Kondoleční dopis Václava Klause prezidentovi Polské republiky Bronislawu Komorowskému k úmrtí Tadeusze Mazowieckého

Václav KlausVážený pane prezidente,
s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o skonu pana Tadeusze Mazowieckého, bývalého předsedy vlády Polské republiky. V závěru osmdesátých let byl prvním premiérem nekomunistické vlády ve střední a ve východní Evropě a významným způsobem se zasloužil o to, že éra komunistického režimu ve Vaši zemi a svým způsobem i v sousedních státech nenávratně skončila.

Moje první cesta do zahraničí ve funkci ministra financí směřovala v lednu 1990 do Polska a měl jsem tehdy čest se s premiérem Mazowieckim osobně setkat. Vznik a nástup Mazowieckého vlády byl pro nás v tehdejším Československu velkým povzbuzením.

Vážený pane prezidente, s odchodem pana Tadeusze Mazowieckého ztrácí Polsko významnou osobnost svých moderních dějin. Dovolte mi, abych Vám a Vašim prostřednictvím i synům pana Mazowieckého a celému polskému národu vyjádřil svou upřímnou účast.

Václav Klaus

Zdroj: klaus.cz