Rámec národních předpisů pro propagaci tolerance jako totalitní norma. EU dokončí likvidaci svobody v Evropě, tak jak chtěli nacisti a komunisti

Vrazi svobody_Barroso_Rompuy_SchulzO něco podobného se svými nařízeními snažil Hitler a pak komunisté. Stanovit jediný správný světonázor, kriminalizovat myšlení a projevy nevole, nasadit represivní složky a umlčet či převychovat všechny, kdo nesouhlasí. Rámec národních předpisů pro propagaci tolerance (zde) má za úkol totéž, co v Evropě nezvládli nacisti ani komunisti. Vytvořit unifikovaný svět bez emocí a skutečných individualit. Takzvaná tolerance, v podání Bruselu tedy odevzdání se systému a jediné správné myšlence, nepřipouštějící na základě reálných každodenních zkušeností ze života oprávněný vzdor, bude povinná a vymahatelná represivními orgány členských států EU.

Ve školách s povinnou školní docházkou budou naše děti povinně absolvovat kurzy, v nichž budou bez výhrad přijímat za svou „diverzitu a propagaci klimatu tolerance“. Nové „Národní výbory pro sledování tolerance“, složené z „významných osob s autoritou propagovat toleranci“, budou dohlížet na to, aby povinná tolerance byla propagována v novinách, magazínech, článcích, ale i filmech a televizních programech, to vše v předepsaném množství. A nikoli jen v těch státních, ale dohlédnou i na soukromé.

V souvislosti s touto novou totalitářskou aktivitou Bruselu je vhodné si namátkou připomenout něco málo z naší historie: „Socialistický svaz mládeže rozvíjí svoji činnost pod vedením Komunistické strany Československa – vedoucí síly naší společnosti. Vychází z programu a cílů KSČ, rozvojem všestranné činnosti získává pro jejich uskutečňování mladou generaci. Vede mladé lidi k činorodému vztahu k práci, studiu a životu v rozvinuté socialistické společnosti, usiluje o to, aby získávali v SSM zkušenosti z politické a veřejné činnosti a učili se být dobrými hospodáři své země, spolupodílí se na formování jejich třídního vědomí a socialistické morálky. Socialistický svaz mládeže se učí z revolučních zkušeností dělnické třídy, jejího předvoje – Komunistické strany Československa, z pokrokových tradic našich národů, z nejlepších zkušeností pokrokového dětského, mládežnického a dělnického hnutí, z příkladů obětavé práce a hrdinství dělníků, družstevních rolníků, inteligence a všech pracujících při výstavbě socialismu v naší vlasti.“

V roce 2002 natočil Kurt Wimmer film Equilibirum. O čem byl? Chladný svět budoucnosti, kde svoboda a cit jsou mimo zákon.  21. století, svět po třetí světové válce. John Preston je zvláštní agent vycvičený k trestání lidí, kteří nedodržují společností stanovená pravidla. Striktní režim světa budoucnosti likviduje každého, kdo projeví cit či ukrývá knihy, umělecká díla či hudební nosiče. Ty jsou totiž zakázány, protože umějí vyvolávat emoce a ohrožují tak umělou stabilitu totalitního státu založeného na strachu a represi. (ČSFD.cz) A citát z filmu na závěr: „Prozium. Skvělý utišující lék. Opiát našich lidí. Tmel naší velké společnosti. Hojivá mast a spása, která nás oprostila od patosu, od smutku, od hluboké propasti melancholie a nenávisti. S Proziem vymažeme trápení, zničíme žárlivost, vymýtíme vztek. Že s nimi zmizí i jejich sestry – láska, radost, a euforie – bereme jako spravedlivou oběť. Proto přijímáme Prozium, neboť to všechno dohromady přispívá k velikosti nás a naší společnosti.“

Příští rok v květnu budou volby do Evropského parlamentu. Kéž by se občané v Evropě probrali a nakopali lidem jako je Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso a Martin Schulz jejich řiť.

Zdroj: Blog autora | Titulek redakčně urpaven