Okamžitě strhněte protiromskou zeď v Košicích, vyhrožuje Brusel

Tato zeď byla postavena prý nelegálně na popud bývalého starosty městské části, v níž byla postavena. Zeď odděluje košické sídliště Západ od romských ghett ve čtvrtích Luník VIII a Luník IX. Soudruzi v Bruselu se zase za naše peníze předvedli, aby prokázali svoji důležitost: „Evropská unie byla vždy zavázána bojovat proti všem formám rasismu a xenofobie. Evropská komise je proto vždy připravena v rámci svých kompetencí zasáhnout, aby znovu potvrdila principy ne-diskriminace,“ napsala komisařka pro výchovu a kulturu Andrula Vassiliuová v dopise košickému primátorovi Richardu Rašimu,(zdroj idnes.cz).

Inu, co kdyby nám to tak tak paní Vassiliuová přijela vysvětlit osobně a zaparkovala svůj služební Mercedes třeba v Chánově? Evropská komise „bojuje“ proti rasové diskriminaci. Proč ale stejně intenzivně nebojuje proti té druhé? Nejsou snad lidé, co poctivě pracují, nekradou, platí nájem, nedevastují byty a nehážou odpadky z oken diskriminováni v problémových oblastech svým okolím? Proč stejně intenzivně neprotestuje paní Vassiliuová proti lynčování a znásilňování dětí, kopání do žen a dupání po nich, proti sekání do hostů herny mačetami? Tito lidé nemají žádná lidská práva? Jejich práva nejsou dlouhodobě porušována?

Jestliže stát není schopen zamezit tomu, že jsou slušní lidé beztrestně terorizováni hlukem, odpadky, krádežemi či fyzickým napadáním ze strany těch neslušných, pak se nelze divit, že lidé inklinují k tomu, aby v zájmu svého bezpečí a bezpečí svých dětí postavili zeď. A tak se nelze divit tomu, že ji dokonce nechá postavit starosta. Inu, ono se to z Bruselu za jejich platy kritizuje snadno, navíc jim v luxusních kancelářích v centru chybí osobní zkušenost problémových lokalit severu Čech a Moravy.

Zásadně odmítám rasovou nesnášenlivost, která se mnohdy paušálně snáší na všechny Cikány. Jsem proto, abychom se k těm slušným a pracovitým chovali slušně, aby měli stejné příležitosti jako my, aby nebyli předem zatracováni. Zároveň ale nevidím nic špatného na tom, aby se proti lidem bez ohledu jejich na rasu či národnost, lidem, kteří soustavně kradou, obtěžují okolí hlukem a odpadky a tak je terorizují, stavěly obranné zdi, pokud ty spořádané občany není schopen stát ochránit jinak. Pokud není schopen jim zajistit jejich lidská práva na klidný odpočinek po práci a bezpečí. Pokud bych měl za sousedy lidi, co mne budou chodit pravidelně vykrádat, házet mi před plot odpadky, tak zvednu plot o 2 metry, obeženu ho ostnatým drátem, pustím do něj 220 a pořídím si brokovnici a 3 dobrmany. A nebudu řešit, jakou barvu pleti mají ti sousedé, budu řešit vlastní ochranu a bezpečí, pokud mi je stát není schopen garantovat.

Svoboda druhého končí tam, kde začíná moje. Je mi jedno, pokud chce Brusel zakázat cikánskou pečeni. Není mi ale jedno, pokud chce nějaký úředník z tepla své kanceláře diktovat kterémukoli členskému státu, co má dělat jen proto, aby „zdůvodnil“ svůj exelentní plat a limuzinu. Takže vážení soudruzi v Bruselu, pokud by se někdy stalo, že bych se stal nějakým nedopatřením starostou města, kde je většina jeho obyvatel terorizována menšinou bez ohledu na národnost či barvu pleti, pokud by nebylo v mé moci ty slušné a pracovité občany ochránit před těmi neslušnými jinak, pokud by stát dlouhodobě nekonal, pak bych takovou zeď nechal postavit také, ale vyšší!

Zdroj: Blog autora