Havloidní zmetci v čele s domovnicí Drtinovou chystají spacáky

Petr-Paulczynski.jpUž zase někdo jitří nálady v ČT. Partička nikým nevolených mluvících hlav si asi myslí, že ta naševaše je vlastně jejich. Na šéfy zpravodajství České televize podalo stížnost 24 redaktorů a nyní si chtějí sestavit vlastní komisi aby šetřila paralelně s komisí jmenovanou ředitelem. A v čele dáma, jejíž vystupování připomíná uštěkanou domovnici.

Fakt je, že tentokrát, na rozdíl od doby spacákové rebelie, chybí osvědčení bojovníci, ale uvidíme, možná se přidají. Ale zpět k dopisu, či petici, či co to vlastně kují. K porovnání s dopisem 99 Pragováků mi již chybí jen podpora pracovních kolektivů žádající spravedlivý trest pro všechny, kdo nejdou s nimi. Obávám se, že pracovní kolektivy jsou nyní v děsu z povolebních rejdů a tak moc peticí nebude.

Nemohu se však zbavit dojmu, že nám tato stanice především v oblasti zpravodajství a publicistiky předvádí výkony, kdy namísto vyváženého veřejnoprávního vysílání  vyrábí novodobé ikony, které vytvářejí mainstream toho, co je správné a co není správné. Od doby televizní rebelie je tatam myšlenka vyrovnaného veřejnoprávního vysílání.

Z pánů  Moravců, Železných či dam jako je paní Drtinová se vyrábí  ikony nadané Bohem které vytvářejí veřejné mínění. Způsob jakým hovoří s pozvanými osobami mi připadá jako pronásledování křesťanů ve starém Římě. To co se vysílá, skladba účinkujících, tendenční a účelové komentáře. Skákání hostům do řeči, nenechat hosta dokončit myšlenku. A proto znovu volám. Zprivatizujte ČT. Protože veřejnoprávní rozhodně není.

Zdroj: paulczynski.cz | Kráceno | Titulek redakční