Konzervativec Michal Semín nejen o krizi v ODS a hrozbě jejího rozpadu

Předseda občanského sdružení Akce D.O.S.T. Michal Semín je veřejnosti znám nejen z mnoha akcí, kde se toto konzervativní hnutí prezentovalo, ale rovněž díky občasné podpoře bývalého prezidenta Václava Klause. Nyní se společně se svým hnutím rozhodl do voleb podpořit projekt Hlavu vzhůru! Jany Bobošíkové a v půlnočním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vysvětluje, že konzervativcům v letošních volbách chybí strana, kterou by mohly volit z hlubšího přesvědčení, nejen z pragmatických důvodů.

Co obvykle děláte o půlnoci ze soboty na neděli?

Tak to už obvykle spím. Sobota je u nás doma, přinejmenším od té doby, co žijeme na venkově, pracovním dnem. A s přibývajícími roky mi spánkový deficit nedělá dobře.

Jak trávíte sobotní večer? U knihy, s rodinou nebo někde u skleničky?

Většinou s rodinou. Po společné modlitbě jdou malé děti na kutě, se staršími pak klábosíme nebo se společně díváme na nějaký pěkný film. V průběhu týdne u nás televize neběží a tak sobotní večery bývají v tomto smyslu výjimečné.

Teď se už podívejme na politiku. Jste předsedou Akce D.O.S.T., což je konzervativní pravicové sdružení, ale nikoli politická strana. Když se rozhlédnete po volební „nabídce“, mohou vaši ideoví příznivci někoho volit s klidným svědomím? A pokud ano, můžete říci hlavní argumenty proč?

Řada signatářů Manifestu D.O.S.T. kandiduje za Hlavu vzhůru, i když z vedení Akce D.O.S.T. do volebního klání nikdo nejde. Vyzveme proto v příštích dnech zbývající signatáře a naše příznivce k jejich podpoře. Jak jistě víte, účastnili jsme se integračního procesu na pravici v situaci, kdy byl ve hře návrat Václava Klause. Kdyby se to bývalo podařilo již před těmito volbami, Akce D.O.S.T. by se takového projektu velmi aktivně účastnila. Protože se Václav Klaus rozhodl svůj návrat na českou politickou scénu o nějaký ten měsíc odložit, tak i Akce D.O.S.T. od svého přímého zapojení do volebního klání prozatím ustoupila.

To má dva důvody – jednak je Václav Klaus přirozenou vůdčí autoritou, bez níž je integrace na pravici momentálně obtížně proveditelná. Tím druhým důvodem je to, že Akce D.O.S.T. nebyla založena proto, aby se účastnila voleb, to už bychom si rovnou založili politickou stranu. Když už by se voleb účastnila, tak jen z toho důvodu, aby tím pomohla vzniku a úspěšnému působení autentické politické pravice, která u nás momentálně není. V případě, že by se Václav Klaus ujal vůdčí role a obklopil se konzervativně smýšlejícími partnery, měl by Akci D.O.S.T. po svém boku.

Když se podíváme na volební blok Hlavu vzhůru a Svobodné, poslední dobou na sebe tato dvě uskupení útočila. Tedy spíše se Strana svobodných občanů vymezovala vůči bloku, který vede Jana Bobošíková. Co jste za tím viděl? A vysílá to nějaký signál případným voličům Svobodných?

Bohužel máte pravdu. Svobodní již delší dobu na Janu Bobošíkovou útočí a její i naši snahu spojit euroskeptické síly v České republice systematicky podvracejí. Zcela otevřeně říkám, že se z jejich strany jedná o projev politického autismu. Je mi to samozřejmě líto, neboť i Petr Mach a jiní členové Strany svobodných občanů jsou signatáři Manifestu D.O.S.T. Rozumím jejich námitkám, že se v oblasti hospodářské či sociální politiky se Suverenitou, a tedy i blokem Hlavu vzhůru, na všem neshodnou, jsem však toho názoru, že v zájmu většího dobra, jímž je vyvázání se z vazalství na EU, a s ním související obnova politiky v naší zemi, je zapotřebí od těchto rozdílů za dané situace odhlédnout.

Blok Hlavu vzhůru! podpořil nakonec i bývalý prezident Václav Klaus. I z úst některých klausovců však občas zaznívá názor, že jde o rychlý slepenec s mnohdy zvláštními lidmi na kandidátkách. Co si o tom myslíte?

Je svým způsobem obdivuhodné, že i poté, co se Václav Klaus rozhodl těchto voleb neúčastnit, Jana Bobošíková nesložila zbraně a rozhodla se v integraci pravicově smýšlejících politiků pokračovat. Přitom musela počítat se značnou mediální nepřízní, o čemž svědčí i manipulativní výzkumy popularity politických stran, na jejichž základě zvou veřejnoprávní ČT i ČRo své hosty k předvolebním diskusím. Jejich snaha Hlavu vzhůru mediálně zcela vyblokovat je až do očí bijící. Den co den přináší soudruh Železný a jeho událostní suita informace z dílen parlamentních stran a některých stran neparlamentních. Přestože je v případě Hlavy vzhůru o čem referovat, v přehledu večerních Událostí se o ní soustavně mlčí.

Pokud jde o složení kandidátek Hlavy vzhůru, jedná se samozřejmě o výběr lidí z různých subjektů s rozdílnou historií. Vzhledem k tomu, že se zatím nejedná o politickou stranu v úzkém slova smyslu, tomu ani jinak být nemůže. Navíc se jedná o zárodek integrace politické pravice, nikoli o její vyvrcholení. A na tvrzení, že na kandidátce jsou „zvláštní lidé“, nemohu odpovědět jinak, než že na kandidátkách jiných stran to není o mnoho lepší, spíše naopak.

Navíc si udržuji odstup od často všelijak pokrouceného mediálního obrazu kritizovaných osob, dávám přednost informacím od lidí, k nimž chovám důvěru. A na základě těchto informací zatím nemám žádný důvod Hlavu vzhůru nevolit, naopak se k volbě tohoto bloku chystám. A předem říkám, že budu křížkovat 4 z 5 signatářů Manifestu D.O.S.T., kteří ve středních Čechách za tento blok kandidují.

Je reálné, aby v případě úspěchu tak různorodá skupina lidí ve sněmovně držela pohromadě a nedopadla třeba jako Věci veřejné (jakkoli to nelze srovnávat ideově)?

Bylo by to naprosto reálné v případě, že by v čele takové formace stál Václav Klaus. Za stávající situace určité odstředivé tendence nastat mohou, zaleží však na celé řadě okolností. To však platí pro každou dosud neetablovanou stranu. A i pro stranu etablovanou, dostane-li se do větší krize – hrozba jejího rozpadu je také aktuální, jak můžeme vidět na příkladu ODS.

Co ostatní strany, ODS, TOP 09? Ty o sobě říkají, že jsou pravicové…

TOP 09 nikdy žádnou pravicí nebyla. Strana, která je bezvýhradně oddána sociálnímu inženýrství pod taktovkou EU, se může tisíckrát ohánět pravicovostí (což navíc ani nečiní) či konzervativností (což bohužel činí), je pro člověka se zdravým rozumem stejně důvěryhodná, jako by byla Jana Bobošíkové podporující požadavky sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Pokud jde o ODS, tak vím, že v ní pravicově smýšlející lidé jsou, nejsou však zastoupeni ve vedení strany, a to ani na nižších úrovních. Myslím, že i oni čekají na to, jak ODS uspěje či neuspěje v předčasných volbách. Na základě jejich výsledku se snad rozhodnou buď k pokusu o převzetí strany či k odchodu do Hlavy vzhůru. Nestane-li se ani jedno, ani druhé, a nezapojí-li se do dalších událostí Václav Klaus, můžeme se s pokusem o resuscitaci české pravice na dlouhou dobu rozloučit.

Dokážete odhadnout, jaký osud potká ODS? Co soudíte o jejím lídrovi, Miroslavě Němcové? Je to ten pravý člověk?

Myslím si, že její volební výsledek bude kolem 10%, může to však být i úplně jinak. Tyto volby mohou přinést nejedno překvapení. Paní Němcovou nepovažuji za osobu, která může postavit ODS na nohy. A i kdyby se jí to do jisté míry podařilo, nemyslím si, že by to byla strana pro euroskeptiky a hodnotově založené konzervativce atraktivní.

ODS v kampani zcela upustila od jednotlivých ideových témat a všechno vsadila na slogan „volím pravici“. Pomůže jí to?

Co jí také zbývá, když je ideově vyprahlá? ODS by pomohl jedině návrat Václava Klause a podobně smýšlejících do čela strany, což je za dané situace v ODS příběh z žánru sci-fi.

Nijak odlišně na tom s kampaní není ani TOP 09, od ní také neslyšíme, jak by se ve vládě chovala v té či oné oblasti. Spíše jde o volání po svobodě, parlamentní demokracii a varování před údajně autoritářským prezidentem. Může na voliče taková kampaň zabrat? Jak na vás působí?

Její kampaň na mne působí, tak jako celá strana, falešně. Strašení Zemanem či putinizací české politiky je daleko více založeno na emocích než na rozumu. Na jistý typ voliče však zabrat může, určitě rezonuje v pravolevém havlistickém spektru.

Jde-li o celkové rozložení sil na pravicové scéně, jak to hodnotíte? Jste spokojen, anebo vám v „nabídce“ něco schází?

Spokojen určitě nejsem. Jednak v té „nabídce“ chybí Václav Klaus. Dále chybí strana, kterou by bytostný konzervativec nevolil jen z pragmatických důvodů, ve snaze pomoci silám, jež alespoň v některých dílčích otázkách brání ještě hlubšímu společenskému rozvratu, ale z rozhodného přesvědčení, že daná strana je hodnotově i personálně zárukou politického obratu ke zdravému rozumu, ryzímu vlastenectví, úctě k lidskému životu, podpoře rodiny a dějinami ověřených hodnot a tradic. Kéž by se Hlavu vzhůru touto cestou vydala!

Pomineme-li předvolební témata všech dosud zmíněných stran, co by podle vás osobně mělo být z hlediska priorit a českých zájmů tématem číslo jedna?

Opětovné získání státní svrchovanosti, protože jen ve svobodné vlasti bude možné svést zápas o návrat k nadčasovým hodnotám, na nichž stavěl i svatý Václav, jehož mučednickou smrt jsme si v sobotu připomněli.

Vyšlo na serveru parlamentnilisty.cz | převzato z webu Akce D.O.S.T.