Itálie nařídila novinářům propagovat homosexuální agendu. Kvůli Evropské unii

Homo-deviace_1Poté, co italské úřady s odkazem na dekrety přicházející z evropské úrovně, nestydatě pohrozili žurnalistům, kteří odmítnou propagaci homosexuální agendy, roste pobouření nad příkazem reportérům a mediálním zprávám, aby se podvolili novému radikálnímu pověření “pro-gaye”, jinak budou vystaveni těžkým sankcím – i s možností trestu vězení. Tento hluboce kontroverzní krok už rozpoutal zuřivou opozici jak mezi zákonodárci, tak mezi náboženskými organizacemi, což vedlo k tomu, že přinejmenším jeden člen italského parlamentu ten povinný pro-lesbický, gayovský, bisexuální a transsexuální systém (LGBT – Lesbian, Gay, Bisexual a Transgender) napadl jako součást nové formy „diktatury“. I fašismus při tom zmiňovali kritici ne zrovna málokrát. To pozdvižení nadále po celé Itálii roste; přičemž to ale vypadá, že ve Spojených státech o této kontroverzi referoval zatím jen LifeSiteNews.com.

Oficiální povinnost pro žurnalisty přišla s dokumentem nazývaným „Směrnice pro uctivé informování o LGBT lidech.“ Tu vyrobila Národní kancelář pro rasovou anti-diskriminaci při italském „ministerstvu rovných příležitostí“ ve spolupráci s homosexuálními lobbyistickými skupinami, a tato tzv. směrnice varuje členy zpravodajských médií, že teď už musí líčit falešný obraz naprostého přijímání homosexuální agendy společností. I přes relativně silnou katolickou tradici tohoto národa, by se např. probíhající debata o „LGBT“ měla v podstatě v tisku úplně zakázat. Místo toho budou jedinými dovolenými názory ty, o kterých kritici prohlašují, že jsou od „mezinárodní homosexuální lobby.“ Tento systém obsahuje nesčetné povinnosti a zákazy, i když Itálie právně neuznává žádný druh homosexuálního vztahu – ani nemluvě o sňatcích gayů.

Pro žurnalisty a mediální kanály, kteří se budou tomuto radikálnímu dekretu vzpouzet, má tento dokument varování, že formální stížnosti lze podávat přes italskou kancelář profesionálních standardů. Podle novinových zpráv může takovéto udání vést k těžkým trestům včetně ztráty zaměstnání na základě přísných předpisů a systémů licencí, přes něž je tento průmysl spravován. Podle analytiků a kritiků těchto opatření jsou ještě více alarmující varování ve „směrnicích“ poukazujících, že až bude nakonec uzákoněna ta už navržená legislativa o „nenávistné mluvě“, tak bude možno za tyto myšlenkové zločiny udílet tresty vězením těm, kdo by se vyjadřovali veřejně. V některých evropských zemích už vězní i pastory, kteří kritizují homosexuální aktivity na základě Písma. Tyto dekrety pro žurnalisty také výslovně prohlašují, že homosexualita není hříchem, což je v rozporu s učením Bible a Katolické církve, k níž patří zhruba 90 procent Italů.

Dokument italské vlády odkazující se na „doporučení“ nadnárodních evropských orgánů, které fungují ďábelsky za účelem rozdrcení národní suverenity a vnucení radikálních agend celému regionu, tvrdí, že záměrem této cenzury je skoncovat s „diskriminací“ na základě „sexuální orientace“ čili tzv. „genderové identity“. Tento spis rovněž uvádí, že tyto nadnárodní režimy apelují na členské vlády, aby „přijaly všechna potřebná opatření pro boj proti všem formám vyjadřování, zvláště v médiích a na Internetu, které by bylo možno v rozumné míře chápat jako elementy pravděpodobně rozdmýchávající nebo podněcující nenávist či jiné formy diskriminace proti lesbičkám, gayům, bisexuálům nebo transsexuálům. Tato ‚nenávistná mluva‘ by měla být za všech okolností zakazována a veřejně odsuzována.“

Samozřejmě, že Evropská unie se v posledních letech dostala pod palbu nesmírné kritiky za své extrémní úsilí o sociální inženýrství zaměřené na uvalení radikálních agend na lidi celého tohoto bloku. Loni např. bylo jen tak tak v Evropském tak zvaném parlamentu dvakrát poraženo nařízení vyhlašující za „lidská práva“ financování potratů daňovými poplatníky a povinnou sexuální výchovu pro děti. Tento systém by doporučoval „směrnice“ Světové zdravotnické organizace apelující na to, aby děti ve věku 0 až 4 roky byly učeny o masturbaci a o objevování „sexuální identity“, zatímco 4 až 6 leté by se učily o homosexualitě. Rok před tím se EU dostala pod palbu za zaplavování radikálních homosexuálních lobbyistických skupin penězi daňových poplatníků – včetně takových, které mají historii podpory pedofilie.

Mezi drakonickými omezeními projevu v Itálii se tisku zatím zdůrazňuje, že od žurnalistů se očekává, že se zdrží prohlašování nebo i naznačování, že homosexualita by snad mohla být volbou nebo preferencí. Místo toho bez ohledu na pokračující debatu mezi vědci, musí média používat termínu „sexuální orientace“, aby se naznačilo, že homosexualita je člověku vrozená. Taktéž je verboten: Jakýkoliv náznak, že terapie nebo jakékoliv opatření by mohlo u člověka homosexualitu změnit. Samozřejmě, četní bývalí homosexuálové už pochválili různé formy terapií, o kterých říkají, že mohou pomoci – i tváří v tvář extrémnímu vydírání a nenávisti projevované těmi, kdo s tím nesouhlasí. V těchto nových povinnostech se rovněž pojednávají různé typy fotek a ilustrací, kterých se musí používat, když se referuje o příbězích spojených s homosexualitou.

Když přijde na rodinný život, manželství, adopci a homosexualitu, tak dokument obsahuje širokou škálu povinností a faux-pas nařizovaných žurnalistům, aby tlačili veřejné mínění k radikální změně. Experti říkají, že cílem je vydláždit cestu ke konečné redefinici sňatku v Itálii za pomoci vládního donucení, které zakáže odpor veřejnosti. Používání termínů jako „rodina gayů“ nebo „homosexuální rodina“ se např. musí zamezit. Hilary White v LifeSiteNews.com z Říma hlásila. Tyto „směrnice“ údajně odděleně zakazují zmínky rozlišující mezi tradičním manželstvím  – muže a ženy – a mezi vztahy mezi homosexuály stejného pohlaví.

Je neuvěřitelné, že se tyto oficiální příkazy uchylují k úplnému převrácení výsledků tisíců let lidské civilizace a vývoje. „Manželství v přírodě neexistuje, zatímco homosexualita v přírodě existuje,“ tvrdí dokument s dodatkem, že jakákoliv zmínka o „tradicích, přirozenosti a rozmnožování“ představuje „jasnou známku homofobie.“ Jakákoliv diskuse o tom, zda je homosexuální adopce dětí pochybná či jen odlišná – údajně i předkládání vědecké argumentace a studií ukazujících, že děti si vedou nejlépe s matkou a otcem – je rovněž zakázána.

Podle zpravodajských reportáží se ale kritika úsilí o zapovězení projevů názorů zastávaných většinou Italů ve veřejné sféře rychle eskaluje. V parlamentu už více než 20 zákonodárců spojilo síly, aby zastavili to, co prohlašují za pokus o donucení mediálního průmyslu ke službě homosexuální agendě. Např. poslanec Alessandro Pagano nazval omezení a povinnosti na žurnalisty „náhubkovým řádem“ a právě tak i svévolnou snahou ideologů o potlačení svobody informací a projevu. Tyto tzv. směrnice jsou předvojem „nových forem diktatury jednadvacátého století“ řekl LifeSiteNews.com a vykresloval při tom srovnání mezi Itálií za fašistické éry s její historií útoků na žurnalismus.

Rovněž uvedl, že účelem tohoto systému je uvalit „ideologii LGBT na veřejné mínění přes ‚domestikaci‘ médií pracovní skupinou sestávající výlučně z 29 spolků gayů a lesbiček.“ Pagano a další zákonodárci nedávno podepsali dokument žádající italskou legislativu, aby tento konflikt mezi těmito povinnostmi a svobodou projevu a svobodou náboženství řešili. Někteří rovněž veřejně pochybovali, jestli ministerský předseda opravdu ví, co jeho přisluhovači z nižších úrovní na „ministerstvu rovných příležitostí“ vyvádí.

Podle Italské ústavy je podobně jako ve Spojených státech plně garantována svoboda slova, tisku a náboženství. Nicméně po celém Západě se tradiční záruky svobod čím dál více dostávají pod palbu militantních homosexuálních aktivistů. Ti jsou často financováni vládami nebo miliardářskými členy establišmentu, jako je George Soros, a lobby „LGBT“ se svými extrémními požadavky na okleštění svobod pod pláštíkem zákazu „nenávisti“ začínají být čím dál drzejší. Když ale naráží na opozici od křesťanů, muslimů, hinduistů a dokonce mnohých svobodymilovných homosexuálů, tak začíná být proponentům radikální LGBT agendy jasné, že jedinou cestou, jak rychle dosáhnout svých cílů, je zatáhnout do toho vzdělávání, tisk a vynucující státní moc.

A opravdu přesně to se děje. Ve velké části Evropy se začíná neschválená mluva stávat zločinem trestatelným vězením. Dokonce i církve a náboženské instituce jsou čím dál více nuceny k oslavám homosexuality a homosexuálních manželství. Ve Spojených státech analytici rovněž poukazují na děsivé projevy podobných trendů, jako je zneužívání vlády v mnoha státech, aby vlastníky podniků do-terorizovala k porušování své náboženské víry.

Uvážíme-li monumentální výbuch do tváře u nedávných homosexuálních kampaní proti Chick-fil-A a patriarchovi Duck Dynasty Philu Robertsovi, tak ale přívržencům svobody a tradičních hodnot zůstává ještě naděje, že kriminalizaci svobody slova a dokonce i myšlení se lze pořád ještě ubránit.

Related articles:
EU Funding of Homosexual Lobby with Pedophile Links Questioned

Gay Couple Suing to Force U.K. Churches to Host Same-Sex Weddings

EU Spends Millions a Year to Teach Americans the Virtues of Socialism

Univ. of Texas Vindicates Study That Casts Negative Light on “Gay” Parenting

A&E Backs Down on „Hiatus“ for Duck Dynasty Patriarch

The EU: Regionalization Trumps Sovereignty

Anti-EU Alliance Takes Shape, Warns of Soviet-style Collapse

Religious Freedom Under Assault in U.K., Christians Say

Remaining Support for EU Crumbles, Poll Shows

EU in Final Phase of Destroying Democracy, Czech President Warns

Zdroj: EUportal.cz | Původní zdroj: thenewaamerican.com