Václav Klaus: Úvodní slovo k prezentaci publikace IVK o korupci

Václav KlausDlouho a rezolutně jsme odmítali „hru na korupci“, která se v posledních letech tak rozmohla v české politice a v české žurnalistice, ale kromě náhodných a krátkých mediálních výroků jsme se o nic zásadnějšího nepokusili.

Dlouho jsme také věděli, že je třeba připravit a zveřejnit širší nepolitický text, který by se – pokud by ho zainteresovaná veřejnost přijala – mohl stát východiskem pro vážnou a tolik potřebnou diskusi na toto téma.

Nikdy jsme – ač nám to někteří stále předhazovali – korupci nebagatelizovali. Je negativním, byť v historii vždy přítomným společenským jevem, ale nemohli jsme akceptovat pojmout diskusi o ní jako náhražku standardní politiky. Bohužel právě to se u nás stalo.

Jsme rádi, že jsme našli dva mladé autory – ekonomy, kteří byli schopni uchopit toto téma teoreticky a analyticky, tedy ne jako moralistické kázání, a kteří se pokusili toto téma zasadit do kontextu společensko-vědního výzkumu a do kontextu historického.

Napsali text, který je dobrým podkladem k vážné diskusi. Diskusi a nesouhlas svými ostrými formulacemi jistě vyvolá, ale každý, kdo si ho pozorně přečte, se velmi poučí a začne se na toto téma dívat jinýma očima.

Jsem rád, že jsme jako IVK tuto publikaci vydali.

Václav Klaus, Institut Václava Klause, 9. ledna 2014.
Zdroj: klaus.cz