Tento článek vyhrál v soutěží o nejvíce xenofobní text první cenu. Pokud máte slabší žaludek, nečtěte jej!

Věčné, tedy zdánlivě nesmrtelné téma „rasizmu a xenofobie“ charakterizující naši pokleslou a duchovně vyprázdněnou současnost graduje v jakýchsi nepravidelně se opakujících vlnách. Mainstream v zájmu pokroku a zářných zítřků stejně, nebo snad dokonce ještě stupidněji než Rudé Právo neblahé paměti oddaně a masivně fabuluje, politici napříč politickým spektrem o překot kývají na KAŽDOU přihlouplou mantru politické korektnosti, multikulturalizmu, pozitivní diskriminace, „zrovnoprávnění“ kdečeho a kdekoho, na relativizaci veškerých lidských, kulturních a civilizačních hodnot, na poroučení větru dešti, obecně za „boj za dobra proti zlu“, zatímco ojedinělé hloučky stále nesvobodnějších, stále okrádanějších a stále manipulovanějších občanů svádějí svůj nerovný psychologický i fyzický boj s odosobněnou totalitní moci samozvaného pokroku, nestoudně se se svými charakteristicky vypasenými břichy a lidskými nadprávy rovnějších mezi rovnými vydávající nejméně za holubičku míru.

V ohlupujícím vodopádu idiotských plků tohoto za „dobro bojujícího“ mainstreamu se však přeci jen čas od času objeví něco unikátního. Tak také MF Dnes ve středu dala prostor k vyjádření „hlasu lidu“ a uveřejnila pozoruhodně stupidní článek cikánského aktivisty Karla Holomka, typického superparazita mocně sajícího ze státních a eurounijních penězovodů na údajný „boj za dobro“ (prachy do vlastních kapes), samozvaného to „předsedu společenství Rómů na Moravě“. Tento aktivista, nějakým hnutím mysli a asi i vlastní rukou sesmolil článek „odhalující problemy soužití s Rómy“ v ČR. Text obsahově i stylisticky neskrývaně dokazující neúspěšnou snahu pedagogů zvláštní školy vydolovat z jalové krávy tele se „pokrokově a úderně“ naváží do všech necikánských občanů ČR terorizovaných trvale na mnoha místech naší země stupňující se cílenou, etnicky motivovanou násilnou kriminalitou cikánů, kteří v drtivé většině nikdy neprojevili ani nejmenší snahu o pokojné a civilizované soužití s kýmkoliv z NE-cikánů. Ze to není nic nového? Ale kdeže. Článek tohoto individua vyniká jak „momentální“ úrovní, tak (zatím) nebývale vulgární snahou o sprosté urážení NE-cikánských obětí cikánského násilí.

Předesílám, že vědomě a záměrně se již mnoho let vyhýbán „rasistickému“ slovu róm. Zcela pomíjím tupé kydy o jakémsi „rasimu“ proti cikánům, kteří jsou stejné indoevropské rasy jako my. Levičáčtí multikuturalisté to neberou na vědomí, a každou sebeoprávněnější kritiku etnicky, nábožensky nebo rasově motivované zločinnosti libovolných „menšin“ již dávno zahrnuli pod samoúčelnou nadávku „rasizmus“. Slovo róm v cikánštině nikdy neznamenalo a neznamená nějaké označení jejich vlastního etnika, národnosti nebo kmene, jde o výraz pro člověka, i kdyby ještě 10 údajných celosvětových sjezdů cikánů vyhlásilo něco jiného. Nerómové se pak souhrnně v cikánštině označují jako gádžové, což přes tragikomické omlouvačské pokusy rozličných lidskoprávníků (zažil jsem již „odborníky“ vysvětlující tento cikánský rasizmus výrazy jako vesničan, sedlák, ti sofistikovanější pak jako nemravný, nemorální, ZLÝ člověk) neznamená nic více a nic méně, nežli oběť či kořist.

Nesmyslnými stylizacemi Holomkova textu jsem se nejprve prokousal k současnému oblíbenému heslu levičáckých populistů, majícího dokazovat, že „sociální propad širokých vrstev občanů“ se projevuje ve svalování společenských problemů na (chudáky) Rómy, kteří jsou nejenže bezmocní a frustrovaní, ale především nevinní. Bum ho! Cikánské tlupy obvykle vždy mimořádně brutálních násilníků, „rasisticky“ řádících den co den, o nocích nemluvě snad již ve všech městech naší země vlastně ani neexistují, za všechno může sociální propad širokých vrstev občanů. Holomek radí, že je nutné si správně odpovědět na jakési otázky, čímž se vyvarujeme těch bouří (Chudáků cikánů?Jejich zlých obětí?), které nás navíc všechny stojí milióny za zásahy těžkooděnců proti těm NEONACISTŮM. Ti využívají „neřešené složité situace“ (chudáků) Rómů a jsou dokonce podporováni některými neinformovanými.a blbými (doslovná citace, za kterou se Holomek čtenářům omlouvá) občany, kteří „jdou sami proti sobě“.

Pak Holomek ve stejném „slohu“ přitvrdil. Rómové pochopitelně nejsou ničím vinni, vinna je společnost, která toleruje tyto nacisty a fašisty, namísto aby řešila jakýmisi SKUTEČNÝMI programy neutěšenou situaci (chudáků) Rómů k nastolení klidu, pořádku, bezpečnosti, důstojnosti a rovnoprávnosti pro všechny občany. Těmi jsou i Rómové, jen to dosud nevědí, ba je jim to tajeno a upíráno, a jejich úkolem je proto dnes především ZROVNOPRÁVNĚNÍ. Tento úkol by měla plnit hlavně Agentura pro sociální začleňování Rómů. Ona vlastní to know–how „aby obce mohly správně provádět svoji činnost“ a nedopouštěly se již nadále těch chyb. Ale ouha, některé obce se k Agentuře obracejí zády, a potom sklízejí úrodu těch bouří! Jsou tu totiž politické strany (proboha které Holomku?!), které zpochybňují státotvorné plnění těch programů (!) a je chybou společnosti, že to vůbec toleruje, a občanů (zde jsem se sám ocitl na vážkách které to občany Holomek oslovuje) že si to nechají líbit! Má vůbec smysl, aby Agentura nadále existovala za takové tolerance rasismu, fašismu a nacizmu?! Ano, pokud se přijmou OPATŘENÍ k efektivitě práce Agentury. Raději ani nechci vědět, co zde má autor na mysli. Povinné procento cikánů do každé obce, do každého domu, na každé pískoviště, koupaliště, kina? Zaměstnání? Vysoké školy? Fakulty (Ne té dřevěné) ?

Racionální, správně a věcně uvažující člověk, občan ty PROBLEMY chápe, ne však politik (zcela souhlasím Holomku). Jakže je to možné? Politik totiž zneužívá situace, která je napjatá a raději se chopí POPULISMU, což vidíme prý často a zřetelně. Jen tam, kde je „silná občanská sféra“ (Z Kocábů? Džamil? Hvížďalů?), kde se bojuje proti rasizmu a xenofobii politici se svým populismem neuspějí a jsou donuceni přijmout ty PROGRAMY (tentokrát „rozumné“ programy) začleňování Rómů! No, sláva, řešení je na světě! Také ta Agentura už musela poukázat na „lapsus nezodpovědných politiků“, ale to nestačí! Musí pracovat daleko více a usilovněji „na polích neoraných“! Potřebujeme všichni taky ty změny v legislativě v zájmu „prosazování dobrých programů“ do problémových regiónů! Vláda nic takového nečiní (z jaké že to jsi Holomku planety?) ačkoliv je k tomu povinována i členstvím v EU! Agentura zkrátka nemá „nástroje“ a ty se jí musejí svěřit. Radnice, které nerozumně škodí dobré práci Agentury stále mají podporu těch některých nezodpovědných politiků! Poslední Holomkův výkřik cílí na vládní zmocněnkyni pro lidská práva, která nevyužívá svých pravomocí všude tam, kde se nedaří plnit ty PROGRAMY pro rovnoprávnost a lidský práva. No dyk dylyno, lapsús more.

Kdože jsou ale ve skutečnosti ti „nezodpovědní“, kteří „zneužívají situace“ k prosazování svých vlastních cílů? Vyčerpávající, charakteristickou odpověď přímo nabízí mimořádně zvrácené ultralevé Blisty, proslulé od svého zrození bezuzdným propagováním jen těch nejextrémnějších „revolučních“ antidemokratických totalitních názorů a teorií. 10.9. t. r. uveřejnily „Zprávu českého Helsinského výboru“ o „stavu lidských práv v ČR“. Zpráva se věnuje věru „ožehavým tématům“ diskriminace, hate crime (zločinů z nenávisti), vězeňství, policie, svobody slova, sociálních práv, sociálního bydlení, protiústavních a populistických předpisů, postavení Romů v České republice (!), práv dětí, žen, seniorů, osob se zdravotním postižením, pacientů, sexuálních menšin, cizinců a problematiky (jakýchsi) extradic. Zprávu vybírám jako typickou, ačkoliv podobných spolků vznikalo a vzniká v přímé souvislosti s novým razantním nástupem levičácké protispolečenské ideologie v celém euromerickém civilizačním prostoru, stranícím jakýmkoliv „menšinám“ jako přirozeným spojencům levičáků vskutku obrovské množství.

Každá „menšina“ zkrátka je vždy utlačovaná většinou a levičák je tu od toho, aby za „dobro“ a práva kohokoliv „utlačovaného“ bojoval. Samozvaný aktivistický ČHV v prvé řadě nesouhlasí s tvrzením, že životní podmínky „mnoha lidí“ se v uplynulém roce stabilizovaly s odůvodněním, že oficiální statistika postihuje jen osoby bydlící ve vlastních či nájemních domech a bytech. Nepostihuje MENŠINY vězňů, důchodců v domovech a postižených v jiných ústavech, osob žijících na ubytovnách a „mimo bytový fond“! Důraz je kladen na „lidi donucené bydlet na ubytovnách“. Není třeba připomínat typickou klientelu ubytoven. Cikán že prodal byt a tím byl „donucen bydlet na ubytovně“? To je pro ČHV v každém případě důkazem razismu.

Neexistence zákona o sociálním bydlení má být dalším „důkazem“ nedodržovaní „lidských práv v ČR. Kritizoval to již „neziskový sektor“ (jako Holomkovo společenství, i když netuším jak taková lidskoprávní nadace či spolek může být pro své představitele nezisková) ale i Veřejný ochránce práv! Tím dochází ke „zhoršování situace u mnoha lidí a prohlubování sociálního vyloučení“. Na ubytovny se totiž dostávají „sociálně slabí lidé“, především romské národnosti(!), pro které prý není na běžném trhu s byty místo. No, umíte si představit že vy, jako „nediskriminovaný příslušník zlé většiny“ prodáte svůj byt a pak budete naříkat na nějakém úřadě nebo na ČHV jak jste nyní sociálně vyloučení a frustrovaní? Absurdní? Jistě. Lze však souhlasit s tvrzením, že levičácké vlády posledních let umožnily zločinné kšeftování s bydlením obecně. Co se nehodí a co lidskoprávnický ČHV pochopitelně zamlčuje je fakt, že majiteli četných cikánských ubytoven jsou opět cikáni. Ti nasazují absurdní nájmy za mizerné cimry v rozpadajících se barácích, které ovšem (chudákům) cikánům doplácí na sociálních dávkách v plné výši státní kasa.

ČHV dále pranýřuje údajné mantinely, které brání ochraně jistých osob před diskriminací či eliminací možností před projevy diskriminace a nedostatek prostředků k vymáhání (!) dosažení „rovnosti“, zejména v oblasti vzdělávání, zaměstnání a bydlení (pozor, newspeak šturmuje!). Tím se vracíme zřejmě nepochybně k požadavku uzákonění nějakých kvót cikánů, sexuálních deviantů, kriminálníků, negerských dealerů drog (nebo teoreticky i muslimských džihádistů) v každé škole, v každém domě (bydlišti) nebo zaměstnání nepřímo požadovaných výše Holomkem. Zhoršování životní úrovně jistých lidí prý vede k frustraci, která je nesmírně nebezpečná (!), neboť se zhoršením společenské atmosféry vyplouvá na povrch LATENTNÍ RASIZMUS. A jsme doma, rasizmus! Ve zprávě pochopitelně chybí pouhá zmínka, natož odsouzení pravidelného skandování „rasistických“ hesel cikánských tlup, cíleně útočících prakticky den co den na své necikánské spoluobčany. „Postavení Romů v ČR se prudce zhoršuje!“ Svatá ty prostoto! Kdy? Kde? Jak? Nešťastné, utlačované a frustrované cikány vidíme jen na TV obrazovkách a v srdcervoucích reportážích mainstreamových pisálků.

Jinde se totiž skutečně nevyskytují.

Ale zřejmě jsme všichni slepí, hluší a také zmanipulovaní, žádný cikánský „rasizmus“ ve skutečnosti neexistuje. Jen „zde sílí negativní protiromské nálady, Romové jsou označování za viníky nejrůznějších problémů ve společnosti. Svůj hněv proti nim obrací stále více lidí. Jsme svědky pravidelných protiromských demonstrací a pochodů, jichž se neúčastní pouze krajní pravice, ale stále více lidí z řad běžné populace.“ Upřímnost přímo šokující. Pro ČHV to však v žádném případě není známkou selhání jejich zprofanované ideologie o právech „utlačovaných“ zločinců, „rasistických“ cikánských násilníků a vrahů Ke zhoršení situace prý přispívá i „laxní postoj politických představitelů nebo naopak mnohdy jejich protiromské populistické výroky, rovněž média bohužel v mnohém přispěla k eskalaci napětí, když přinášela neověřené vymyšlené nebo zkreslené zprávy“ Věřte či nevěřte (ale raději věřte, nebo budete litovat!), žádné cikánské „rasistické“ násilí, žádné sprosté urážení, žádné obtěžování a masové okrádání necikánů cikány na ulicích našich měst a vesnic neexistuje, jen si ho vymýšlíme, abychom měli na koho svést tíživou sociální nebo společenskou situaci.

Tzv. „zločiny z nenávisti“ (tedy jen a pouze z „rasistické“ nenávisti všech bílých lidí proti všem barevným, kteří se jí nikdy zkrátka nemohou nikdy a v žádném případě dopustit) jsou nedostatky v legislativě prý umožňovány a tolerovány. Vážně? Snad již každý měl osobní – a výhradně negativní – zkušenost s jistými spoluobčany, kteří jsou stále otevřeněji díky skutečnému nezájmu státní moci nedotknutelní a nekritizovatelní. Umíte si představit, co by se stalo, kdyby necikánští sexuální devianti hodiny znásilňovali za „rasistických“ nadávek malého cikánského chlapce? Spáchali to však cikáni, tak jeden dostal 10 let, neprodleně mu snížených na 5 let (není prý společensky nebezpečný), druhý díky své nezletilosti vyfásl jen pasťák, ze kterého ovšem za svou další zábavou pravidelně utíká. Jako vrcholek ledovce zde vyčnívá skutečně šokující srovnání mediálního divadla ohledně „žhářů z Vítkova“, včetně udělených trestů a mediálního nezájmu cikánských mačetových „mstitelů urážky“ hodných cikánských chlapců z Nového Boru. Proč ale chodit do extrémů. Jen si zkuste stěžovat, že vás přepadli a okradli (chudáci) „Rómové!“ A co hůř, zkuste se cikánským násilníkům bránit a způsobit (chudákům) Rómům třeba jen „psychická trauma“! Zaručeně v base zčernáte.

Pozornost prý není také náležitě věnována „náležitým vazebním podmínkám“. Hrůza pomyslet, vždyť ti (chudáci) zločinci potom v base trpí! Zlepšení prý lze dosáhnout jedině tak, že „trestní politika by měla být naplňována prostředky, které jsou promyšlené, dlouhodobě efektivní a mohou přinášet postupně dobré výsledky“. Že nevíte co si pod tím představit? Nejste sami. Smysl je však zřejmý. Nebyl by to však řádný a cti své dbalý lidskoprávnický spolek, nenaplňoval by zodpovědně svojí destruktivní zločinnou ideologii, kdyby kromě oslavovaní a ochraňování kdejakých deviantů, ničemů a lotrů opomenul problematiku TAKZVANÝCH cizinců. Již samotný tento výraz naplňuje hlavní úlohu newspeaku. Každý jasný pojem znejasníme, vykastrujeme a zbavíme jakéhokoliv obsahu. Tím se stane nezpochybnitelný a nekritizovatelný. Co na tom, že také naši zemi navštěvují jak cizinci, tak „cizinci“(nájezdníci). Jsou z ciziny? Nu ano! Tedy kdo kritizuje chování a jednání kohokoliv z ciziny, ten trpí „nenávistí k cizincům“.

„Ekonomická krize obnažila závažné problémy české migrační politiky. Přijímání ad hoc restriktivních opatření nemůže nahradit chybějící vizi a směřování migrační politiky. Restriktivní a nahodilé nastavení celého systému vede k nárůstu negativních jevů, kriminalizaci cizinců a především k nedostatečné integraci cizinců do společnosti.“ Cizince tedy nelze „kriminalizovat“, protože „nejsou všichni takoví“. Kdo to tvrdí, tak je rasista Anebo fašista, to je přeci očividné. Jen rasisti, nacisti a fašisti tedy chtějí a díky „laxnímu postoji státu“ i mohou provádět „útoky“ (pod takovým útokem si již rozumí jak oznámení či zveřejnění přepadení a zbití cikánskými zevlujícími povaleči, tak upozorňování na negativní ekonomické dopady masové „imigrace“ zejména z nejproblematičtějších světových regionů) proti „chudákům“ cikánům, černochům či muslimům. „Podle neziskového sektoru prvním krokem ke stabilizaci situace v oblasti pracovní migrace je přijetí koncepce migrační politiky, která jasně stanoví směřování, cíle a východiska na základě veřejné diskuze ze strany akademické sféry, nevládních organizací a cizinců!“ Občanům do toho samozřejmě nic není.

Jak z toho levičáckého zvráceného marasmu ale ven? Nebát se a nekrást, to úplně stačí. Blíží se předvolební klání našich zdegenerovaných, údajně odlišných politických stran. Ptejme se tedy těchto „reprezentantů“ na problemy, které nás opravdu tíží a nebojme se nazývat věci pravými jmény. Říkejme pravdu, nebojme se zastrašování a hrozeb, nebojme se nadávek do „rasistů“. Nenechme se ohlupovat duchovně vyprázděnými a nic neřikajícími kydy. Na jasné otázky vyžadujme jasné odpovědi. Stačí málo, stačí vyžadovat rovnost před zákonem, rovnost v právech a povinnostech pro opravdu každého bez ohledu na jeho sociální či společenské postavení. Nebojme si kritizovat ani živelnou „imigraci“ zejména jistých „cizinců“, kteří ještě nikdy nic pozitivního do libovolné hostitelské země nepřinesli a šíří jen zlo a chaos. K vítězství zla skutečně stačí jen to, že „dobří lidé“ proti jeho šíření neučiní nic.

Zdroj: ePortal.cz