Pražské muslimky chtějí prosadit anticivilizační islámské zvyky v českém školství

Lukáš LhoťanČeská tajná služba BIS varuje ve čtvrteční zprávě před snahou muslimů nastolit v České republice islámské právo šaría. Jako potvrzeni této tendence zní zpráva České televize o tom, že dvě muslimky se pokusily prosadit islámské zvyky na české střední škole a poté, co jim ředitelka školy řekla, že zde platí předpisy pro všechny stejně, tak zvažují na školu podání žaloby kvůli diskriminaci.

Jak informuje Česká televize zde, tak dvě muslimky se v Praze dožadují toho, aby mohly ve škole chodit oblečené dle islámského pravá šaría, nemusely chodit na tělovýchovu a praxi, přece se vlastně nebudou dotýkat nevěřících mužských pacientů, to přece islám také zakazuje. Islámské právo šaría nařizuje muslimce chodit veřejně zahalená, nedotýkat se mužů, apod.

Na snahu muslimek prosadit islámské právo v českém školství agilně reagovaly některé neziskové organizace (například Organizace pro pomoc uprchlíkům), které začaly vyhrožovat antidiskriminačním zákonem, lidskými právy apod. Přitom jaksi opomíjejí to, že i nemuslimští žáci mají nějaká práva a přeci jen se museli nařízení školy o odívání podvolit. To jen muslimky nechtějí respektovat sekulární a rovnostářsky řád našeho školství. Avšak islámské právo šaría je nadřazeno českým zákonům a zvykům. České zákony nemají pro české muslimy žádnou cenu, o tom jim však káže duchovní pražské mešity Samer Shehadeh v tomto videu:

Jak je z případu zřejmé, muslimky se svými rodinami nepřišly do České republiky s cílem sžít se s naší společností a přizpůsobit se naší sekularizované společnosti, ale za pomoci lobbistických organizací typu Organizace pro pomoc uprchlíkům si zde prosadit svou kulturu a zákony. O tom, že islamizace České republiky je realita a stupňuje se, jsem už v roce 2011 upozorňoval ve své knize Islám a islamismus v České republice a jsem rád, že mi teď už dává za pravdu i BIS.

Právníci obou muslimek již údajně připravují proti škole žalobu pro diskriminaci a stížnost ombudsmanovi. Nezbývá než pozorně sledovat, jestli se jim podaří prosadit přizpůsobení českého školního řádu islámskému právu šaría a diskriminaci nemuslimů, nebo jestli budou mít naši úředníci a soudci dost rozumu a potvrdí, že jsme sekulární společností s rovností občanů a ne islámu podřazenu společností. A pokud se těm muslimkám a jejich rodinám zde nelíbí, mohou se vrátit do svých islámských zemí a ne zde prosazovat islámské právo šaría.

Podstatné je také to, že zahalováni muslimských žen požadují pouze muslimští fundamentalisté a extremisté. Naopak umírnění muslimové je odmítají. To je také důvod proč je zahalování muslimských žen v sekulárních Francii či Německu na veřejných školách zakázáno.

K Organizaci pro pomoc uprchlíkům bych dodal jen tolik, že stále otevřeněji dává najevo, že je jejím cílem donutit české obyvatelstvo k přizpůsobení se přistěhovalcům, kteří zde chtějí postupně aplikovat islámské zvyky. Tato organizace je financována z našich daní skrze granty a dotace, a proto je třeba se začít ptát, jestli by nebylo správné místo vyhazování peněz na takovou organizaci investovat peníze do podpory porodnosti našich obyvatel? Ale to je zřejmě podle Organizace pro pomoc uprchlíkům rasistický názor ….

Zdroj: Blog autora