Současný papež je nepřítelem katolické víry

Ignác PospíšilIgnác Pospíšil se zamýšlí nad papežem Františkem a přináší děsivé zjištění | Ostudná změna v Kongregaci pro biskupy | Papež František I. vyhlásil změny ve složení Kongregace pro biskupy. V čele jedné z nejdůležitějších kongregací, která rozhoduje o výběru nových biskupů, zůstává kanadský kardinál Ouellet, ovšem beze změny složení kongregace nezůstalo a musím říci, že je to změna nanejvýš ostudná a hanebná. Z rozhodnutí papeže kongregaci opouští kardinál Burke a naopak nově se stává jejím členem kardinál Wuerl.

Velice si vážím kardinála Burkeho, o jehož pravověrnosti nepochybuji, stejně jako nepochybuji o erudici, s níž zastává svůj úřad prefekta Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury. Přesto by mi jeho odvolání z Kongregace pro biskupy vlastně zas až tak nevadilo, pokud by mělo jít o rozšíření Kurie a větší rozdělení pravomocí a on byl nahrazen někým toho místa hodným. Bohužel jeho nahrazení ultraliberálním a nezodpovědným kardinálem Wuerlem je výsměchem všem katolíkům, co svoji víru berou vážně…

Muž, který vždy důsledně hájil katolickou víru a bere vážně kanonické právo a který jako jediný významný člen kurie věnuje větší pozornost i pro-life tématům, byl nyní v Kongregaci pro biskupy nahrazen mužem, který je pravou antitezí všech jeho dobrých a úctyhodných vlastností a vyloženou ostudou Katolické církve. Kardinál Wuerl je totiž mimo jiné znám tím, že nejenže s naprostým klidem v rozporu s kanonickým právem rozdává při mších blasfemická svatá přijímání sodomitským aktivistům a extrémně propotratovým politikům, ale dokonce pronásleduje ve své diecézi kněze za to, že sami tento zločin odmítají páchat.

Těžko bych hledal rozhodnutí, které by mohlo více podrýt mou důvěru v papeže a ve zmíněnou kongregaci. Těžko bych hledal větší důkaz o tom, že současný papež je nepřítelem katolické víry a likvidátorem všeho, co v církvi bojující ještě funguje.

Zdroj: EUportál.cz