Prostě se nic nezměnilo – komunisté lžou, tak jako lhali vždycky

Vojta Filip - Komunistický lhářSvoboda a demokracie jsou pro mě jedny z nejvyšších hodnot. Mají pochopitelně své slabé stránky, ale právě proto je potřeba mít jasno v základních pojmech. Nemíním diskutovat s rudými pomatenci, ale pro pořádek je dobré vyjmenovat několik skutečností. Komunistický funkcionář Petr Cvalín ve svém včerejším blogu mate mnoho pojmů. Podle mého docela účelově lže. Jsem ročník 1961 … o tom jak se deformovala za vlády komunistů výuka v podstatě čehokoli – je zbytečné se rozepisovat.

Soudruh Cvalín si však stěžuje na současné školství. Píše, že: „O komunistech nás po r. 1989 ve škole učili, že demokratické Československo rozbili ozbrojenou silou. Vlastně že v únoru 1948 udělali komunisté ozbrojený státní převrat. To je poněkud tragikomické, nemyslíte? Proč nám neřekli pravdu o únoru 1948? Vždyť skutečnost je taková, že komunisté v únoru 1948 zvítězili v tajných demokratických volbách. Vždyť oni neudělali žádný ozbrojený státní převrat v Československu.“

Takže: v r. 1948 žádné volby nebyly. Volby byly už v r. 1946. V těchto volbách komunisté získali 45 % hlasů, ale získali je však jako strana, která je součástí demokratického systému. Tudíž byla naprosto mylně také považována také za demokratickou stranu.

Ani v košickém vládním programu, ani ve volebním programu KSČ pro r. 1946 nebyla uvedena likvidace demokratického politického systému ČSR. Komunisté zkrátka dostali hlasy voličů s tím, že za pár let budou další demokratické volby … a ony už pak 40 let žádné demokratické volby nebyly!

Prolhanost komunistů při volbách v r. 1946 dokumentuje např. úryvek z jejich tehdejšího volebního programu: „Komunisté chtějí, aby u nás v Československu bylo zachováno úplné a ničím neomezené soukromé vlastnictví české a slovenské půdy, aby už nikdy pracující rolníci nemohli být vyvlastňováni nebo vykořisťováni pozemkovými, průmyslovými a finančními velkokapitalisty, aby konfiskovaná …půda byla odevzdána do úplného a trvalého osobního soukromého a dědičného vlastnictví těm, kdo na ní pracují. Komunisté jsou proti zavádění kolchozů u nás, proti jakýmkoliv formám násilného združstevňování.“

Vidíme tedy, že komunisté obelhali své voliče, stejně jako se je snaží obelhávat i dnes. Dnes však už máme dostatek zkušeností s komunistickou prolhaností.

Soudruh Cvalín tvrdí, že se v r.1948 nejednalo o ozbrojený převrat. A co ozbrojené komunistické milice protizákonně pochodující nejen po pražských ulicích? Prostě se nic nezměnilo – komunisté lžou, tak jako lhali vždycky. Tuto dějinnou zkušenost je dobré stále znovu a znovu připomínat.

Zdroj: Blog autora