Potíže s pochopením sebedestruktivních pudů. Až nás převálcuje islám bude pozdě se bránit

MuslimUž před několika roky jsem si vysloužil pověst zapšklého staříka, chrlícího texty s názvy jako Morbus Chamberlaini, též Radostná zpráva pro příznivce chomoutu – pštros náš vzor nebo Přednost nevidět velikánskou nehoráznost, Výměna starostí od Marxe k Mohamedovi, rovněž Zákaz močení nesprávným směrem.

Ledacos jsem tvrdil, například že islamizace začne v okamžiku, kdy je ve společnosti dostatečný počet muslimů, kteří přijdou s požadavkem všelijakých výhod, zprvu převážně náboženské povahy. Jejich zamýšlený úspěch je podmíněn a posléze zaručen politicky korektní, tolerantní společností, ochotnou privilegia poskytnout. Tím se začínají otevírat dveře k dalším, množícím se požadavkům. Ty zejména začnou přibývat, na intenzitě získávat s rostoucím počtem a procentem přívrženců islámu. V současné době na světě je jeden a půl miliardy muslimů – což je trošku víc (22 %) než jedna pětina všeho lidstva. Nedávné statistické průzkumy potvrzují pokračující důkladnou demografickou změnu. Například ve Velké Británii počet muslimské populace roste desetkrát rychleji než zbytek společnosti. Zásluhou značné porodnosti muslimům se koncem tohoto století podaří dosáhnout absolutní početní většiny na této planetě.

Valnému shromáždění OSN se již podařilo prosadit tzv. Anti-Blasphemy Resolution – zákaz „rouhání“, závažného provinění, k němuž dojde v případě, že muslimovo náboženské cítění bude dotčeno. A bude povinností členských států takové pachatele trestat.

Dosud se celý svět nepodřídil. Už ale víc než poprchává, zejména nad ustrašenými evropskými hlavami se otvírá prostorný chamberlainovský deštník. A měřit se bude důsledně nestejným metrem. Dokumentární video z Londýna nás seznamuje s davy rozkacené mohamedánské mládeže třímající plakáty s krvelačnými postuláty SMRT DEMOKRACII; ZABÍT KAŽDÉHO, KDO URAZÍ ISLÁM; KALIFÁT V EVROPĚ ZVÍTĚZÍ – přemnoho takových, neméně hrozivých požadavků. Policie nečinně přihlíží a zaručuje svobodu projevu jejím zarputilým nepřátelům. Propalestinští demonstranti pochodující s nasazenými maskami Židů s velkými ohnutými nosy, jakoby chlemtajícími krev arabských dětiček. Policie ale zakázala protidemonstraci, poněvadž se tam objevila izraelská vlajka.

Počítejme hlavy, nosy, hlasy. V Londýně žije odhadem 150 tisíc Židů a jeden milion muslimů, s velikou převahou mládeže, nezřídka pramálo asimilované. Rozhoduje nikoliv mlčící většina, ale hodně hlasitá menšina. Jestliže extrémisté nemohou dodat hlasy, tak dodají decibely se zastrašujícím kraválem.

Stát toleruje demonstranty hrozící zabíjením jinověrců, ale zabránil Geertu Wildersovi, poslanci, zákonodárci z Holandska, členské země téže Evropské unie, aby přiletěl na pozvání promluvit o tak akutních háklivých tématech. Britská ministryně Hazel Blears formulovala pozici vlády vůči nepřátelům svobody a demokracie slovy „spectrum of engagement, carefully calibrated to deal with individual circumstances.“ Mlžněji by se to snad vyjádřit ani nedalo.

Významné sdělovací prostředky ve své patrně značné většině sympatizují s pštrosím postojem. Na chamberlainovské postoje nemá Anglie ovšem monopol. Sice byl zakázán vstup na britskou půdu holandskému zákonodárci Wildersovi, ale v onom Nizozemí katolický biskup Martinus Muskens se v televizním projevu svěřil se snahou naléhat na své ovečky, aby se též modlily k Alláhovi a tak se přispělo ke zdárné koexistenci s muslimy. Významný prelát anglikánské církve se již vyslovil ve prospěch aplikace některých předpisů muslimské šárii.

– – –

Leč i zde na opačném konci Atlantiku se přizpůsobujeme. Mluvčí Obamovy administrativy s odpovědností za úspěšné prosazování counterterrorism opakovaně zdůrazňují, že „naším nepřítelem není terorismus“ a prezident zakázal v úřední komunikaci používat slova Muslim extremist nebo jihadist.

„Jsme u blbejch?“ byl jsem otázán.

„Jsme spíš u předposranejch,“ takto jsem zpřesnil ultraopatrnost v mnohém převleku – odvolávání se na onu sensitivitu, citlivost ultraháklivých radikálů, jen se jich trošku dotknout a hrozí nebezpečí exploze. Naše multikulturní racionalizace, rozumné ústupky, kapitulace, konejšení, dodávání dalších důkazů dobré vůle vyhovět, přizpůsobit se, ovšem dodávají kuráž, sebejistotu radikálům, fanatikům nepochybujícím o správnosti jejich kauzy, nevyhnutelnosti úspěchu, ultimálního triumfu.

Tuto neveselou meditaci ze sebe soukám 20. července 2013 – v den téměř jubilejního výročí nepovedeného pokusu do pekel odexplodovat Hitlera spolu s jeho již důkladně pošramocenou Třetí říší. V nynějším novém tisíciletí, mezi námi vetřelci, v tomto západním světě mnohdy ještě pořádně nerozkoukanými, je postřehnutelný podiv, doprovázený pocitem zmatení a bezmocnosti. Tak se mu každý týden připomíná v podobě mohamedánského rituálu v New York City na Madison Avenue. S výjimkou Wall Streetu je to oblast ta nejkapitalističtější, adresa největších reklamních agentur, jež za obrovské peníze vytvářejí vkus zákaznictva v globálních dimenzích. A právě tam, v dopravní špičce, takový život zhasne, prostor od chodníku k chodníku se stane monopolem mohamedánů, všichni poslušně na kolena, s hřbetem skloněným ve směru Mekky, se vzýváním k Alláhovi a Mohamedovi. Oprávnění k takovým modlitbám, paralyzujícím metropoli, nepochybně mají od magistrátu, tam by si nikdo nebyl troufnul nevyhovět požadavkům či už snad víc diktátu však tolik citlivých, emocionálně zranitelných fanatiků.

Nic to unikátního pod širým americkým nebem: i na západním pacifickém pobřeží, na opačném konci kontinentu, dochází k donedávna nepředstavitelným nehoráznostem v mnoha podobách. Žákyni zakázáno nosit křesťanský křížek na krčku s odůvodněním, že něco takového by mohlo urazit nějakou mohamedánskou citlivku. Starost o ohrožení citlivosti kohokoliv jiného avšak nevyjádřena. Stejně tomu v případě doporučení, až v podobě příkazu, připůsobit se předpokládané muslimské háklivosti, zejména v údobí ramadánu, a proto v přítomnosti takto věřících nic nejíst a nepít. (Prozatím vrcholu opatrnické chamberlainovské předposranosti v poněkud jiné podobě se dosáhlo na Pima Community College v Arizoně, jejíž ústava definuje angličtinu jako úřední jazyk státu. Žákyně Terri Bennettová v kurzu „Introduction to Nursing“ požádala o výuku v jazyce anglickém a nikoliv španělském, který neovládala. Za tuto opovážlivost ji škola suspendovala po dobu devíti měsíců.)

Závazné předpisy a-Kajdy nařizují svým věrným, aby v případě zatčení lhali. Takto se do světa například dostala fáma, že američtí vojáci na bázi Guantánamo do záchodu spláchli kopii Koránu. Nejeden zajatec z různých důvodů zahájil hladovku a media plnou parou se pustila do zviditelňování nepříjemností procedury nedobrovolného krmení. Nejeden našinec vyjádřil souhlas s mým podivem, proč se věznitelé obtěžují se zdlouhavou snahou cpát do hladujícího potravu, když jemu se nechce. Proč mu odpírat jeho zaručené lidské právo, aby vyhladověl a umřel? Stejně tak se podivuje Michelle Malkinová, výtečná publicistka filipínského původu („Let Them Starve: Gitmo Swindlers Strike Again“, Townhall.com, 10.7.2013.)

– – –

Osvěžením mi bylo elektronicky obdržené memorandum. Autorem Robert A. Hall, herec vyskytující se v televizi, chybí mu jedna noha, o niž jako příslušník americké námořní pěchoty přišel ve vietnamské válce. Své nynější pocity vyjádřil v protestni stati „I’m 63 and I’m tired“.

Velice se s ním ztotožňuji, ač mi už nyní přibylo víc roků a neubyla žádná končetina. Dotyčný dopisovatel je unaven z opakovaného doporučení „Spread the wealth“ – rozdávat se ve prospěch lidí, kteří nesdílejí jeho work ethics, ochotu k pořádné práci, kteří jsou zadluženi koupí luxusního obydlí, které si nemohli dovolit. Protiví se mu levičáčtí multimilionáři jako náš původní maďarský soused exulant George Soros, hollywoodská elita typu Michael Moore, jejichž úsilí v předělávání Ameriky míří k dosažení hospodářské prosperity jako v Zimbabwe, tiskové svobody v Číně, kriminality v Mexiku, tolerance křesťanů v Íránu, svobody slova ve Venezuele. Unaven je ujišťováním, že náboženstvím míru je islám, jehož prosazovatelé vraždí své ženy, sestry, děti z důvodu zachování „cti rodiny“, zabíjejí nevěrce, kamenují oběti znásilnění, vyhazují školy pro výchovu dívek do povětří, jménem Alláha jim mrzačí genitálie. Protestuje proti oficiálnímu tvrzení, že žijeme v Obamově post racial světě, v němž se stále prosazuje preferenční hodnocení některých menšin. Protestuje proti multikulturalismu, rozdávání miliard dolarů vlastního národa státům Ameriku důkladně nenávidějícím. Pašované omamné drogy, do USA proniknuvší ilegálové, kteří oficiálně nejsou ilegální, ale undocumented – žijící, tyjící z podpory v nezaměstnanosti, z drug dealers – distributorů omamných substancí, se tedy stávají „undocumented lékárníci“. Hispánci – jejich neochota, odmítání naučit se anglický jazyk, džihádisté uřezávající hlavy svým vyhlédnutým obětem, proceduru s opakovaným velebením Alláha si nafilmují.

– – –

O výtečném nápadu jsem se dozvěděl e-mailem z Austrálie. Byla to výzva k patriotické iniciativě v neděli odpoledne – série záběrů z australských ulic, v nichž se promenují tuze ladné ženy, všechny totálně nahaté. Perfektně podvratné počínání. Vždyť pro pravověrného mohamedána pohled na neoděnou ženu, s výjimkou vlastní manželky, je smrtelným hříchem, kdy pak nezbývá nic jiného než spáchat sebevraždu.

Přemýšlím o vhodné variantě v českých podmínkách: pivo a k tomu špekáčky – buřty pořádně vepřové. Zejména o ramadánu.

Zdroj: euRABIA.cz