Dopis studentům: Neprodávejte svou budoucnost, důstojnost a čest!

František Matějka„Navrhněte s kamarády vlastní projekt podpořený z fondů EU a vyhrajte ultrabooky, tablety, elektronické čtečky a další zajímavé ceny!“ Jinými slovy – dejte nám svou duši za třicet stříbrných. „Dejte dohromady 2 až 5-ti členný tým a vymyslete plán, jak podpořit podnikání, cestovní ruch, životní prostředí, vědu a výzkum a další oblasti rozvoje ve Vašem regionu. V loňském roce porotu nejvíce zaujal systém sdílení jízdních kol, azylový dům, revitalizace krajiny po zásahu hornické činnosti, výstavba ekologického centra, projekt na zvýšení zaměstnanosti absolventů, rekonstrukce sportovního areálu, hvězdářská observatoř, běžecká stopa a mnohé další…Tak na co čekáte? Navrhujte, projektujte a vyhrajte s fondy EU!“ Tolik z oficiální upoutávky k akci „Navrhni projekt“.

Zrada nás provází celou lidskou historií. Prodej něčeho, co člověku nepatří, a k tomu ztráta vlastní identity, důstojnosti a cti. Prodej za třicet stříbrných. A přesně tohle je akce „Navrhni projekt“, za kterou stojí Operační program technická pomoc, Evropský fond pro regionální rozvoj, Národní orgán pro koordinaci a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Vážení studenti, než usednete, dáte dohromady tým dvou až pěti z Vás a začnete „vymýšlet plán, jak podpořit podnikání, cestovní ruch, životní prostředí, vědu a výzkum a další oblasti rozvoje ve Vašem regionu“, abyste „vyhráli ultrabooky, tablety, elektronické čtečky a další zajímavé ceny“, zamyslete se nad důsledky Vašeho konání. Nejde totiž o nic menšího, než o Vaši vlastní budoucnost, důstojnost a čest, ale i zisk špatných návyků pod falešným pláštěm ušlechtilosti. Účastí v takovém projektu prodáváte nejen sami sebe, ale za třicet stříbrných i osudy lidí, které ani neznáte.

Zeptejte se starostů, kteří se postupně probouzejí do reality, když zadlužili své občany za účelem kofinancování rádoby bohulibých akcí z dotačních peněz a dnes nemají na chod obce, natož aby měli peníze na opravy a údržbu z dotací pořízeného. Porovnejte náklady na Evropskou unií dotované projekty, které po Vás návodně chtějí, s těmi, které si lidé v místě platili ze svého, složením se z úspor nebo z rozpočtu obcí bez dotací. Ty unijní jsou násobně vyšší jen proto, že bylo nutné splnit desítky byrokratických nařízení EU pro realizaci z dotačních peněz, proto, že výběrová řízení vyhrávají přátelé politiků, za což jim poskytují zpětně výhody či peníze na volební kampaně, proto, že z cizího prostě krev neteče. Každý Váš projekt, který do soutěže přihlásíte, je jen udržováním a prohlubováním korupčního potenciálu, který se Vám jistě nelíbí, jen to ne každému z Vás, pod tím masivním tlakem ve školách, dojde.

Chcete v životě opravdu něco dokázat? Chcete realizovat projekt, který lidé opravdu potřebují, který je díky této potřebě udržitelný, a na kterém vyděláte? Vykašlete se na akci „Navrhni projekt“. Běžte do ulic, zeptejte se lidí, co opravdu chtějí a potřebují. Zeptejte se jich, zda to, co byste v místě, kde žijí, realizovali, jsou ochotni svou útratou bez dotací podporovat a zaplatit. Teprve pak to má smysl. Normální je totiž žít, pracovat a vytvářet hodnoty bez umělých dotací. Jedině tak má člověk jistotu, že o jeho práci a to, co dělá, někdo opravdu stojí. Nenechte se koupit lákavým obalem. Neprodávejte budoucnost a důstojnost svou i zcela cizích lidí, které neznáte, za špinavých třicet stříbrných. Děkuji Vám.

Zdroj: Blog autora