Západ baštou morálního úpadku: Od homosexuálů k pedofilům a zoofilům. Východ zvrhlosti stále odolává

Západní státy se stále víc propadají do bahna morálního úpadku. Snad nejlépe to lze spatřovat na současné propagaci homosexuality a neustálém rozšiřování práv homosexuálů. Morální úpadek zde však pochopitelně nekončí. V Holandsku se již o svá práva hlásí také pedofilové. Nedávno dokonce tamní soud rozhodl, že si zaslouží stejná práva jako homosexuálové. A to je bohužel jen začátek.

Propagace těchto zvráceností je všudypřítomná. Potvrzuje nám to ostatně i filmový festival v Cannes, na němž letos zvítězil film o zvrhlících. Je smutným faktem, že se naše civilizace zcela odvrátila od všech zdravých morálních principů a stala se totálně dekadentní, přičemž tato degenerace se neustále prohlubuje.

Západ baštou morálního úpadku

Severní Amerika a západní Evropa jsou baštou morálního úpadku a dekadentního demoliberalismu. Avšak křesťanský svět není zcela ztracen, na Východě stále ještě září slunce naděje. Touto nadějí jsou křesťanské národy východní Evropy a národy Balkánu. Ty stále zůstávají věrné tradicím předků a odmítají přijmout zdegenerované liberální pseudohodnoty Západu, jež jim globalizace a nový světový řád agresivně a brutálně vnucují.

V posledních dvou měsících jsme se o tom mohli dobře přesvědčit. Lesby a gayové se s podporou svých západních patronů pokusili uspořádat své průvody hanby v Rusku, na Ukrajině, v Gruzii i Moldávii. Ve všech případech však narazili na tvrdý odpor.

Od homosexuálů k pedofilům a zoofilům

Je třeba zdůraznit, že tyto tzv. gay pride jsou jen prvním krokem na cestě k totálnímu morálnímu úpadku a úplnému zničení tradiční společnosti. Scénář je vždy stejný. Právě podobnými demonstracemi za práva homosexuálů to začíná, následuje jejich tolerance ve společnosti, pak přijde schvalování registrovaných partnerství, manželství osob stejného pohlaví a adopce dětí těmito páry. Mezitím se gay pride z běžných demonstrací vyvine ve veřejné orgie, tak jako je tomu např. v San Franciscu.

Dosavadní vyvrcholení tohoto procesu můžeme sledovat v Holandsku, kde se připravuje schválení hromadných manželství několika osob a kde již začal proces uznávání práv pedofilů. V Německu se pak o svá práva začínají hlásit zoofilové. Ani to však samozřejmě není konec a raději se nesnažme představit si, kam až tento proces povede.

Východ morálnímu rozkladu odolává

Zato východní křesťanské národy stále ještě zůstávají baštou tradiční morálky v Evropě. Uvedeme si zde hned několik příkladů z posledních dvou měsíců. Ve většině východních států bohužel vládnou loutky USA a EU, jež na nátlak Západu homosexuálům umožňují organizovat jejich zvrácené průvody. Občané těchto zemí se však s podporou svých církví těmto zvrácenostem staví spontánně a hrdinsky na odpor a za každou cenu se jim snaží zabránit. A je-li to nutné, pak bohužel i za cenu násilí.

V Gruzii lidé průvod překazili

17. května se měl konat gay pride v Tbilisi. Na tamním náměstí svobody se pod ochranou policie shromáždilo několik desítek gay aktivistů. Na náměstí ale dorazily i tisíce Gruzínců, aby zabránily v konání tohoto zvráceného průvodu. To se jim také podařilo. Do jejich čela se postavili kněží a společnými silami pak statečně probili policejní kordony. Policie musela, ihned evakuovat všechny gay aktivisty, naložila je do aut a odvezla za město na bezpečné místo.

Gruzíncům se tak podařilo zvítězit a zabránit v konání průvodu. Během potyček s policií bylo několik lidí zraněno a došlo i k poškození automobilů. Názor Gruzínců jasně vyjádřil patriarcha gruzínské pravoslavné církve Ilija II., jenž požadoval od vlády, aby zakázala konání gay pride. Homosexualitu označil za „nemoc a anomálii“.


Gruzínští demonstranti prorážejí policejní kordony

Česká ostuda v Moldávii. V hlavní roli Štefan Füle

Rovněž moldavská vláda souhlasila na nátlak Západu s uspořádáním gay pride a ten se pak v Kišiněvě konal 19. května. I zde proti tomu protestovaly tisíce lidí, avšak nepodařilo se jim v konání průvodu homosexuálů zabránit. Gaye a lesby, kterých bylo jen několik desítek, totiž chránily stovky policistů a příslušníků speciálních jednotek. Je zcela příznačné, že se ke gay aktivistům připojili americký a švédský ambasador a také šéf tamní mise EU spolu s komisařem EU pro rozšíření Štefanem Fülem. Hlavní část programu gay pride se pak konala, jak jinak, před americkou ambasádou.

Ostře na tyto události reagoval tamní pravoslavný biskup Markel. „Eurokomisař Štefan Füle spolu s šéfem mise EU ukázali, že chtějí zcela změnit naši zemi. Naše křesťanské hodnoty pro ně nic neznamenají. Vážený pane Füle, odveďte naše sexuální menšiny s sebou do Evropy! Tam jich asi nemáte dostatek, a proto se vám tak líbí! Vy jste ignorovali tisíce křesťanů a odešli jste k 15 psychicky nemocným lidem s amorálním chováním. Otočili jste se k nám zády. To znamená jen jedno – sbohem eurointegracím!“

Biskup Markel rovněž trefně přirovnal evropské komisaře k bolševickým rudým komisařům. Je třeba také zmínit čestný postup bývalého prezidenta Moldávie Vladimíra Voronina, jenž se na protest proti podpoře, kterou získali homosexuálové, odmítl se Štefanem Fülem sejít.

Poprvé na Ukrajině. A za účasti starosty Mnichova a europoslance

25. května se bohužel Západu podařilo zorganizovat první gay pride na Ukrajině. Aktivisté se rozhodli uspořádat svůj průvod i přes soudní zákaz. Policie je však přesto chránila, a ochránila tak gaye a lesby před masou odpůrců homosexualismu, jež se snažili zabránit v uskutečnění průvodu hanby. Kyjevského průvodu se účastnil i starosta Mnichova, spolu s jedním poslancem evropského parlamentu.

Téhož dne se pokusila skupina gay aktivistů uspořádat protest v Moskvě přímo před Státní dumou. Rusko je však naštěstí stále ještě svobodnou zemí, jejíž vláda hájí zájmy svého lidu a chrání křesťanské hodnoty. Proto v Moskvě policie gaye a lesby nechránila. Místo toho proti nim zasáhla a pozatýkala je, čímž dokázala, že slouží zájmům svého lidu a nikoliv západním globalistům. Ještě předtím se však na homosexuály vrhli pravoslavní věřící s kříži a ikonami.

Rumunští poslanci chtějí zákaz homosexuálních sňatků

V Rumunsku již aktivisté bojující za práva gayů a leseb, díky podpoře z USA a EU, značně pokročili a bohužel se zde pravidelně několik let konají jejich homosexuální průvody. Avšak rumunští zákonodárci ukázali, že mají zdravý rozum, a v první polovině června, v době konání gay pride, zahájili projednávání ústavního dodatku, podle něhož by měl být sňatek definován pouze jako spojení muže a ženy. To by znamenalo ústavní zákaz manželství leseb a gayů.

Homosexuální aktivisté proti tomuto ústavnímu dodatku protestovali. Rumunský premiér Viktor Ponta prohlásil, že sice nepodporuje homosexuální manželství, ale že je rovněž proti danému ústavnímu dodatku, a to kvůli obavám z reakce Evropské komise. Tím zároveň potvrdil, že jeho země, ostatně tak jako většina západních zemí, není suverénním státem.

Evropská komise již dříve ostře odsoudila obdobný zákon schválený v Maďarsku. Je tedy vidět, že vlády některých evropských zemí stále ještě uvažují v tomto směru zdravě a rozumně, avšak jejich pokusy o ochranu tradičních hodnot narážejí na tvrdý a téměř nepřekonatelný odpor EU.


Ruská policie zatýká gay a lesbické aktivisty

Přes milion Francouzů v ulicích

Je třeba také zmínit hrdinský odpor francouzského lidu, jenž již celé měsíce masivně demonstruje proti homosexuálním manželstvím a adopcím dětí páry leseb a gayů. Francouzi tak zachraňují čest západních křesťanů a ukazují, že i zde stále existuje množství zdravě smýšlejících lidí připravených hájit tradiční hodnoty. Ve Francii, stejně jako jinde v Evropě, již lesby a gayové získali ohromné množství nejrůznějších práv a samozřejmě chtějí stále další. S požadavkem na manželství a adopci dětí však pověstný pohár trpělivosti přetekl a Francouzi vyšli do ulic.

V lednu demonstrovalo za tradiční rodinu v ulicích Paříže 1 milion lidí, a v březnu pak demonstrovalo dokonce 1,4 milionu lidí. Je příznačné, že francouzská levicová a liberální vláda hlas lidu ignoruje a agresivně prosazuje homosexualismus. Proti pokojným demonstrantům zasahovala velmi brutálně policie, použila proti nim obušky a slzný plyn, bila je a zatýkala. Policisté zbili dokonce také jednoho kněze a útočili i na matky s dětmi.

Tak vypadá západní „demokracie“ v praxi. Ideologie úpadkového liberalismu je prosazována bez ohledu na vůli lidu. Podobu současného zdegenerovaného Západu dokonale ilustruje to, že policisté zabavovali demonstrantům loga propagující tradiční rodinu s odůvodněním, že narušují dobré mravy.

Média o masovém odporu mlčí

Za obranu tradičních hodnot položil život velký francouzský myslitel a vlastenec Dominique Venner. Ten spáchal sebevraždu na protest proti homosexuálním sňatkům a dalším zvrácenostem, jež ničí tradiční Evropu.

Další mohutná demonstrace na obranu tradiční rodiny se konala v Paříži 26. května. Zúčastnilo se jí na 1 milion lidí. Během protestu došlo rovněž ke střetům s policií, přičemž několik stovek demonstrantů bylo zatčeno. Západní media o těchto událostech pochopitelně mlčí.

Je potřeba připomenout jeden rozdíl mezi západní a východní Evropou. Na Západě se již homosexualismus bohužel úspěšně zakořenil, a tak zde lidé kladou odpor už jen při neslýchaných požadavcích, jakými jsou třeba adopce dětí lesbami a gayi. Na Východě však začínají homosexuálové se svojí kampaní zcela od začátku, a tak již jejich první požadavek, právo propagovat homosexualitu veřejně v ulicích, naráží na tvrdý odpor společnosti.


Francouzská policie útočí na protestující odpůrce homosexuálních sňatků a adopcí

V každém případě je ale statečný odpor Francouzů obdivuhodný a je třeba jim vyjádřit maximální podporu. Obzvlášť když si uvědomíme, že v Británii došel morální úpadek společnosti tak daleko, že proti schválení adopcí dětí homosexuálními páry v podstatě nikdo neprotestuje. Na vážnější odpor se nestaví ani církev, a daný zákon dokonce prosazuje tamní „konzervativní“ strana. Francouzi tak svými ohromnými protesty a odporem zachraňují čest západních křesťanů a dávají nám naději, že ani západní Evropa není ještě úplně ztracena.

Z Východu přichází naděje

Hlavní nadějí, že tradiční křesťanské hodnoty zcela nezaniknou, zůstává Rusko. Tamní vláda je naštěstí poměrně nezávislá na západních mocenských elitách a řídí se křesťanskými a vlasteneckými principy. V mnoha ruských regionech byly schváleny zákony zakazující homosexuální propagandu a Státní duma nedávno schválila tento zákon také na celostátní úrovni.

V ostatních zemích východní a jihovýchodní Evropy, s výjimkou Běloruska a Ukrajiny, jsou nicméně vlády pod silným vlivem Washingtonu a Bruselu, a tak musejí občané těchto zemí bránit tisícileté hodnoty zděděné po předcích a zdravou budoucnost svých dětí sami. Doufejme, že v tomto odporu proti globalizaci a novému světovému řádu budou naši východní bratři úspěšní, neboť hájí čest celého křesťanstva a jsou jednou z posledních nadějí naší civilizace.

Zdroj: EUportal.cz