Soudruh Filip, lhář a bezpáteřní kreatura

Zdroj: ePortal.cz | „Svolavatel si evidentně neuvědomuje, že svými výzvami zaujímá zcela nedemokratický postoj k výsledkům voleb. Popírá právo voliče rozhodnout se podle svého uvážení pro odevzdání volebního hlasu, čímž vlastně vystupuje proti ústavnímu pořádku v naší zemi,“

To jsou slova předsedy komunistů Filipa na adresu svolavatelů protestní akce, která má varovat lidi před znovuzískáním již zcela ne maskovaného a českým voličem tolerovaného vlivu bolševiků ve státním aparátu. Dle jeho slov vedou podobné iniciativy k totalitě.

Je prakticky nemožné komentovat toto prohlášení slušně, bez použití vulgarit, protože je to další z řady arogantních žvástů, které vypouští po krajských volbách do českých medií.

Bohužel, díky disciplinovaným voličům bolševické partaje a naprosto nepochopitelnému trucu českých (ne)voličů, kteří dají přednost potomkům uherskohradišťských mlátiček a rudých katů před jakoukoliv jinou, byť neparlamentní variantou, narostla Filipovi a jeho soudruhům ramena přes celá záda. To, co do té doby jen občas problesklo z projevu Marty Semelové a to co bylo spíše jen tušené a odvrhované jako nemožné, se pomalu stává realitou. Opět se tak setkáváme s totalitní rétorikou, snahou zakazovat, lhát, upravovat realitu.

Ve svém prohlášení v podstatě Filip přiznává, o co jim šlo, když se vyhřívali na výsluní uprostřed odborářských demonstrací a usilovali o svržení vlády, zvolené právě svobodným voličem. Vezmeme-li jeho slova o znovunastolení totality a srovnáme s odborářskými demonstracemi, nemůže nevyjít, že z jejich strany šlo právě o znovunastolení totality.

Dle Filipa KSČM nikdy nepostupovala proti Ústavě, ani Listině základních práv a svobod. Vzhledem k tomu, že KSČM minulý rok slavila devadesáté výročí založení KSČ, které je přímou následovnicí, nikdy se nedistancovala od své minulosti, nikdy se neomluvila za statisíce zničených lidských osudů a která je plná ještě předlistopadových členů, na svých shromážděních pravidelně oslavuje doby totality jako své vlastní dílo a je vedená agentem státní bezpečnosti Falmerem , porušovala Ústavu i Listinu základních práv a svobod minimálně celých jedenačtyřicet let, kdy vládla.

Nyní je máme zpět, nezměněné, používající stejnou demagogii a lež, oslavované v koutcích rudých tradic, kde si dodnes hýčkají památky na Gottwalda, snažící se zarazit jakýkoliv protest proti jejich existenci. Naštěstí, prozatím, nemají k dispozici své oblíbené ozbrojené složky s obušky, ale soudě dle Filipova prohlášení na ně dojde, pokud český volič nedostane rozum a nebude trucovat pomocí volebních lístků, místo keců v hospodě.

Po Filipovo plánech s likvidací soukromníků pomocí krajem či státem zakládaných a následně v zakázkách preferovaných společností je tohle dalším důkazem toho, že jde stále stejné bolševiky, kteří měli po listopadu 89 hnít v kriminálech a kteří, už jen z toho titulu, že jde o stranu s naprosto nedemokratickým základem, by neměli mít v demokratické společnosti místo a měli by být postaveni na stejnou úroveň jako šiřitelé fašistických a nacistických myšlenek. Filipova slova jsou jen důkazem toho, že ani po dvaceti letech není pozdě na to bolševickou partaj zakázat.

Pravděpodobně se někdo ozve s tím, že žijeme v demokracii, že když už je tahle strana dvacet let součástí parlamentu a že tím pádem musí být i součástí naší politické scény. Takovým bych rád připomněl, že demokracie není anarchie a že i ta musí mít nástroje, které budou chránit jí samou před principy popírajícími samu podstatu demokracie. A takovými principy KSČM přímo oplývá.