Sedm lží primátora Hudečka. Které to podle Béma jsou?

HudečekExklusivně pro VIPosobnosti.eu Alky Hájkové | Primátor Hudeček v pátečním Hyde Parku opět obvinil bývalé vedení Prahy z toho, že smlouvy na dostavbu tunelu Blanka jsou neplatné. První pochyby měl ale prý již magistrát v roce 2011 v čele s primátorem Svobodou. Proč tedy nechal stavbu běžet dál přesto, že právníci již tehdy podle nynějšího primátora upozorňovali na to, že se nestaví podle zákona o veřejných zakázkách a že problém může být ještě rozsáhlejší?

Až dnes si nechal magistrát vypracovat dvě právní analýzy, které měly jeho slova o neplatnosti smluv a tudíž zastavení proplácení faktur Metrostavu údajně potvrdit.

Na základě právních výsledků v pátek odpoledne oznámili představitelé města, že o platnosti smlouvy zřejmě rozhodne arbitráž. Hudeček rezolutně odmítá, že by měl nést vlastní vinu. Tvrdí, že vše bylo prokazatelně jasné již před dvěma lety? Proč tedy Svoboda s Hudečkem neřešili problémy dřív? Nabízí se také otázka, zda-li vůbec Hudeček rozumí problematice města a může vést Prahu, která zahájila v roce 2007 rozsáhlou stavbu evropských rozměrů.

Večer byl hostem Událostí, komentářů bývalý primátor Prahy, MUDr. Pavel Bém. Podle Béma se Hudeček snaží vykonstruovat zcela nový právní problém, kterým se snaží zakrýt svá pochybení. Jaká, to vysvětlil bývalý primátor magazínu VIPosobnosti.eu v následujícím prohlášení:

„Sedmilhář“ Hudeček a jeho právní nihilismus, aneb jak hloupá i nebezpečná může být rétorika současného pražského primátora

Přepišme novodobou právní historii českého státu. Prohlásíme celou Českou republiku za jednu velkou černou stavbu. Zpochybněme standardní smluvní vztahy mezi investorem a jeho dodavatelem/stavitelem. Zpochybněme vlastnictví. Investor, který staví za své na svém pozemku, není vlastníkem majetkové hodnoty, která takto vzniká. Staví vám někdo garáž za vaše vlastní peníze s platným stavebním povolením a řádně podepsanou smlouvou? Garáž není vaše a ještě k tomu se jedná o černou stavbu!

Hudečkova lež číslo 1: „Stavba tunelového komplexu Blanka je černá stavba“

Pan Hudeček „and his boys“ prohlásil na začátku tohoto týdne, že tunel Blanka je černá stavba. Jeho výkřik okamžitě převzala česká média a v hlavách české veřejnosti tak byla přijata nová „skutečnost“, nová „pravda“. Zkusme si ve stručnosti říci, co to je „černá stavba“. Černou stavbou je jakákoliv privátní či veřejná stavba, která je realizována bez platného stavebního povolení. Na stavbu tunelového komplexu Blanka bylo vydáno hned několik územních rozhodnutí a stavebních povolení podle platných českých zákonů. Posuzovaly se i dopady stavby na životní prostředí podle poměrně náročných parametrů EIA. Není nic, co by mohlo podpořit toto konstatování současného politického vedení Prahy. Hudeček tedy lže. A v okamžiku, kdy to říkají česká média, lžou s ním.

Hudečkova lež číslo 2: „Stavba tunelu Blanka je realizována bez platné smlouvy“

Veřejná zakázka na stavbu celého souboru staveb tunelu Blanka byla řádně vypsána, vyhlášena, vyhodnocena a nakonec i schválena. Podle platných českých zákonů. Rozhodovaly o ní všechny zákonné orgány, které měly. Řídila se dokonce tzv. „červeným“ FIDICEM, tedy metodikou, kterou se řídí složité, především dopravně infrastrukturní stavby v celé Evropě. O nabídce nejvhodnějšího uchazeče rozhodovala, opět podle zákona, Rada hlavního města Prahy. Součástí hodnocených nabídek v procesu otevřeného výběrového řízení byla i samotná smlouva. Samotná Rada rozhodovala o výběru uchazeče, o ceně stavby, a o důležitých parametrech smlouvy, jakými jsou např. termín dodání díla a smluvní sankce. Přesně tak, jak praví zákon a příslušná metodika Ministerstva vnitra. Rada hlavního města Prahy pak zmocnila primátora, aby smlouvu podepsal, a ten tak učinil. Ani jeden akt nebyl v rozporu s platnými a 18 let v praxi aplikovanými zákony. Přesto má pan Hudeček odvahu prohlásit, že se Blanka staví „bez smlouvy“. Hudeček lže podruhé.

Hudečkova lež číslo 3: „Stavba není naším majetkem“

Velmi odvážné a originální tvrzení. Pokud by tato teze měla být pravdivá (jak údajně mají říkat panu Hudečkovi nějací právníci…, rád bych znal jejich jména), pak by Praha nebyla vlastníkem přibližně poloviny svého majetku, a pokud by s ním „náhodou“ v čase nakládala (což se odehrává den co den) tak by se logicky dopouštěla protiprávního jednání. Zneplatnila by se většina majetkových rozhodnutí. Ale co hůře. Nejenom v Praze, ale i v jiných krajích či obcích. Byť tuto právní konstrukci považuji za vskutku „šílenou“, tak protože nejsem právník, nebudu se k ní dále vyjadřovat. Vyjádřím se pouze k realitě: řádná smlouva byla řádně podepsána oběma smluvními partnery a podle českého práva je platná. Jediný, kdo ji může zpochybnit, je soud (a tím pádem i desetitisíce dalších smluv). To se ovšem nestalo. Pouze pan Hudeček si to myslí. Údajně na základě nějakého právního posudku, který nikdo neviděl. Toto k „zneplatnění“ smlouvy skutečně nestačí. Smlouva je tedy platná a pan Hudeček opět lže. A s ním všichni, kdo takovou hloupost po něm opakují, včetně novinářů.

Hudečkova lež číslo 4: „Stavba je prodražená díky diletantství mých předchůdců“

I zde se pan primátor mýlí, nebo přesněji řečeno – opět lže. Každá takto složitá stavba se v konečném důsledku vždy a všude na světě prodraží. Otázka zní proč a o kolik. Za mého působení se proinvestovalo cca 18 miliard korun, tedy asi 70% dnes prezentovaných nákladů stavby (cca 25 miliard). Stranou nechám skutečnost, že se bavíme o již existujících fakturách, které posílá Metrostav (jako dodavatel stavby) hlavnímu městu (jako investorovi). Musíme si uvědomit, že ve skutečnosti je prostavěno daleko více než 25 miliard korun, na část díla však nebyly zatím vystavěny faktury. Proč? Protože Praha faktury neplatí. A z každé vystavené faktury platí Metrostav DPH, kterou musí odvádět státu. Jinými slovy: kdyby vystavil dodavatel všechny faktury za již prostavěnou část stavby, nejenom že by se za ně nedostal peníze, ale ještě by musel odvádět daň z přidané hodnoty. Dohromady se jedná o miliardy. To už může ohrozit i „cash flow“ tak velkého stavebního gigantu, jakým je Metrostav. Ale zpátky k „prodražení“. Jistě i za „Béma“ musely nutně vzniknout vícenáklady stavby. Například už kvůli propadům ve Stromovce, stavebně technologickým změnám, zdržení stavby a následnému „šturmování“, aby se časové ztráty dohnaly. Kdo za tyto vícenáklady může? Stavebník nebo investor? Tedy Metrostav nebo Praha? Kdo může za to, že garáž, kterou vám někdo staví, spadne? Ten, kdo ji staví, nebo ten, kdo si práci objednává? Myslím, že odpověď je triviální.

Samozřejmě i za „Béma“ nejspíše vznikly takto vynucené více náklady. Problém je ovšem v tom, že nikdy nebylo schváleno investorem (Prahou), že by je mělo platit právě město. Dokonce „Bém“ podal 2 trestní oznámení na neznámého pachatele, jejichž smyslem mělo být i rozhodnutí, kdo za propady a tedy vícenáklady může. Výsledek vyšetřování byl smutný a „veselý“ zároveň: viníkem byla příroda… Za mého působení ve funkci se tedy proplatilo cca 18 miliard, ale ani koruna navíc v rámci tzv. „vícenákladů“.

To vše je na stole až nyní. V plné odpovědnosti pánů Hudečků, Svobodů and „their boys“. Tito pánové šli dokonce tak daleko, v roce 2012 rozhodli, že celková cena díla bude téměř 36 miliard. Tedy asi o 10 miliard více než se původně předpokládalo (vysoutěžená cena za stavbu a technologické vybavení díla byla více než 25 miliard korun). Jak pánové přišli na 36 miliard, nechápu. Zvláště, když takzvaně „kategorizovat“ vícepráce začali až 3 měsíce po tomto zdražení… Tedy tím, kdo způsobil zdražení stavby, nemůže být Bém, ale Hudeček se Svobodou. A dokazují to sami aktéři tohoto „prodražení“ svými vlastními rozhodnutími.

Zajímavostí také je, že nikdo nikdy neviděl žádný výsledek takzvané „kategorizace“. Vlastně ani nemohl. Proč? Protože o každé vícepráci a změně projektu musí být sepsán mezi dodavatelem a investorem tzv. „změnový list“. Nic takového neexistuje, protože ve skutečnosti 3 uplynulé roky vlastní stavbu nikdo neřídil! Technický dozor investora zastupující město vlastně neexistoval.

Abych byl spravedlivý. Kdyby pan primátor Hudeček řekl: „Stavba je složitá, my jsme ji špatně kontrolovali, nerozhodovali, když měli, stejně tak pan Svoboda a když jsme u Béma, tak i za něj došlo ke změnám stavby už kvůli opakovaným propadům“, tak bych jako osmiletý primátor s tříletou politickou odpovědností za stavbu Blanky řekl: „Ano, to může být pravda“. V okamžiku, kdy Hudeček říká: „Já nic, já muzikant, za všechno může Svoboda a Bém“, pak mi nezbývá, než znovu nahlas říci: Hudeček je lhář – sedmilhář.

Hudečkova lež číslo 5: „Stavíme za vlastní“

Pan Hudeček se nechal slyšet, že staví za vlastní peníze. Opak je pravdou. Pan primátor zdědil oddlužené město hospodařící s vyrovnaným rozpočtem. Za poslední 3 roky jej stačil se svým předchůdcem opět zadlužit. Blanka se staví tedy za půjčené peníze od bank. Tedy – na dluh a na úkor příštích generací. Pan Hudeček i zde lže a potvrzuje, že je také špatný hospodář.

Hudečkova lež číslo 6: „O Blance nerozhodovalo Zastupitelstvo HMP“

Je až k nevíře, jak rychle lze hloupost a lež pana primátora chytit „za vlasy“. Od roku 2007 je stavba tunelového komplexu Blanka součástí každoroční diskuse a následného schvalování ve všech orgánech města, včetně Zastupitelstva. Výhradní odpovědností Zastupitelstva je ze zákona rozhodování o rozpočtu. Součástí schvalovaného rozpočtu je i střednědobý plán/výhled strategických investic. Jeho klíčovou součástí je právě tunel Blanka. Pochopitelně, především díky své finanční náročnosti. Zastupitelstvo tedy nerozhoduje jenom o roční fiskální výši investičních nákladů na stavbu tunelu, ale i o střednědobém výhledu. Proč? Aby se nestalo, že se jednou kvůli Blance bude muset zadlužit. 6e se to už stalo? Ano, pan Hudeček je „rozpočtový zločinec“, který je opakem primátora rozpočtové zodpovědnosti a je také dobrým hospodářem. O „Blance“ tedy od roku 2007 rozhodovalo Zastupitelstvo hlavního města Prahy sedmkrát! Z toho třikrát s panem Hudečkem!

Hudečkova lež číslo 7: „O Blance se mělo mluvit s lidmi…“

Tato fenomenální ukázka Hudečkovy hlouposti a „upřímného lhaní“ mě téměř baví. Asi těžko si lze představit stavbu, která prochází centrem města, jejíž schvalování se řídí platnými zákony, která je dílem navazujícím na jiné (už postavené) stavby, která se navíc připravuje a realizuje více než 10 let a která by nebyla diskutována na stovkách odborných či občanských fór. Tím vším Blanka prošla. Nejspíše se jedná o vůbec nejdiskutovanější stavbu v tisíciletých dějinách Prahy. Pan primátor o sobě bezelstně prozrazuje, že nejspíše ještě před 4 lety nevěděl, kde hlavní město Praha leží…

Zajímavostí je, že na jeho údiv naskakují někteří mediální „experti“, naposledy ve včerejších televizních „Událostech“ ČT pan Kundrát(?) z týdeníku Respekt. Ten svým přitakáváním panu Hudečkovi prokázal, že buď patří k té relativně naštěstí malé komunitě Pražanů, která si neuvědomuje význam nadřazeného dopravního skeletu Prahy a zjednodušeně nezbytnost dostat auta buď pod zem, anebo za město, kdy při aktuálním stupni automobilizace 1,6 (1,6 občana na 1 auto) je to vitální otázka pro budoucnost naší metropole, anebo patří k té několika procentní minoritě ekologických „teroristů“, kteří by nás všechny, kteří vlastníme osobní automobil, nejradši zastřelili, anebo je také z „Olomouce“ (omlouvám se všem jiným Olomoučanům než je pan Hudeček).