Wilderse ze senátu vyhodili, ale islámskou nenávist si pozvali

Islámská nenávist a BublanKdyž na pozvání senátora ODS Jiřího Oberfalzera měl mít v českém parlamentu projev nizozemský politik Geert Wilders ozvali se někteří senátoři a jeho vystoupení zabránili s odůvodněním, že do českého parlamentu nepatří člověk hlásající nenávist k islámu. Naopak muslim hlásající nenávist k nevíře v Alláha nikomu nevadil.

Ponechme stranou fakt, že Wilders nehlásá nenávist k islámu, pouze jej odmítá a považuje za barbarský systém, asi stejně jako přece není možné vnímat odpor k neonacismu jako projev nenávisti. Zamysleme se ovšem nad tím proč si čeští senátoři zvou do parlamentu muslima, který mezi muslimy hlásá nenávist k nevíře v Alláha, bití žen, dětí a když to na něj praskne, tak se k tomu ještě hrdě hlásí.

Samozřejmě, že nejde jen tak o nějakého muslima, ale přímo o šéfa brněnské mešity a Ústředí muslimských obcí Muneeba Hassana Alrawiho. Jistě senátoři kdysi nejspíše nevěděli jaké jsou jeho skutečné názory a Bezpečnostní informační služba jim tyto informace, také neposkytla. Jestli o nich věděla a zamlčela je nebo nemá přehled o tom co se děje v českých mešitách je věc k diskuzi. Na Alrawiho kontroverzní názory jsem už upozorňoval před několika roky a také ve své knize Islám a islamismus v České republice.

Alrawi byl pozván Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za podpory Společnosti česko-arabské a pod záštitou tehdejšího ministra kultury ČR Václava Jehličky dne 26. května 2008 jako přednášející na konferenci „Cesta k sblížení“. Dalšími řečníky byl například Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. nebo Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Tato akce byla součástí mezinárodního projektu „1001 akcí pro dialog“připraveného Nadací Anny Lindhové pro dialog kultur ve Středomoří v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu vyhlášeného EU na rok 2008.

A tak zde máme situaci, kdy v roce 2008 káže české veřejnosti Alrawi o porozumění a v roce 2010 káže muslimům o nenávisti k nevíře v Alláha, tedy i nejen vůči atheistům, ale i křesťanům a židům. A nezbývá než se ptát: „Lhal snad Alrawi v roce 2008 nebo se radikalizoval a změnil názor?“

Jsem zvědav jak dále čeští křesťané, židé a politici budou reagovat na skutečnost, že Alrawi káže nenávist a jestli si jej budou dále zvát na své akce a snažit se mu pomáhat skrýt jeho hlásání nenávisti před obyčejnými obyvateli naší země.

Otázkou, také je jestli Alrawimu nepomohou vyhnout se trestnímu stíhání jeho možné kontakty a přátele z české politiky a tajných služeb?

Zdroj: Blog autora