 1922 způsobený Mustafou Kemalem (Atatürkem), který usiloval o vytvoření sekulárního státu na troskách této říše.

U Muslimského bratrstva se záhy projevila jeho xenofobní povaha, manifestovaná antisemitskými a antikřesťanskými kázáními a aktivitami. Bratrstvo se zapojilo do politiky a obrátilo se k násilí. Během čtyřicátých let vytvořilo speciální aparát – al-Tanzim al-Has – který spustil teroristickou kampaň proti vládě a zavraždil řadu politických osobností včetně dvou premiérů. Brzy se stalo nejmocnější nepolitickou silou v Egyptě, začalo ohrožovat režim a uvrhlo zemi do zmatku.

Teroristická kampaň je považována za jeden z důležitých faktorů, které vedly k povstání svobodných důstojníků v r. 1952 a ukončení jediné liberální zkušenosti v egyptské historii .

Později se Muslimské bratrstvo zklamané z Násirovy socialistické a sekulární politiky obrátilo proti Násirovi a pokusilo se ho v r. 1954 neúspěšně zabít. Násirova reakce byla brutální – prohlásil organizaci za ilegální, nechal zatknout 60 000 lidí a zavřel je do táborů. Vůdci byli odsouzeni a popraveni, čímž skončila první kapitola radikálního islámu v Egyptě.

Prezident Sadat v r. 1971 propustil členy Muslimského bratrstva a nechal je volně působit, i když vůči nim zůstal podezíravý. Sadat věřil, že se mu budou hodit v boji proti jeho levicovým odpůrcům, kteří zůstali z Násirových dob a které chtěl odstranit.

loading...

V r. 1970 zavedl Sadat klauzuli prohlašující islám státním náboženstvím což byl po Násirově sekularismu velmi podstatný krok. Dále stanovil, že šaría je zdrojem legislativy. Radikálové a Muslimské bratrstvo však nebyli spokojeni, a tak v r. 1980 Sadat tuto klauzuli zesílil, když zdůraznil, že šaría je hlavním zdrojem legislativy. Ani to je však nepřesvědčilo a o rok později ho zavraždili.

V polovině devadesátých let vedla Islámská skupina (Al-gamá’át al-islamíja) válku proti egyptské vládě a ekonomice země s cílem zasáhnout turistiku, hlavní egyptský zdroj devizových příjmů. Byla to první opravdu rozsáhlá válka, kterou vedla muslimská teroristická skupina s vládou. Jejím cílem bylo zničit vládu a její ekonomiku zevnitř (zabíjením úředníků a turistů) a vytvořit novou muslimskou společnost. Vyvolali atmosféru strachu a nejistoty .

Muslimské bratrstvo je dnes aktivní po celém Blízkém Východě. Učení Muslimských bratří požaduje návrat ke kořenům islámu (viz korán, sunna). Svým fundamentalistickým postojem v politických otázkách představuje bratrstvo vážné nebezpečí pro státy, které mají mírnější poměr k náboženství.

Členové Muslimského bratrstva jsou velmi aktivní ve vzdělávání a v sociální oblasti. Založili charitativní, mládežnické a studentské organizace po celé zemi. Enormní úsilí vynakládají na infiltraci do klíčových politických organizací, jako jsou profesní sdružení. V současnosti mají v rukou inženýrské a doktorské skupiny a velký vliv mají i mezi novináři a právníky.

Hlavou MB je v současnosti Mohammed Baddie. Mají ,ale důležitý vliv nejen v politických sférách, kde vytvářejí různé tajné smlouvy s opozičními stranami, ale i v médiích a tisku. Jejich kandidát Muhammad Mursí byl zvolen egyptským prezidentem ve volbách, jejichž výsledky byly vyhlášeny 24.června 2012.

Současná Egyptská vláda plánuje rozpuštění Muslimského bratrstva, ze kterého pochází sesazený prezident Mursí. Uvedl to dočasný premiér Házim al-Bibláví. Tradiční islamistické hnutí je v očích současného režimu teroristickou organizací, která spolupracuje s Al-Káidou. Egyptská vláda jim po zkušenostech z minulosti nedůvěřuje a egyptské zákony zakazují ustavení politických stran na náboženské platformě.

loading...

Zdroj: ePortal.cz

loading...