Klaus, Klaus, Klaus, jedině on za vše může a nic už mu nepomůže

Jiri_hermanek-01Je to možná odvážné tvrzení, ale o to pravdivější a potřebnější. Václav Klaus není ničím jiným než horším klonem Adolfa Hitlera. Ty paralely jsou přímo úděsné. Adolf Hitler se zmocnil vlády v bídě a zmatcích v poraženém Německu, zužovaném astronomickou inflací, nezaměstnaností a bídou. A Václav Klaus? Ten se vlády zmocnil po druhé světové válce a čtyřicetileté vlády komunistů, kdy její důsledky vyvřely zcela na povrch a lid se chápal zbraní.

Adolf Hitler se vlády zmocnil jako šéf NSDAP (Národně socialistická německá dělnická strana), zatímco Václav Klaus v čele ODS (Občanská demokratická strana). Vidíte to osudové sepětí obou stran? V obou jsou totiž ona dvě klíčová písmena SD a DS v zrcadlovém a tedy ďábelském uspořádání.

Václav Klaus nezaváhal ani minutu a jakmile jako ministr financí získal neomezenou vládu nad touto zemí, tak obešel sněmovnu, premiéra i prezidenta a prosadil si, co chtěl. Jeho bojůvky zvané SDO několika fémovými vraždami zastrašily obyvatelstvo i politiky tak, že vůbec nebyli schopni klást odpor.

A ani Václav Havel, skvělý to bojovník od Tobruku, neměl ke stáru již tu energii a odvahu, aby se zloduchovi Klausovi postavil. Odebral se tedy na Hrádeček, kde sepsal Dopisy Volze II, které ale mohou být publikovány za 50 let po jeho smrti.

Tak otřesná pravda v nich je. Pravda o zloduchovi, který na národ, tehdy ještě československý, vymyslel lest z nejrafinovanějších, kupónovou privatizaci. Předhodil obyvatelstvu na pohled velmi šťavnaté sousto ve formě akcií státních podniků s tím, že lidé vydělají statisíce.

A ti nejnaivnější z naivních skutečně investovali své kupóny do akcií tak, že ty statisíce vydělali a Václav Klaus, šejdíř ze všech šejdířů nejvypečenější, se radoval, jak je napálil. Věděl totiž velmi dobře, že za dvacet let tyto jejich statisíce ztratí k Euru, považte, celých 5%.

Slováci jezdili pravidelně na Hrad za Václavem Havlem, který byl jejich nedostižným vzorem a pokaždé mu přiváželi chléb se solí. A prezident Havel byl už z toho chleba a té soli, hlavně když k tomu nepodávali nic pro zapití, tak znechucený, že aby se tomu vyhnul, tak raději abdikoval.

Tím zcela uvolnil prostor intrikánovi Klausovi, který chtěl, aby jeho žena Lívie mohla při cestách na Slovensko čerpat zahraniční diety. A ty jsou, jak všichni dobře vědí, neskonale vyšší než diety tuzemské. Pro ni to tedy znamenalo být při cestě na Slovensko současně doma i v cizině. Inu, Chytrá horákyně z Podunajské nížiny.

Když se pak úskokem stal podvakrát prezidentem republiky, škodil ještě mnohonásobně více. Málokdo ví, že všichni, doslova všichni premiéři k němu museli každý týden chodit na raport a Václav Klaus je šlehal bičíkem do hýždí. Někdy přes kalhoty a někdy na holé hýždě, popřípadě i přes prdel.

Je proto 100% zodpovědný za vše, co se v této zemi od 17.11.1989 stalo, včetně manželů Stodolových, piráta Laciny a nevyjasněné egyptské vraždy. Také si byl dobře vědom, že jak podle standardů EU, tak i USA trvá každý řádný soudní proces 12 – 16 let, přičemž 12 let je absolutní minimum.

Nezodpovědně proto zneužil své pravomoci, zblbl premiéra, který měl hlavu plnou své nemanželské, nyní již manželské, Jany a vyhlásil amnestii s opravdu směšnou lhůtou osmi let.

Prezidente Klausi, copak jste nevěděl, že naše soudy za osm let ani nestačí prostudovat vyšetřovací spis, který jim policie předložila? To jste chtěl, aby se chudáci soudci upracovali k smrti a uzavřeli většinu případů?

Váš přístup prostě porušuje listinu základních soudcovských práv a svobod, kde je jasně psáno, že soudce pracuje pouze tehdy, pokud je venku ošklivo a pokud možno prší. Jinak se soudci samozřejmě věnují jiným potřebným činnostem. Rybám, houbám, atd.

Zdroj: Blog autora