Petr Hájek: Vůči ODS nemám žádnou zášť, vždy jsem ji volil, nyní ale nebudu. ODS je dnes rozbředlý pokrokářský výhonek oportunního havlismu

Petr HájekUbezpečuji, že žádnou zášť vůči této straně nemám. Spíš naopak. Od jejího počátku jsem patřil mezi její oddané příznivce, ač sám celoživotní nestraník, vždy jsem ji volil. Byl to pro mě skoro automat. Neviděl jsem v celém politickém spektru jiný subjekt, který by alespoň zčásti podobně srozumitelně a hlasitě reprezentoval ideje svobody, jež jsou pro mne tak zásadní. A které by současně artikulovaly výrazné osobnosti, kterým jsem to mohl věřit. ODS jsem vždy chápal jako stranu liberálně – konzervativní. Liberální v přístupu k ekonomickým otázkám, konzervativní v jejích postojích k národním tradicím, ověřeným mravním hodnotám, k rodině a přirozenému světu. A také k celému našemu státu, jeho historii a uchování neskutečného pokladu dědictví minulých generací, našeho tisíciletého dramatického boje o samostatnou existenci.

Nebyl jsem naivní. Věděl jsem, že „ideová pravice“ není nikdy monolit, že ji tvoří lidé různých názorů a zkušeností, že musí dělat různé kompromisy – zvláště když vstupuje do koaličních vlád. A byl jsem trpělivý volič.

Jenže v posledním desetiletí se ODS radikálně a zásadně proměnila. Její několikrát obměněné vedení nahradilo liberální přístup k ekonomice dirigistickou variantou socialistické rozbředlosti. Slepá poslušnost k tisícům „bruselských norem“ ničících svobodný trh, které jako automat přijímali poslanci za ODS – a ještě řadu z nich vlastní „kreativitou“ přidávali – mě děsila. Neschopnost nalézat originální řešení složitějších hospodářských problémů a jenom kývat na tupé zvyšování daní, zvláště v poslední vládě s panem Kalouskem, bylo poslední ranou.

Hodnotový konzervatismus vzal za své ještě důsledněji: Významní představitelé ODS dávají záštitu pochodům homosexualistické revoluce, obrana tradiční rodiny se rozplynula. Přijímání pokrokářské ideologie a souhlas s celým tím mravním marasmem valícím se z EU, stejně jako aktivní účast na destrukci české státnosti, byly šokující. Poslanci ODS patřili k jednotnému šiku kolaborantů, kteří skrze takzvaný Ústavní soud donutili „jejího“, celé Evropě vzdorujícího prezidenta republiky, podepsat Lisabonskou smlouvu, náš druhý Mnichov. A tak dále.

Současné vedení občanských demokratů se postavilo do čela tohoto ničivého procesu. Paní Němcová se dnes stala jeho hlavní tváří. A nejen pasivní. Byla to ona, kdo první vyloučil možnost spolupráce s Václavem Klausem. Stala se jí bližší havlistická košile (Svoboda, Černochová, Pospíšil atd.), než pevný ideový kabát skutečně akceschopné pravicové strany.

ODS už není pravice. Jen rozbředlý pokrokářský výhonek oportunního havlismu. Stejně jako já vím, že členská základna je mnohde jiná. Že udržuje „potenciální možnost“, aby se z ODS ještě někdy pravice stala. Právě členové si volí vedení, které pak rozhoduje. A k tomu současnému opravdu zášť cítím. Takhle prohospodařit klausovský kapitál je trestuhodné! Najít řešení přitom paradoxně vůbec není těžké. Je to stále stejné jako bylo na počátku, při vzniku ODS. Jen nevidím nikoho, kdo by se toho chtěl a měl odvahu zhostit.

A paní Bobošíková? Možná mnohé lidi svou osobností dráždí. Ale nikdy neváhala otevřeně čelit bruselské totalitní cunami – a s plným osobním rizikem. A byla jediná, kdo ve složité situaci „náhlých předčasných voleb“ byla připravena riskovat vše, co vybudovala, v zájmu pokusu o alespoň konsolidaci zbytků pravice a jejich „krizového“ pospojování do odvážného toku v protiproudu. Bylo by skvělé, kdyby se jí podařilo, aby se tento malý proud alespoň zachytil.

Zdroj: protiproud.cz | Krácená odpověď na dopis čtenářky