Lidé na záchranku myslí, až jí potřebují. Být jejím ředitelem je stále složité

Odborný poradce nového seriálu Sanitka II, ředitel pražské záchranky MUDr. Zdeněk Schwarz, se těšil na pokračování tohoto úspěšného seriálu v režii Jiřího Adamce již více jak 10 let. Zdeňku Schwarzovi se líbilo natáčení, spolupráce se scénáristou. Po prvním díle nového seriálu se ale na práci záchranky vznesla vlna kritiky. Proč a jak ji odborný poradce MUDr. Schwarz vysvětluje?

Máme za sebou první díl nové Sanitky, jaké jsou kritiky?

Nejdříve bych upozornil, že jsem odborným poradcem seriálu, tzn., že jsem zodpovědný za odborné věci v seriálu, nikoliv za celý seriál. Dále bych zdůraznil, že se jedná o televizní seriál a nikoliv dokument o ZZSHMP. Seriál stejně jako jiné filmy a seriály je autorským dílem vč. autorských licencí a uměleckých děl, tj. že některé pasáže a prvky jsou záměrně použity pro celkový výsledek a mohou se lišit od reality, ale jak jsem již zmínil, není to skutečný obraz ZZSHMP, je to filmové umělecké dílo.

Na úvod bych rád uvedl, že autor seriálu p. Hubač vycházel z reálných případů, o kterých se dozvěděl při svých desítkách návštěv v provozu ZZSHMP od desítky zaměstnanců, nikoliv pouze ode mě, tzn. lékařů, záchranářů, řidičů nebo operátorek. Pan Hubač se mnou i kolegy jezdil ve výjezdech a byl nejen svědkem, ale i přímým účastníkem reálného provozu. Pan Režisér Renč vč. dalších lidí, kteří se podíleli na seriálu se mnou i dalšími zaměstnanci mnohokrát jednali a konzultovali své kroky. Některé události a příběhy vycházejí i z provozu ZZS mimo Prahu.

S kritikou seriálu jsem počítal a jsem za ni rád, protože to dokazuje, že seriál zaujal a přilákal mnohé diváky. Podle autorství a uvedených názorů se domnívám, že seriál je dobrý. Vycházím z toho, že mnozí kritici jsou z řad těch, kteří pražskou záchranku a mě osobně kritizují neustále, přestože oproti mně a lidem z pražské záchranky neudělali pro ZZS nic. Dokonce mohu tvrdit, že někteří z nich pro ZZS byli spíše přítěží a mají ve své vlastní práci mnohé nedostatky. Proto neobjektivní a zaujatou kritiku, tzv. za každou cenu, považuji pouze za vyřizování si účtů se mnou nebo projev závisti až nenávisti. Část kritiky lze považovat za vlastní projev komplexů. Celé vyjádření ředitele pražské záchranky, MUDr. Zdeňka Schwarze naleznete ZDE.

Kdo vás tedy jako první oslovil k odbornému poradenství seriálu Sanitka II?

Je to už docela dlouho, ale nakonec se to dokázalo a zrealizovalo. Byl to autor pan Ivan Hubač. Já to uvítal, protože jsem si přál více než 10 let . Již tenkrát jsem oslovil všechny televize s požadavkem na pokračování seriálu. Tehdy nikdo nereagoval. Od té doby jsem si to v tichu duše přál a o pokračování v současnosti, aspoň snil.

Proč jste si přál pokračování seriálu?

Od první série se totiž mnohé změnilo, ale také mnohé problémy přetrvávají, takže dostatek témat pro zajímavý seriál. Nakonec první série byla velmi sledovaný a populární seriál, takže proč na to nenavázat, když ostatní populární seriály z tehdejší doby pokračování našly.

Na co jste chtěl v seriálu poukázat? Co pro vás bylo prioritou?

Já prioritu vlastně ani neměl. Byl jsem požádán o odbornou radu a možnost využít prostředky a prostor pražské záchranky, o které seriál je. Byla to pro mne totiž jakási forma pocty i uznání mé práce, kterou jsem společně s kolegy a mnohými lidmi z pražské záchranky a pražské radnice za těch více než 10 let udělali. Nejdříve jsme se dohodli, že ideální bude, když jako jeho otec bude u nás nějaký ten čas trávit, přímo ve výjezdech a mluvit o práci a organizaci s lidmi z provozu. Jedině tak načerpá atmosféru a tvůrčí nápady i možnost inspirace jaké případy divákům přiblížit.

Takže prioritou bylo umožnit přítomnost. Během toho jsem si uvědomil, že to bude ideální možnost, jak lidem ukázat, kde je dnešní záchranka, jakou má techniku a jak funguje, ale i fakt, že její lidé jsou normální smrtelníci jako každý a se stejnými starostmi a problémy, že nejsme roboti ani žádné bezcitné nebo chladnokrevné stroje. Každý vážný případ je i pro nás stresující a osudy lidí nás ovlivňují a dokonce lidské osudy a životní tragédie nás některé i rozpláčou. A určitě byl i cíl propagovat pražskou záchranku a Prahu se všemi klady a zápory, které nás ovlivňují nebo nám komplikují práci.

Do jaké míry jste se ztotožnil s novým ředitelem záchranky, kterého v nových dílech ztvárnil herec Jiří Dvořák?

Spíše bych řekl, jak se ztotožnil on s funkcí ředitele… J Je to seriál a není to obraz skutečné situace, takže Jirka nehraje ředitele Schwarze, ale ředitele záchranky. Já jsem spokojen, on i ostatní své role zvládli a zahráli úžasně. Už na place jsem mnohdy říkal, že mohou hned druhý den nastoupit do služby, že jsou profíci a hrají naše lidi perfektně.

Obdivuji herce, kteří zvládnou svou roli tak, že jako divák ani nepoznám nebo nerozliším, že to jen hrají, že to vnímám jako realitu, jakoby tu profesi dělali. Jirka hraje přísného, ale i citlivého ředitele, který má své soukromé problémy a… , ale to nebudu prozrazovat, to ať diváci poznají až při sledování seriálu…

A bývalý ředitel, v podání Josefa Vinkláře?

A pan Vinklář byl také pan herec a zahrál ředitele skvěle. Bohužel byl více od reality tehdejšího ředitele a i v seriálu byly stopy normalizace… Musel zahrát kladného socialistického stranou kovaného šéfa… Musel se vypořádat s problémem emigrace, a to té nejhorší, kdy nám odcházeli ti nejlepší.

Bohužel i dnes se situace nelepší a mnozí perspektivní a kvalitní lékaři nám odchází do zahraničí. Určitě to byl i lidský ředitel a člověk, který musel brát ohledy na soukromé i jiné problémy zaměstnanců, musel bojovat s problémy tehdejší doby, nedostatkem financí, politiky, kteří komplikovali práci a moc pražské záchrance někdy nepomáhali. Byl to takový boj o přežití, přetahovaná a neustálým tlakem na ně si dokázal získat i podporu nebo pomoc. Ukázal, že někdy až neštěstí, dokáže rozhýbat stojaté vody a záchranka konečně získá nějakou pomoc. Musel často bouchat na mnoho dveří a některé opakovaně, aby získal pro záchranku a její lidi, co potřebují. Mám někdy pocit, že se ani tohle moc nezměnilo. Delší dobu říkám, že na záchranku lidé myslí, až když ji potřebují.

Jak podle vás další řadu seriálu Sanitka II přijmou diváci?

Uvidíme, jak bude veřejnost seriál vnímat. Jsem napnutý a těším se na to a snad mě veřejnost nezklame. Přeci jen nesu i já malou část odpovědnosti za jeho úspěch. Já jsem ze seriálu nadšený a líbí se mi. Viděl jsem ho od zrodu až po finální podobu. Dívám se na něj s pokorou a uznáním, protože za každou minutou seriálu vidím neuvěřitelný kus práce a úsilí. Je to dílo, které tisíce lidí udělali z ničeho. Obdivuji všechny, které jsem při té práci viděl a poznal, bylo to velmi zajímavé a poučné. Ale to je profesionální deformace až úchylka… J. Divák a veřejnost bývá někdy krutá a kritická… Doufám, že se bude líbit.

Zdroj: VIPosobnosti.eu