Deportace a omezení volného pohybu v EU. A to bylo keců

František MatějkaVolný pohyb osob je prý jedním ze základů EU. Přichází Bulhaři a Rumuni a všechno je, opět, jinak. Představitelé Británie, Francie a Německa, základních starých států EU, chtějí omezit migraci. Bavím se. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso si svého času nenechal ujít možnost oslavného projevu: „1. leden 2007 je historické datum k oslavě. Blahopřeji lidem a představitelům Bulharska a Rumunska za odvahu, odhodlanost a práci v přípravě na členství. Děkuji lidem a představitelům EU za jejich podporu tohoto projektu.“ Komisař pro rozšíření Olli Rehn stál v tu chvíli vedle a s úsměvem na tváři doplnil: „Srdečně vítám obyvatele Bulharska a Rumunska. Zaslouží si gratulaci za působivé reformy týkající se posílení demokracie, modernizace svých zemí, vytvoření efektivnějšího a nezávislého soudnictví. Vstup do EU přinese konkrétní zlepšení v každodenním životě občanů – jako bezpečnější potraviny, čistší životní prostředí a lepší silnice.“

Máme rok 2013 a vše je jinak, jako již tolikrát, když došlo na lámání chleba a domluvená pravidla se nehodila nejsilnějším zakládajícím státům. Začínají se objevovat silná prohlášení o zneužívání sociálních systémů cizinci, o braní práce místním lidem, zpřísnění migrační politiky, což je v přímém rozporu s dosavadní politikou volného pohybu osob, nebo dokonce o deportacích zpět do států, odkud migranti přišli.

Když jde o využití nově dobytých území politiky protežovanými korporacemi, které štědře financují volební kampaně vládnoucích stran, a kterým politici kryjí záda eliminací konkurence skrze regulace trhu, mohou se přetrhnout, aby sehnali tuny medu, potřebného k namazání kolem huby. Když jde o využití levné pracovní síly v jejich prospěch v nových členských státech, mohou se přetrhnout, aby dotacemi krátkodobě ohnuli realitu. Investují peníze všech lidí v Evropě do kampaní pro „ano vstupu“, a slíbí cokoli, jen aby mohli ovládnout další část trhů. Jakmile se usadí, získají ekonomický vliv a s podporou unijních dotací zprivatizují státní podniky, změní pravidla hry. Volný pohyb osob ano, ale taktně zapomněli dodat, že jen určitým směrem.

Kdyby někdo ještě před pár lety vypustil z huby věty o deportaci občanů zpět z jedněch členských států EU do druhých, nebo omezení volného pohybu osob, byl by oheň na střeše. Dnes? Pohoda. Už není o co v dobytých územích bojovat, vše je rozdělené, tak proč, opět, nezměnit pravidla. Zbývá zaměřit se na přijetích dalších členských států, spolehnout se osvědčeně na neinformovanost a mnohdy blbost nadšené většiny, slíbit jí volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu (a taktně zamlčet směr toho pohybu), a srdečně přivítat další občany.

Cítíte se být v Evropské unii svobodní? Pak jste to sežrali i s navijákem a absolutně netušíte, co to skutečná svoboda je.

Zdroj: Blog autora