Václav Klaus rok po abolici. Spokojený, zářící

Jiri_hermanek-01Vojenský i politický boj bývá veden korektními i nekorektními metodami a reakce velké části politiků a médií na Klausovu Novoroční abolici 2013 takové určitě byly. Nejvíc mi tato reakce připomněla bombardování Drážďan v únoru 1945, kdy do konce války zbývalo jen několik týdnů a z vojenského hlediska bylo toto bombardování víceméně zbytečné. Šlo jen o pomstu, odvetný útok, při kterém zahynulo asi dvacet tisíc nevinných lidí, civilistů. A slovy Karla Schwarzenberga, kdyby válku vyhrála protistrana, byli by strůjci tohoto barbarského útok souzeni v Haagu.

A stejně tak podlý a nesmyslný byl masivní útok advokátky Hany Marvanové na Václava Klause. Za několik málo hodin stačila napovídat celému národu, že abolice okrade poškozené, v jejím případě klienty podvodné firmy zvané H-SYSTEM.

Nevěřím, že to, co je zcela zřejmé laikovi, jako jsem já, nebylo od samého počátku zřejmé paní advokátce. Firma H-SYSTEM, jak se každý může přesvědčit kliknutím na odkaz, je v konkursu.

A u firmy, která je v konkursním řízení je veškerý majetek firmy sepsán konkursním správcem a ten provádí vyrovnání s věřiteli. Dle mých laických informací je třeba nejprve uhradit pohledávky státu, (daně, pojištění a další platné pohledávky), pak pohledávky zaměstnanců a nakonec přijdou na řadu věřitelé.

Pohledávky, které konkurzní soud uzná, jsou pak v poměrném zastoupení rozděleny mezi věřitele. Maně si vzpomínám na jakýsi televizní šot, kdy příšerným způsobem jajkalo několik klientů H-SYSTEM, kteří měli to štěstí a dostali skoro hotový dům.

Ale běda. Ten hotový dům byl více než jim ze zákona, jako vyrovnání jejich pohledávky, příslušelo a oni, myslím, museli, za velkého nářku ten rozdíl doplatit. I středně retardovanému tuleni musí být myslím jasné, že i kdyby se Petr Smetka dnes válel na pláži v Belize, nemělo by to na vyrovnání věřitelských pohledávek vůbec žádný vliv. Dluží totiž firma a ne majitel.

Hodně kraválu bylo tak okolo oněch tří manažerů, kteří padli pod abolici. Vůbec nechápu, jak by se paní doktorka odškodnění z jejich strany představovala. Kdyby „bručeli“ ve vězení, kam je poslal soud první instance, tak by asi neodškodnili ani korunu.

A když zůstali na svobodě, kam je poslal odvolací soud svými extrémně nízkými rozsudky, díky kterým padli do Klausovi abolice, tak by sice pro odškodnění mohli pracovat, ale kolik by to asi tak vyneslo?

Ať počítám jak počítám, tak každý z poškozených by od nich měsíčně viděl několik desetikorun, ne více. Ale samozřejmě, tato částka se dá vysoudit i v občanskoprávním řízení, pokud ovšem bude soudu řádně prokázáno, že dotyční ty peníze dluží.

Musím znovu shrnout, že reakce Hany Marvanové a velké části politické scény na Klausovu amnestii a abolici 2013 nebyly ničím jiným než pomstou za utrpěné porážky a „kopáním do politické mrtvoly“ Václava Klause. Ale jak je vidět, on je politicky živý až až.

P.S. Promiňte prosím moje případné malé nepřesnosti ve znalostech konkursního řízení.

Zdroj: Blog autora