Kdo může beztrestně vyzývat k likvidaci Čechů? Karel Goldmann

Představte si, že bych si založil facebookovou skupinu ´Židy v ČR nechceme´. Pravidelně bych uveřejňoval protižidovské texty a výzvy k vymlácení Židů (jako se mlátí obilí), odstranění Židů z ČR, vyhlazení Židů. Představte si, že bych na vltavské náplavce uspořádal happening, kde bych veřejně oběsil karikaturu Žida – pejzatého, skobonosého, nebo možná – ještě lépe – oděného jako bankéře, kterému budou z kapes čouhat bankovky, abychom vyšli stereotypům maximálně vstříc. Mohl by se ostatně jmenovat Goldmann, to je takové typické židovské jméno. A vlastně by tak mohl i vypadat — jako Karel Goldmann…

Myslíte, že by mi média tleskala? Že by se předháněla v chvále, jak jsem vtipný? Že by si mne novináři zvali do rádia, abych o své originální iniciativě promluvil?

Nejspíše bych dostal obsílku s barevným pruhem. Ne, takový příběh je čistě hypotetický, nestal se a stát se ani nemůže.

I když v jistém ohledu se přece jen stal. Výše napsané by bylo pravdou, kdybych zaměnil jen jedno jediné slovo. Místo slova ´Žid´ bych uvedl slovo ´Čech´. Facebooková skupina by se jmenovala ´Čechy v ČR nechceme´, uveřejňoval bych protičeské texty a výzvy k vymlácení Čechů (jako se mlátí obilí). A na náplavce bych místo Žida oběsil Čecha – abychom vyšli stereotypům maximálně vstříc, vypadal by — asi jako Sekorův Brouk Pytlík. Média by mi tleskala a novináři by si mne zvali do rádia, abych o své originální iniciativě promluvil.

To se stalo. Taková iniciativa vskutku existuje. Takové texty uveřejňuje, takovou karikaturu Čecha oběsila a iniciátor takové iniciativy je zván do pravdoláskařských médií.

Jmenuje se Karel Roztočil, i když je to jen pseudonym – zřejmě má strach, že by mu nějaký rozzlobený Čech mohl jeho výzvy k násilí vůči nám omlátit o hlavu (a já bych se tomu vůbec nedivil). Nebo tím chce naznačit, jak jsou Češi násilní a nechápou recesi, nemají smysl pro humor a proto před nimi musí svoji identitu skrývat. Vsadil bych se však, že důvod, proč používá pseudonym, je ještě jiný. Naznačím ho později.

loading...

To, že výzvy k násilí vůči etnické skupině (Čechům) nikdo neřeší, média jim tleskají a všichni to svorně považují za velkou švandu, je nejspíše dáno tím, že se iniciátoři jistí tvrzením, že jde o recesi. Jsou to přece Češi a když vyzývají k vyhlazení Čechů, je to nerozum, protimluv, ergo musí jít o švandu a švandu přece trestat nesmíme. Možná tím chceme dokázat, že Roztočil nemá pravdu, že jsme skutečně nad věcí, smysl pro humor máme, dokážeme se sami sobě zasmát, zkrátka nejsme úzkoprsí a Roztočil je vlastně se svoji obžalobou Čechů úplně mimo.

Možná by to tak mohlo být. Možná by to byla skutečně dobrá švanda, kdyby etničtí Češi jakoby v legraci vyzývali k likvidaci etnických Čechů – možná bychom se tomu mohli zasmát, že to je vtipný způsob, jak upozornit na problém rasismu, jak upoutat pozornost, jak proniknout do médií a jak šokovat. Možná bych se i já zasmál.

Má to ale háček. Problém je v tom, že ti, kdo to říkají, etničtí Češi nejsou.

Problém je v tom, že Karel Roztočil není Karel Roztočil, ale Karel Goldmann (už je nám jasnější, proč v médiích raději vystupuje s krásným českým jménem? Ono by to přece jen vypadalo divně, kdyby si nechal to své skutečné).

Problém je v tom, že výzvy k likvidaci Čechů ve skutečnosti pronáší Žid, významný člen pražské židovské obce, levě orientovaný překladatel a obdivovatel Lenina, Marxe a Mao Ce-tunga, ale i Talmudu (je předsedou občanského sdružení Talmidim), kabalista a překladatel knih o židovské magii, obhájce muslimů, kolega ředitele Židovského muzea v Praze Leo Pavláta. Tím vším Karel Goldmann alias Karel Roztočil je.

A co o něm ještě víme? Goldmannův dědeček byl asimilovaný Žid s německými kořeny, který po roce 1948 opustil rodinu a uprchl zpět do Německa. Goldmann se ke svému židovství sám propracoval (v rodině se judaismus nijak nezdůrazňoval), nejprve se obrátil k ortodoxnímu judaismu, ale protože podle halachy není pravým Židem (Žid byl jen jeho otec, ne matka), shledal ortodoxní židovství příliš restriktivním a zakotvil raději mezi progresivními liberálními Židy sdruženými v pražské organizaci Bejt Simcha. V synagoze se postupně stal jedním z vedoucích pracovníků, je zapojen do získávání finančních prostředků a do dalších komunitních projektů. Je fanatickým bolševikem, publikuje texty, které se i levicový Jakub Patočka v levicovém Deníku Referendum bojí publikovat, protože jsou plné citátů Marxe, Stalina a Lenina. – více Karlu Goldmannovi

loading...

Goldmann přitom není jediný Žid, který se účastnil „recesistické“ popravy Čecha. Sekundovala mu v tom například slovenská „umělkyně“ židovsko-maďarského-romského původu Tamara Moyzes se svým izraelským manželem, rovněž „umělcem“ Shlomi Yaffem (i ona má izraelské občanství, studovala v Tel Avivu). Tamara Moyzes se považuje za politickou „umělkyni“ a aktivistku, je typickou představitelkou multikulturní levice – propaguje „gender“ agendu, kosmopolitismus, zabývá se tématikou národnostních a sexuálních menšin, účastní se pochodů PraguePride a má zálibu v pořádání provokativních instalací.

A to se už dostáváme do zcela jiné roviny příběhu – Žid vyzývá k fyzické likvidaci Čecha, kterého navíc zesměšňuje a uráží. Nemáme na to nějaké paragrafy?

Ponechme teď stranou, zda českým národem Karel Goldmann pohrdá takříkajíc od kolébky, nebo zda se v něm nenávist ke Gójům vypěstovala v židovské obci či pod vlivem studia a překladu Talmudu, na kterém pracuje (možná by to mohl pan Pavlát osvětlit). Možná to má i od toho Marxe, který chtěl Čechy vyhladit podobně jako Hitler (ale zde se kruh uzavírá, protože Marx byl vlastně také — Žid).

Důležité spíše je, že v takovém případě vše ztrácí nádech recese a ironie. Jak můžeme vědět, že jde o legraci? Co když Goldmann není recesista, ale rasista? Jak můžeme vědět, že všechna svá slova nemyslí vážně a že jen nevyužívá přízně politicky korektních médií, aby pod krytím údajně osvětové a výchovné iniciativy neříkal, co si skutečně myslí?

A co si myslím já? Že pražská židovská obec, Leo Pavlát a další význační představitelé židovské menšiny, by se měli od Roztočila / Goldmanna distancovat a za jeho urážky Čechů se omluvit. A že Goldmann by měl dostat obsílku s barevným pruhem, protože porušuje zákon, když vyzývá k násilí vůči etnické skupině.

Pak bych si myslel, že se všem v České republice měří stejně. A že zde máme svobodu slova, která ale má (a je to tak správně) jasné hranice.

loading...

Naneštěstí se všem stejně neměří a svobodu slova mají jen někteří. Goldmannové a jim podobní, kterým nikdy nic nehrozí. My, etničtí Češi, taková privilegia nemáme.

Zdroj: Karel Goldmann

Čtěte dále:

Bezpohlavních jedinců neubývá, ale nám to s manžel... V roce 1963, kdy byl socialismus ještě v pořádku, jsme nastoupili na průmyslovku v Leninově ulici v Praze, která je již jen skrytě, takto pojmenována ...
Rodí se nová Charta 17. Bude mít i svou Antichartu... 20.1.2017 v den inaugurace prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě jsme vydali Chartu 17 jako dokument nové doby. Charta obsahuje pro český národ asi t...
Chvála tradiční výchovy: Velkovýroba hysterických ... Ti, kteří ještě neztratili ze zřetele základní lidské hodnoty, chtějí pro své děti a pro děti vůbec jistě jen to nejlepší - nikoli jen po materiální s...
Mění se i gumy, tak proč ne piva? Až se léto zeptá, cos dělal na jaře, co odpoví správný podnik snažící se o kvalitní pivní servis? Objednal jsem letní piva! A to by byla ta nejlepší o...
Vezme nám EU právo bránit se zločincům? Evropská unie nevyhnutelně začíná připomínat učebnicový příklad institucionalizovaného mistrovství světa ve střelbě na nesprávný cíl. Do řad vlastních...
Euthanasie legalizuje vraždu „ze soucitu“? Veřejností „zahýbala" další „vražda ze soucitu“. A tak po heparinovém vrahovi, veřejností všeobecně zatracovaném, je na pořadu dne zdravotní sestra, v...
Lucie Sulovská: Tak prý neexistuju… „Jsi kláva, Lucino!“ zavřeštěl můj mladší bráška, když jsem ho snažila vystrčit od tehdy jediného dětem přístupného počítače v naší domácnosti, abych ...
Co s mladými lidmi, kteří neví, co se stalo v roce... Nedávno jsem viděl různé dotazy lidem na to, zda vědí, co se stalo ve významné roky 20. století. Starší většinou věděli. Mladší nikoliv. Co s takovými...
Žijeme dnes hůře než za Husáka? Nesmysl, ale…... ...asi žijeme jinak, než si to mnohý z nás za "totáče" představoval. Myslím, že patřím k tomu malému procentu Čechů, kteří měli ještě před "pádem tota...
Frigo si chtěl dopřát radost Na Malé Straně se prodírám džunglí turistů. Jsou jako tyranosauři, odstrkují občana do vozovky. Zřejmě i ti slušní ve stádu zpitomí a, jak známo z his...
loading...