Byl Jan Hus upálen za nevíru v Boha? Václav Klaus jistě ne…

Jiri_hermanek-01Nadpis poněkud zmatený, ale smysl dává. U příležitosti udělení ceny (Truman-Reaganova medaile svobody) Václavu Klausovi se autor David Novák v článku Klaus jako bojovník proti komunismu??? Šaškárna.rozčiluje, že onu medaili nedostal žádný z „disidentů“ nebo snad posmrtně Václav Havel, kdyby ji ale nedostal už v roce 2003. Autor píše kouzelně a je zde i takové to, ehm, ehm kouzlo nechtěného: „Klaus byl a je známý i svým vymezováním se vůči disidentům, kteří na rozdíl od něj proti komunismu bojovali. Možná ne vždy šťastně, ale bojovali, zatímco Klaus nedělal nic.“ 

Tak to je opravdu, ale opravdu hluboké nedorozumění. Pokud pomineme často opakovanou chybu, že se „bojovalo proti komunismu“, což dává asi tolik smyslu, jako „boj proti létání vlastní silou bez použití technických prostředků“, protože ani to a ani ono se nikdy neuskutečnilo a patrně ani neuskuteční.

Disidenti nebyli „bojovníky proti komunismu“, ale byli bojovníky za „správný socialismus“. Za takový socialismus, který by dal lidem o něco více svobody, ale zachoval vedoucí úlohu strany a jejich role v ní. To, jak to nakonec dopadlo jsem již popsal jako selhání požárního preventisty. Disidenti tak dlouho hasili nedostatky socialismu, až jim shořel pod rukama.

Proto jsem do toho také zamotal Jana Husa, který zcela nepochybně nebyl neznaboh a nesnažil se rozpustit Svatou církev římskou, ale chtěl jen napravit její nepravosti. Hlad po penězích, prostopášnost a podobně. A přesně tímto stylem kritizovali disidenti KSČ, otázkou však je, co by změnili, kdyby se dostali k moci.

Je zde ještě jeden faktor, který je třeba vzít v úvahu. A sice, ta medaile se uděluje za celoživotní postoj a nikoli za převlečení kabátů a to často jen zdánlivé. Rád bych viděl, kdyby se to nezvrtlo směrem ke kapitalismu, kolik „disidentů“ by se rychle hlásilo u nového vedení KSČ o své ztracené posty.

Václav Klaus má onu medaili nejen zaslouženě, ale je to i tak trochu ostuda, že tak pozdě. A zde část jeho děkovací řeči i s komentáře. Přeložte si to, mládeži, sami:

“I spent almost half a century of my life in a communist regime,” he said. “It finally collapsed when I was almost 50 years old. It was long enough to make it possible for me to understand.”

“Communism is regretfully an integral part of human history,” Klaus said. “It didn’t appear out of nowhere. It followed similar ideologies which also considered liberty and freedom—and with them individual human beings—of secondary importance.”

“Communism was, together with Nazism, just an extreme version of attitudes and political stances,” he said. “The problem is that such ideologies are here with us again.”

Klaus said communist ideologies have seeped into modern movements, such as environmentalism, progressivism, and moral relativism, which “denies traditional values and institutions, which formed the foundation of Western civilization,” he said.

“I have a chance to witness the symptoms of these new threads probably more directly in Europe than you here in America, where roots of liberty are hopefully stronger,” he said.

Zdroj: Blog autora