Rozhovor s knězem, který si nebere servítky: Kdejaká úchylárna je dnes normou…

Archimandrita Marek Krupica je mužem, který byl v posledních měsících medializován v souvislosti s děním v české pravoslavné církvi. Kampaň proti jeho osobě byla vyvolána po „kontroverzní“ dubnové abdikaci metropolity Kryštofa. Za tou měly údajně být Krupicovy sobecké zájmy a ambice. Co na to „rozvraceč“ církve říká?

To a mnohem víc se dozvíte v exkluzivním rozhovoru, který správce Pražské pravoslavné eparchie, člen Posvátného synodu a duchovní správce církevní obce v Litoměřicích poskytl kontrarevolučnímu magazínu Protiproud.

Vy jste, otče, stejně jako já signatářem manifestu D.O.S.T. Co Vás k tomu vedlo?

Zřejmě vrozený extremismus. Když se podívám na všelijaké ty pochody ostudy, co si říkají pochody hrdosti, na otázky podpory či nepodpory rodiny, což už se dotýká kněžské služby, učení církve a teologie, a na společenské poměry posledních dvaceti let, tak to není směr proměny, který by mi imponoval. Dobře, jsem třeba stará konzerva, nejsem pokrokový…

To je snad dobře.

To je. Čili když jsem narazil na manifest D.O.S.T., tak jsem si ho přečetl, chvíli jsem přemýšlel a nakonec jsem si řekl: Ano, to je to, co si myslím, co si myslí moji přátelé, a tady je to zformulované a ještě je možnost ho podepsat. Kromě toho v něm není nic, k čemu bych měl sebemenší výhrady.

Tak to je ideální…

To je ideální, takže jsem ho podepsal a bylo.

V současnosti se konzervativci snaží vytvořit společný politický subjekt. Myslíte si, že má šanci uspět?

Já bych byl trochu skeptický, protože tohle je hlavně otázka morální, etická, pro spoustu lidí je to otázka výkladu dějin, smyslu dějin. I když do určité míry je to jistě i věc politická. Když si vezmete pana Semína (předseda Akce D.O.S.T. a ředitel Institutu sv. Josefa), já jsem od něho četl požehnaně článků a viděl jsem stránky Institutu sv. Josefa, shodl bych se s ním v otázkách společenských, což se i stalo, když jsem se podepsal pod manifest, ale teologicky bych si s ním asi nerozuměl.

To je přirozené…

No ale přitom bychom oba byli považováni za teology konzervativní. A rozdílná konfese by roli nehrála. Některé jeho články se mi tuze líbily, k některým jsem měl výhrady a u některých jsem se obrazně řečeno málem osypal. Manifest podepsalo asi tisíc lidí. Třeba by jich ho podepsalo mnohem víc, jenže o něm lidé nevědí, a pokud ano, pak jako o něčem na způsob Charty 77 v době, kdy vznikla, tedy jako o něčem, co je potřeba odsoudit, aniž to viděli. Nevím ale, jestli je ta tisícovka politicky svorná, jestli by se z ní dala udělat politická strana nebo hnutí.

Ale nynější integrační snahy na pravici nejsou jenom otázkou Akce D.O.S.T., ale také Suverenity, Václava Klause, části bývalých členů ODS a dalších.

Myslíte si, že se tihle lidé snesou navzájem? Já ne.

Záleží na tom, jak silný bude společný nepřítel.

Samozřejmě že síla nepřítele stmeluje víc než cokoli jiného…

Je jasné, že ne všichni budou mít stejný názor. Když si vezmeme na jedné straně lidi okolo Akce D.O.S.T. a na straně druhé třeba Borise Šťastného, je pochopitelné, že se v některých otázkách budou názorově lišit. Ale jde o to, najít společné základy, na kterých se to celé postaví.

Pak je otázka, kolik se tam sejde lidí, kteří cítí potřebu být kápem za všech okolností. A těch je v pravicově orientovaných individualistech víc než v levicovém stádu. Jak se spolu dokážou snést a kdo bude „obrkápo“, to je otázka. Tady jde o to, jestli se najde natolik silná idea, že všechny tyto různorodé lidi dokáže spojit. Únor 48 nehrozí…

To já si ani nemyslím. Strašení komunisty považuji za přehnané.

Dnešní komunisté už dávno nejsou komunisté a sociální demokracie nikdy nebyla sociální demokracie. Ale co s tím? Nějak se to klasifikovat musí. Jména neodpovídají skutečnosti, scholasticky škatulkovat se nikomu nechce…

Ale nálepkuje se.

Nálepkuje se, to ano, ale mě by zajímala ta jednotící idea, o které jsme před chvilkou mluvili. Ona může být odpuzující pro ostatní…

Což by snad ani nevadilo…

To by nevadilo, ale jde o to, co dokáže být v současnosti v české společnosti sjednocující. Já nevím. Vím, že to není otázka náboženská. Většina lidí je laxní. Ne že by byli vyloženě ateisty, ale vůbec se o tyhle otázky nezajímají, nechtějí o nich přemýšlet, to je všechno. A s nimi se také nejhůř dělá. Se zapáleným satanistou si můžeme vyjasnit leccos, ale s někým, koho to nezajímá, si nevyjasníme nic. A já myslím, že v politice je to úplně stejné, ono je všem všechno jedno. Čili jak velká to musí být idea, aby dokázala zapálit přiměřený počet lidí, aby hodili aspoň ten hlas, já nevím. Kdybych to věděl, asi bych byl v politice.

Vždyť jste minulý rok kandidoval v krajských volbách. To souvisí s mojí další otázkou: Myslíte si, že se dá spojit duchovní služba s politikou a že je to správné?

Není problém to spojit s politikou. Fakt je, že už dlouho se v církvích nedovoluje paralelní výkon funkce v politice a duchovní službě. A to kvůli tomu, aby se politika netahala do kostela. To je jasné. Jiná věc je, jestli člověk je v exekutivní funkci, což zastupitelstvo podle mě zrovna moc není. Před tím rokem za mnou přišli kamarádi, že jim na kandidátce jejich sdružení NO! (Nespokojení občané, jejichž kandidátku vedl tehdejší místopředseda Věcí veřejných Tomáš Jarolím) chybí někdo jako kněz. Tak jsem to vzal. Neříkal jsem o tom ani matce, ani kamarádům, a přesto mě lidé vykroužkovali na čtvrtou pozici.

Ze sedmé.

Ano. Čili to jenom k tomu hnutí NO! Teď je zase ANO…

Už jste se na začátku dotkl pochodu homosexuálů Prague Pride. Jak je hodnotíte a jak vnímáte snahy této menšiny prosazovat své, přirozeným normám a tradičním hodnotám nepřátelské zájmy?

Bavil jsem se předevčírem s kamarády a oni vzpomínali, že když byli na studiích, tak tu a tam se nějaký nažehlený pán v kravatě snažil získat jejich přízeň. A oni dva jako medici od něho zdvořile zmizeli, protože ho považovali za člověka nemocného, zatímco jejich spolubydlící z koleje, kteří dělali ČVUT, ho vylákali někam do parku, kde ho zmlátili a okradli. Argumentovali tím, že to není člověk nemocný, ale že je to prasák. Obě pozice mají pravdu. Považuji za neštěstí, že se v 90. letech vyřadila homosexualita ze seznamu nemocí. Jestli zoofilie, pedofilie, nekrofilie…

I pedofilové letos na Prague Pride byli…

Prima. Aspoň mají děti rádi, na rozdíl od učitelů. Prostě je to nemoc. Každý si nese nějaký kříž, kdo ne od začátku, tak se ho časem také dočká. V podstatě za těmito pochody a požadavky stojí úchylná idea totální rovnosti. Každý člověk je originál. Jak jsou dva lidé stejní, jeden z nich je zbytečný. Prostě si nejsme rovni. Jako máme různé talenty, privilegia, výhody, tak také máme svůj kříž, který neseme. A nevidím rozdíl v tom, jestli někoho přitahují děti, někoho mrtvoly a někoho osoby stejného pohlaví. Nic z toho není normální. Jako teolog mohu říct, jak to odporuje Božímu řádu. Člověk, který je takto postižen, s tím musí nějak žít, stejně jako kleptoman nebo jenom zloděj. A je na něm, zda se přemůže a nebude krást, anebo povolí své vášni. Kdybych nebyl křesťan, třeba bych chtěl být nájemný vrah a pak bych přemýšlel, jestli to mám realizovat a jestli mi odměna stojí za to.

Lidé nejsou stejní a to je normální. Jsou stvoření jako muž a žena a má to svůj důvod. A nevím, proč by se mělo zastírat, že někteří lidé jsou nemocní. Když má někdo rakovinu, všichni ho litují. Když je někdo buzerant, tak ho mají také politovat. A teď je na něm, jak se k tomu postaví. Každý má nějaké nemoci. A homosexualita je jednou z nich… Čili letos, jak říkáte, pochodovali i pedofilové. A příští rok přijede alegorický vůz z márnice, ne? Nebo ne za rok, ale za pět let.

Ta tendence tu je.

Ta tendence tu je, a když Mohamed mohl souložit s osmiletou, tak co to je patnáct let? Tak to sundáme. Vždyť svého času byla hranice na dvanácti letech, ve středověku se odvozovala od pohlavní zralosti, jestli ten kluk nebo holka jsou schopni uzavřít manželství a konzumovat ho. Tak proč bychom hranici nemohli snížit na osm let? Jestli je daný jedinec fyziologicky dospělý, bez ohledu na to, že si ještě hraje s panenkami, proč by si k nim nemohl přidat starší dívku?

No, takže bez mravního zákona to prostě nejde. Problém je, že se homosexualita propaguje. To už je ideologie. Pojem homosexualismus, který vymyslel prezident Klaus, se mi proto tuze líbí. Na druhou stranu já do sexuální orientace nikomu nemluvím, ale v okamžiku, kdy začne tvrdit ostatním, že je homosexualita normální, tak musím říct: Ne, není to normální. Pán Bůh se slitoval nad člověkem, takže já bych měl také, proto ho neodsuzuji za jeho spády. Za ty třeba nemůže. Ale jde o to, do jaké míry jim vyhoví. Je to kříž, který nese. Nesení kříže je motiv, který se z myšlenkového obzoru lidí vytratil, takže se teď kdejaká úchylárna prezentuje jako norma, nebo přinejmenším jako alternativní cesta. Ne, to žádná alternativní cesta není.

Já s Vámi souhlasím.

To je dobře.

Má poslední otázka se týká Evropské unie. Jak ji vnímáte?

Čert aby ji vzal!

To jako odpověď klidně stačí.

No, já myslím, že je to výstižné. Nejsem přesvědčen, že by nám členství přineslo nějaké výhody. Ještě štěstí, že nemáme euro. Ale mnohem víc než Evropská unie, o které bylo referendum, mě irituje, že jsme v NATO. Když se teď podívám do novin a čtu, jak se Amerika a její spojenci snaží napadnout Sýrii…

To je také tragédie.

Sýrie byla vždycky více či méně křesťanským státem, v poslední době čím dál méně, ale tohleto je konec křesťanství. A to si vezměte, že antiochijský patriarcha už šest let sídlí v Damašku. No, zřejmě dlouho nebude.

Bohužel to tak vypadá.

Tady se neničí něco z 19. nebo 20. století, tady se ničí systém kultury a soužití lidí různého náboženství, který fungoval přes tisíc let. To není sranda. Je to škoda a už to potom nepůjde napravit. Ale pokud jde o Evropskou unii, čert aby ji vzal. Opravdu. Neznám pozitivum, které by přinesla. Možná jsem krátkozraký, ale neznám. A to nemám na mysli jenom ekonomiku, ale všechny ty kulturní zhovadilosti, které přináší. Zkrátka, lépe by mi bylo bez ní.

Pro dnešek je to vše. Děkuji Vám za rozhovor.

Zdroj: protiproud.cz