Po 24 letech zde opět nastupuje komunismus, mráz nyní přichází z Bruselu

Herman van RompuyZatímco oslavujeme výročí dne, který přinesl konec komunistické diktatury, propadáme se postupně do podobného režimu, jakého jsme se tehdy zbavili. Uplynulo již 24 let od sametové revoluce- události, která podstatně ovlivnila naše novodobé dějiny. Dodnes však existují různé názory na to, co 17. listopad znamenal doopravdy. Pro mnohé je toto datum symbolem získání svobody a demokracie, pro jiné naopak symbolem ztráty životních jistot. Navíc zde narůstá skupina lidí (není bez zajímavosti, že je tvořena i mnoha bývalými disidenty), která tvrdí, že byl 17. listopad jen podvod, který měl komunisty nenápadně udržet u moci, především u moci ekonomické. Tak jak je to doopravdy?

Možná vás zklamu, ale odpověď na tuto otázku tentokrát nechám na vás, čtenářích, byť si na ni po přečtení tohoto článku možná odpovíte jinak než dříve. Mně nepřísluší rozhodnout, která z těchto možností je nejblíže pravdě. Osobně jsem tuto dobu neprožil, takže její hodnocení přenechám těm, kdo v té době již sledovali veřejné dění. Doufejme, že mi odpustíte, když si dovolím v tomto ohledu přinést alespoň jeden vlastní názor, se kterým budu dále pracovat- po sametové revoluci zde zavládl o něco svobodnější a demokratičtější režim, než jaký byl před ní.

Toto nabytí určitého množství svobody a demokracie zde vyvolalo euforii, ve které si jen málokdo uvědomoval, jak křehké tyto hodnoty jsou. Určitým vzorem se pro mnoho lidí stala západní Evropa, a proto se tito lidé ztotožnili s vizí hlubší spolupráce se státy západně od železné opony. S vizí, kterou o něco později hanebně zneužili tvůrci Evropské unie.

Čechoslováci a později Češi provolávali po sametové revoluci heslo ,,Zpátky do Evropy!‘‘ Asi nikoho v té době nenapadlo, že právě z tohoto směru může přijít další komunismus. Integrace evropských států do většího celku, který se posléze zhmotnil v podobě Evropské unie, byla pro mnoho lidí symbolem pokroku a posílení demokratických hodnot. Dokonce i před deseti lety, kdy proběhlo referendum o vstupu naší republiky do EU, byla většina lidí stále ještě přesvědčena, že nám EU přinese užitek. Až po několika dalších letech tito lidé poznali, jak tragického omylu se dopustili. EU se totiž z vysněného snu o spolupráci evropských států proměnila v socialistický kolos, který stále více připomíná bývalý Sovětský svaz, respektive východní blok. Tento kolos stále více a více potlačuje jak demokracii, tak i svobodu.

Podívejme se nyní na to, jak je konkrétně naše demokracie omezena kvůli EU. Stále větší část naší legislativy je tvořena nařízeními Evropské komise, kterým se námi volení zákonodárci nemohou nijak bránit a povinně je musí přijmout. Přitom je Evropská komise nikým nevoleným orgánem, který tudíž nepodléhá demokratické kontrole. Situace je o to horší, že eurokomisaři jsou vybíráni mimo jiné i podle jejich ,,evropanství,‘‘ což v překladu z novořeči znamená, že se členem EK může stát pouze ten, kdo zastává eurohujerské názory. I kdyby občané žijící v EU sebevíce chtěli, aby se do této instituce dostal někdo, kdo smýšlí o EU racionálně, nemají nejmenší šanci si tento požadavek prosadit. Tato ,,vedoucí úloha eurohujerů“ až příliš nápadně připomíná stav, jaký zde byl před rokem 1989. Protože zde občané prakticky nemají šanci zasáhnout do politických rozhodování, jedná se o naprosté potlačení veškerých demokratických principů.

Snad ještě více znepokojivý je fakt, že EU potlačuje občanské svobody. Každou chvíli přicházejí bruselští byrokraté s projekty, jejichž skutečným účelem je právě omezení naší svobody, byť nás propaganda přesvědčuje o jejich užitečnosti. Jen tak namátkou:

– Indect- projekt spočívající ve vytvoření sledovacího systému, který by od konce letošního roku neustále šmíroval všechny obyvatele EU. V podstatě se jedná o naplnění vize, kterou popisoval George Orwell ve svém románu 1984.

– eCall- zařízení, které má být povinně umístěné v každém novém autě od r. 2015. Jedná se o monitorovací systém, kterým lze vysledovat a odposlouchávat každé auto. Řečeno s trochou nadsázky, byl by to Velký bratr v povinné výbavě auta.

– monitorování a kriminalizace ,,netolerantních‘‘ občanů, tedy de facto každého, kdo si dovolí kritizovat islám, feminismus či např. homosexualismus.

– zákaz používání neregistrovaných osiv a kriminalizace každého, kdo by si chtěl na své zahradě vysít např. semínka mrkve od souseda. I když to zatím vypadá, že se tento zrůdný projekt podařilo zmírnit a vyjmout z něj drobné zahrádkaření (které by tím pádem zatím mohlo zůstat svobodné), stále bychom se měli mít na pozoru, protože se tato hrozba může kdykoliv vrátit.

To vše způsobuje, že jsou v naší zemi stále více potlačovány obě hodnoty, které jsme před 24 lety alespoň částečně získali- tedy jak demokracie, tak i svoboda. Sice jsou potlačovány jen pozvolna, ale o to zákeřněji, protože si mnoho lidí v prvních fázích neuvědomí, že již nežijí v demokracii a že nemohou jednat svobodně. Až si to uvědomí, tak už bude pozdě. V tu dobu zde opět bude režim, který nebude mít daleko ke komunismu. Ostatně, nezapomeňme na to, že i nacismus v Německu začal pozvolným omezováním občanských svobod a demokratických principů.

Vyvstává zde myšlenka, že současná likvidace národních států, jejímž nutným důsledkem je zničení svobody a demokracie, byla přímo účelem sametové revoluce i dalších převratů v té době. Na první pohled to vypadá šíleně, ale když se nad tím více zamyslíte, nepřijde vám to možné? Je možné, že se Miroslav Dolejší nemýlil ve své stati Analýza událostí 17. listopadu 1989, ve které tvrdil, že byl převrat předem dojednán? Je možné, že měl Petr Hájek pravdu, když zformuloval svoji teorii konvergence (splynutí západního a východního režimu za účelem vytvoření dokonalejší diktatury)? Podle toho, co se dnes děje, to rozhodně nemůžeme vyloučit. Zda je to skutečně pravda, to nechť posoudí jiní. Tentokrát nikoliv ti, kdo sami zažili sametovou revoluci, nýbrž ti, kdo se budou za pár desítek let ohlížet za komunistickou diktaturou, která v Evropské unii pomalu, ale jistě vzniká.

Zdroj: Blog autora